Salarisadministratie januari 2019

Meer loonbelastingtabellen per 1 januari 2019

Voor 2019 kwamen alle werknemers in aanmerking voor het toepassen van de loonheffingskorting (bestaande uit verschillende heffingskortingen, zoals onder andere de arbeidskorting). Voor buitenlandse werknemers zijn de regels met betrekking tot de loonheffingskorting per 1 januari 2019 veranderd. De heffingskortingen die worden toegepast bestaan uit een premiedeel en een belastingdeel. Per 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland en België recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Hier maken inwoners van andere landen dus geen aanspraak meer op. Er is één uitzondering: inwoners van een andere lidstaat van de Europese Unie of van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba behouden het recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. Concreet betekent dit dat er vanaf 2019 drie loonbelastingtabellen zullen zijn. Het is daarom belangrijk om per werknemer vooraf goed te weten van welk land hij/zij fiscaal inwoner is en welke loonbelastingtabel van toepassing is.

Algemene wijzigingen loonbelasting 2019

Een aantal normbedragen in de loonbelasting zullen veranderen in 2019 , zoals:

  • Verhoging minimumloon bij volledig dienstverband naar € 1.615,80 per maand;
  • Verhoging bijdrage zorgverzekeringswet naar 6,95 %. Voor DGA’s, zelfstandige ondernemers en AOW’ers stijgt de bijdrage naar 5,7 %.      
  • Verlaagde bijtellingspercentage 4 % slechts tot € 50.000 van de catalogusprijs. Hierboven geldt het bijtellingspercentage van 22 %;
  • Vrijwilligersvergoeding maximaal € 1.700 per jaar of € 170 per maand.

Een aantal normbedragen zullen ten opzichte van 2018 gelijk blijven, namelijk:

  • Onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer;
  • Onbelaste verhuiskostenvergoeding van maximaal € 7.750;
  • Waarde van een door de werkgever verstrekte maaltijd die een minder dan bijkomstig zakelijk karakter heeft: €3,35.

Werkkostenregeling

Indien over 2018 de vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt overschreden, dient hierover 80% eindheffing te worden afgerekend. De eindheffing moet worden verwerkt in de aangifte loonbelasting over januari 2019, die uiterlijk 28 februari 2019 dient te zijn ingediend en betaald.

Hulp nodig?

Mocht u vragen hebben over de loonbelasting in uw onderneming, neem dan gerust contact op met de salarisadministratie van Joanknecht via salarisadministratie@joanknecht.nlof op telefoonnummer +31 (0) 40 240 9526.