Joanknecht 70 jaar: 7 thema’s voor de toekomst

Laurens samen maken we toekomst

Joanknecht 70 jaar! Een mooi moment om vooruit te kijken naar de komende jaren. Naast algemene mondiale trends zien we dichter bij huis vanuit onze business ontwikkelingen op het gebied van onder meer technologie, talentontwikkeling, familiebedrijven en internationaal zakendoen. Hier willen wij ons nu en in de toekomst op focussen en daar willen wij onze klanten in meenemen. Daarom delen wij 7 belangrijke thema’s voor de toekomst.

Slim inzetten van technologische ontwikkelingen

“Wij zijn positief over wat nieuwe technologie onze klanten en ons zal brengen. Tegelijkertijd zijn we realistisch dat naarmate de afhankelijkheid daarvan toeneemt de betrouwbaarheid, beveiliging en continuïteit geborgd moeten zijn.”

Technologische ontwikkelingen zetten de financiële wereld op zijn kop. Denk aan blockchain, robotics en business intelligence; je kunt er niet om heen. Digitalisering zorgt ervoor dat acties en handelingen binnen een proces minder zichtbaar en tastbaar zijn. We merken dan ook dat partijen in de keten van elkaar willen dat ze verantwoording afleggen over hun presteren. Vooral betrouwbaarheid is hierin een belangrijk component. Daarnaast maakt de afhankelijkheid van IT ondernemingen kwetsbaarder. Het beveiligingsaspect is niet zo simpel als het lijkt. We zien dat dit uitdagingen met zich meebrengt in het kader van de (jaarrekening)controle. Systemen moeten aan randvoorwaarden voldoen om op de interne beheersing te kunnen steunen en dat is niet altijd het geval. Automatisering biedt ook kansen; je kunt korter op de bal zitten, als ondernemer en als accountant. Continuous monitoring en continuous auditing maken mogelijk dat je op continue basis informatie verkrijgt over onder meer de werking van interne beheersingsmaatregelen. Als processen inzichtelijk zijn, kunnen repeterende processen zelfs geheel geautomatiseerd worden middels robotic process automation (RPA). De nadruk komt meer op het hele proces te liggen in plaats van het eindproduct. Al deze technologische ontwikkelingen leiden tot nieuwe vraagstukken, zoals over de invloed van robotisering op het kunnen voeren, organiseren en beheersen van bedrijfsprocessen. Deze verschillende vormen van innovatie hebben een belangrijke impact op de toekomst van Joanknecht en onze klanten.

Onze mensen

“Onze mensen blijven ons belangrijkste kapitaal. We spelen mede in op veranderende klantbehoeften door de samenstelling, flexibiliteit en diversiteit van onze mensen, waarbij we een uitdagende en hoogwaardige werkomgeving blijven bieden.”

Wij zetten de talenten van onze mensen in om onze klanten op een hoogwaardig niveau te kunnen bedienen. Talent is meer dan kennis alleen. De vaardigheden en karakters van onze mensen maken het verschil. Van belang is het kunnen omgaan en meegaan met ondernemers in alle levensfasen van de onderneming. We moedigen onze mensen zelf ook aan om hun loopbaan af te stemmen op de levensfase waarin ze zich bevinden. Met aandacht voor een mooie balans tussen inspanning en ontspanning. Verder hebben we oog voor diversiteit. Want iedereen is anders. Onze mensen zijn hoogopgeleide professionals met verschillende achtergronden. Denk aan psychologie, bedrijfskunde, finance & control (RC), IT-auditing en ICT naast de meer voor de hand liggende opleidingen als accountancy, fiscaal recht en fiscale economie. We kijken breed naar de ontwikkeling van onze mensen en werken met rollen. Dit maakt het mogelijk hun eigen loopbaan vorm te geven. Onze organisatie is dan ook een aaneenschakeling van talenten die kennis en vaardigheden aan elkaar overbrengen. Wij geloven in de talenten van onze mensen. Als zij doen waar ze goed in zijn en met passie en plezier werken, creëren we voor onze mensen, onze organisatie en onze klanten de meeste waarde.

