Transitievergoeding, heffingskorting en cafetariaregeling

Een korte update over enkele onderwerpen vanuit onze salarisadministratie: transitievergoedingen voor langdurig zieken, heffingskortingen voor buitenlandse werknemers en de cafetariaregeling.

Transitievergoeding bij ziekte vanaf 2020

Stel je eens voor: een van je werknemers is twee jaar ziek. Je kunt als werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Als blijkt dat de werkgever aan alle verplichtingen heeft voldaan en dat de werknemer niet zal herstellen binnen 26 weken, zal het UWV een ontslagvergunning afgeven.  Bij het ontslag ontstaat het recht op een transitievergoeding voor de werknemer. Daarvoor moet hij aan de eisen voor zo’n vergoeding voldoen. Deze transitievergoeding komt boven op de kosten die de werkgever al heeft moeten maken in verband met de langdurige ziekte van de betreffende werknemer.

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen voor zo’n vergoeding. De werkgever kan de betaalde transitievergoeding terugkrijgen van het UWV. De compensatie kan aangevraagd worden voor ontslagen met betaling van een transitievergoeding die plaatsvinden op of na 1 april 2020. De werkgever dient deze compensatie binnen 6 maanden na het betalen van de volledige transitievergoeding aan te vragen bij het UWV. Daarnaast kan ook voor “oude gevallen” een compensatie worden aangevraagd. Dit geldt voor ontslagen met transitievergoeding die hebben plaatsgevonden in de periode tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020. Voor deze “oude gevallen” dient de werkgever voor 30 september 2020 de compensatie aan te vragen bij het UWV. Bij de aanvraag dient de werkgever diverse onderliggende stukken te overleggen, zoals de arbeidsovereenkomst, de ontbinding van de arbeidsovereenkomst en hoogte en berekening van de transitievergoeding.

Heffingskortingen voor buitenlandse werknemers

De regels met betrekking tot de loonheffingskorting zijn per 1 januari 2019 veranderd. Per 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland in beginsel recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Daarnaast hebben inwoners van de zogenaamde landenkring (o.a. inwoners van de Europese Unie) recht op het belastingdeel van de arbeidskorting, zoals inwoners van België. Als Belgische inwoners echter inkomen hebben uit Nederland, hebben zij ook recht op het belastingdeel van de algemene heffingskorting. Zij worden feitelijk beschouwd als Nederlandse inwoners bij de kwalificatie voor de heffingskortingen. Let wel op dat het belastingdeel van de algemene heffingskorting niet ten onrechte dubbel wordt uitbetaald, als er reeds een voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor 2019 is aangevraagd. Het teveel gekregen bedrag moet in dat geval in de aangifte inkomstenbelasting 2019 worden terugbetaald. Het is derhalve van belang bij Belgische werknemers goed te controleren of de juiste heffingskortingen toegepast worden.

Cafetariaregeling

Er zijn manieren waarop je belast loon kunt omruilen tegen onbelast loon voor de werknemer. Dit kan door middel van de zogenaamde cafetariaregeling. Met de cafetariaregeling kun je de arbeidsvoorwaarden van de werknemer fiscaal voordeliger inrichten. Deze regeling biedt de werknemer feitelijk de mogelijkheid het arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samen te stellen. Bij de hedendaagse segmenterende arbeidsmarkt, waarbij flexibiliteit een steeds grotere rol speelt, is het voor werkgevers zaak om hierop in te spelen. Vaak wordt de vrije ruimte van de werkkostenregeling gebruikt bij het hanteren van de cafetariaregeling. Een andere optie is het optimaliseren van de vergoeding voor het woon-werkverkeer. Lees hier meer over de voordelen.

Toepassen van de cafetariaregeling betekent een verhoging van het netto-inkomen van de werknemer zonder dat daar extra loonkosten voor de werkgever tegenover staan. Dit is daarom een interessant scenario, als je als werkgever iets extra’s voor je werknemers wil doen.

Hulp nodig?

Mocht je vragen hebben over een van deze onderwerpen, neem dan gerust contact op met de salarisadministratie van Joanknecht via salarisadministratie@joanknecht.nl of op telefoonnummer +31 (0) 40 240 9526.