Salarisadministratie: acties 2019

Wijziging bijtelling elektrische auto van de zaak per 1 januari 2019

Voor auto’s met een emissie van 0 gram per kilometer is een bijtellingspercentage van 4% van toepassing. Vanaf 2019 zal dit bijtellingspercentage alleen nog maar van toepassing zijn bij elektrische auto’s met een cataloguswaarde tot € 50.000. Ligt de cataloguswaarde hoger dan € 50.000, dan dient er boven die € 50.000 een bijtellingspercentage gehanteerd te worden van 22%. Het kan dus fiscaal voordelig zijn, als u voornemens bent een nieuwe elektrische auto te gaan rijden, dit nog voor 2019 in gang te zetten. Dan kan de auto in 2018 nog op kenteken worden gezet en kunt u vervolgens nog 5 jaar volledig gebruik maken van het bijtellingspercentage van 4%.

Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling Praktijkleren is in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen aan te bieden aan studenten/leerlingen van een beroepsopleiding (variërend van vmbo tot hbo en voor promovendi en toio’s). De voorwaarden voor de subsidie verschillen per opleidingsniveau. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een student of leerling. De aanvraag voor de  subsidie dient uiterlijk 17 september 2018 (17:00) ingediend te zijn. Bij het doen van de aanvraag is onder andere de praktijkleerovereenkomst nodig. De aanvraag moet digitaal ingediend worden via www.RVO.nl. Hiervoor is minimaal e-herkenning niveau 1 nodig.

Aanvraag eigenrisicodragerschap

Om grip te houden op het verzuim binnen uw onderneming kan het interessant zijn om eigenrisicodrager voor de WGA of de ZW te worden. Een goede financiële afweging maken vooraf is belangrijk. U kunt als ondernemer twee keer per jaar starten als eigenrisicodrager voor de WGA of voor de ZW, namelijk op 1 januari of 1 juli. Uiterlijk 13 weken van te voren moet een aanvraagformulier bij de Belastingdienst ingediend worden. Dit betekent dat, indien u eigenrisicodrager vanaf 1 januari 2019 wilt worden, de aanvraag voor 2 oktober 2018 binnen moet zijn bij de Belastingdienst. Dezelfde termijnen gelden tevens voor het afmelden van het eigenrisicodragerschap.

Contact

Heeft u vragen over bovenstaande ontwikkelingen of andere zaken die te maken hebben met uw salarisadministratie? Neem dan gerust contact op met ons team per e-mail op salarisadministratie@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 844 7000.