Familiebedrijven verder brengen in alle levensfasen

“We zijn betrokken professionals die ondersteunen in de professionalisering van familiebedrijven op ondernemingsvlak en op de familie-governance . We evolueren mee in onze rol als vertrouwde adviseur en specialist.”

Families willen het beste voor hun bedrijf en durven keuzes te maken die dat onderstrepen. Wij staan families bij in het nemen van die beslissingen, in alle levensfasen van de onderneming. Daarbij zien we dat eigendom en leiding binnen familiebedrijven niet langer onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn; de oudste zoon of dochter is niet meer vanzelfsprekend de opvolger. Er wordt gekeken naar wat nodig is om een bedrijf verder te brengen. En ook naar wat iemand wil en kan. Het management hoéft daarom niet binnen de familie te blijven. Daarnaast zien we dat men goed geïnformeerd bij ons aan tafel komt. We merken dat families zaken goed op orde hebben en doelgericht aandacht besteden aan bedrijfsopvolging, estate planning en het opmaken van een familiestatuut. Door diverse scenario’s door te spreken laten families minder aan het toeval over. De gesprekken krijgen daarmee een andere wending. We vragen naar persoonlijke drijfveren, de familie en familiebelangen, waarbij emotie zeker ook een rol speelt. Het is een belangrijke informatiebron die mede richting geeft aan ons advies. Onze adviseurs staan met hun kennis van de complexe wet- en regelgeving families als specialisten bij in het toepassen van het advies.

Internationaal zakendoen

“Gevestigd in de Brainport-regio is het voor ons vanzelfsprekend om in een internationale context te opereren. Wij helpen onze klanten en zich vestigende bedrijven om daarin verder te komen.”

Globalisering maakt internationaal ondernemen mogelijk voor veel bedrijven, groot en klein. De markt is, mede dankzij allerlei technologische ontwikkelingen, dynamischer dan ooit. Nederlandse bedrijven vestigen zich in het buitenland en buitenlandse organisaties komen naar Nederland. Geen land is te ver. Fiscale faciliteiten worden ingezet om buitenlandse investeerders te trekken. De afgelopen jaren krijgen belastingbesparende constructies van multinationals de aandacht van onder meer de media en politiek. Dit heeft op internationaal niveau geleid tot invoering van nieuwe (antimisbruik)wetgeving die ook van toepassing kan zijn op internationaal opererende mkb-ondernemingen. In Nederland kennen we ook regelingen die het fiscaal voordeliger maken om hier te komen werken, investeren in vastgoed of ondernemen. Met bijzondere aandacht voor innovatie. Dat sluit aan bij de Brainport regio welke wordt gekenmerkt door technologie en een hoogwaardige maakindustrie. Werknemers komen vanuit de hele wereld naar deze regio of gaan vanuit Nederland tijdelijk bij een buitenlandse vestiging werken. Daar komt veel bij kijken, zoals woon-werkvergunningen, sociale verzekeringen en belastingregels. Mogelijk meer dan je denkt. Dit geldt tevens voor de Brexit en de consequenties daarvan voor internationaal zakendoen met partijen in de UK. Onze adviseurs zijn gewend om internationaal samen te werken en zaken vanuit internationaal perspectief te benaderen. We zijn bovendien actief lid van samenwerkingsverband PrimeGlobal wat ons verbindt met professionals over de hele wereld. Zo is internationaal zakendoen voor ons heel dichtbij.

Je accountant als business coach

“Wij spelen actief in op de beweging dat ondernemers kiezen voor outsourcing van de financiële functie. We stellen de mensen en de tools daarvoor instant beschikbaar met het oogmerk om door business coaching het bedrijfsrendement te verbeteren.”

Op het gebied van financiële administratie zien we de trend van specialisatie en uitbesteding. Gevestigde ondernemingen staan door de vergrijzing voor de keuze: een nieuwe financieel medewerker aannemen of de financiële administratie uitbesteden? Jonge ondernemers beslissen vaak om geen eigen financiële functie in huis te hebben; zij huren in wat ze nodig hebben. Joanknecht is meer dan een externe administratief medewerker. Naast het zorgen voor een correcte administratie – welke steeds verder wordt geautomatiseerd – analyseren we de gegevens en adviseren we de ondernemer proactief. We ondersteunen ondernemers bij het nemen van bedrijfsbeslissingen. Waar we eerst vooral advies gaven over accountancy, structureringen en belastingadvies – toch ver-van-mijn-bed-show-thema’s voor veel ondernemers – geven onze adviseurs nu steeds meer toegepast bedrijfsadvies. We praten bijvoorbeeld niet over de omzet, maar geven advies over welk artikel beter uit het assortiment gehaald kan worden omdat het minder bijdraagt. En in plaats van het werkkapitaal uit de jaarrekening af te leiden, gaan we het werkkapitaal voor de ondernemer inzichtelijk maken en optimaliseren. Het zijn slimmigheden om de ondernemer écht verder te helpen. Zodat de accountant voelt als een sparringpartner die gevraagd en ongevraagd advies geeft. En net als een coach je continue tips geeft, soms confronteert, maar je ook het vertrouwen en inzichten geeft en je daarmee een stap verder brengt.

Ondernemen in netwerken

“Wij zijn ons bewust van de kracht van samenwerken in partnerships en netwerken. Daarom zetten we onze deuren open, delen we kennis en netwerk voor een gezamenlijke win-win.”

Mensen specialiseren zich. Deze maatschappelijke trend zien we in de manier waarop ondernemers zich organiseren. Zaken buiten je specialisatie besteed je uit. Het kennen van de juiste mensen en het onderhouden van een groot netwerk wordt daarmee belangrijker. Joanknecht kan haar klanten introduceren aan professionals  die hen verder kunnen helpen, bijvoorbeeld bij het vinden van financiering. We steken tijd en energie in het onderhouden van dit netwerk onder meer bestaande uit ondernemingen, private equity, crowd funders en informal investors. We zitten er letterlijk midden in. Vanuit onze flexibele werkplek op de Health Innovation Campus bijvoorbeeld, waar we aan tafel zitten met onder andere Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Brainport Development en Rabobank. Waar je vroeger als ondernemer bij één bank aanklopte, zijn er nu tientallen nichefinanciers. Joanknecht heeft toegang hiertoe, vaak via de achterdeur. Het stapelen van financiering vergt echter specifieke aandacht. De ondernemer heeft een regisseur nodig die het totale beeld kan overzien en alle partijen op één lijn kan krijgen. Joanknecht kan die regisseursrol vervullen, ook bij de koop of verkoop van een onderneming.

Versterken van overlevingskansen

“In de huidige tijd kunnen we bij meer van onze klanten het dak repareren als de zon schijnt. Als er toch financiële moeilijkheden zijn, benutten wij de overlevingskansen.”

We signaleren de trend dat de overlevingskansen van een onderneming in financiële moeilijkheden vergroot worden, onder andere door nieuwe wetgeving. Het volledig benutten van de nieuwe herstructureringsmogelijkheden vereist een snelle en soepele samenwerking van de ondernemer met accountant, waarderingsdeskundige, advocaat en notaris. Wij begeleiden dit proces, omgeven door valkuilen. Wanneer een bedrijf in zwaar weer verkeert, leidt dit nu nagenoeg altijd tot het faillissement van de onderneming. Zelfs als een bedrijf na een reorganisatie weer winstgevend is, blijkt de schuldenlast vaak te groot om een faillissement te vermijden. Doel van de nieuwe wetgeving is om het eenvoudiger te maken om problematische schulden te herstructureren. Hiervoor is overleg en gepaste openheid richting schuldeisers noodzakelijk. Dit in een periode van relatieve rust want een tussentijdse faillissementsaanvraag kan geblokkeerd worden. Vervolgens heeft het bedrijf, rendabel en met een passende schuldenlast, een realistische kans op een goede toekomst.

Dit is een greep uit trends en ontwikkelingen die wij vanuit onze business signaleren. Onze agenda is flexibel, maar wat zal blijven is onze persoonlijke benadering vanuit deskundigheid waarbij we motiverend en gedreven voor onze klanten het verschil willen maken.