Rob van Doremaele Joanknecht

Rob van Doremaele: de spin in het web van fiscale optimalisering

 

Een gesprek met collega Rob van Doremaele gaat al snel over fiscale stimuleringsmaatregelen, innovatie, duurzaamheid en fiscale optimalisatie van de ondernemingsstructuur. Op het eerste gezicht misschien niet de meest opwindende onderwerpen, maar zijn enthousiasme werkt aanstekelijk!

Aan de hand van een paar sprekende, actuele voorbeelden weet Rob snel duidelijk te maken dat er voor ondernemers winst te behalen is, als je op het juiste moment nadenkt over de structuur van de onderneming en over de timing van transacties.

Duurzaam verbouwen

Zo was hij laatste betrokken bij een groot bedrijf dat software ontwikkelt. De onderneming kocht een oud pand en wilde dat niet alleen opknappen, maar ook verduurzamen. Nu wist die ondernemer ook wel dat de overheid allerlei fiscale maatregelen heeft bedacht om duurzaam (ver)bouwen te stimuleren, maar als leek raak je al snel de weg kwijt in het woud dat de belastingwetgeving is. Rob zette voor deze klant een fiscale structuur op die verschillende voordelen biedt. Allereerst is de structuur flexibel. Mocht de klant het pand over een aantal jaren willen verkopen, dan kan dat zonder eerst overdrachtsbelasting te hoeven betalen. Door gebruik te maken van de reeds bestaande fiscale eenheid, kon de klant bovendien de betaalde omzetbelasting (BTW) op eenvoudige wijze terugvragen. En ten slotte kon de onderneming volop gebruik maken van fiscale faciliteiten, zoals de energie-investeringsaftrek.

Uit dit voorbeeld blijkt wel hoe belangrijk een goede voorbereiding is en hoeveel geld een goed advies kan besparen. Het gaat immers niet alleen om de fiscale stimuleringsmaatregelen (die kun je bij wijze van spreken zo van de website van de belastingdienst plukken), maar vooral om de juridische en fiscale structuur, de timing, de spreiding van risico’s, enzovoort.

Rob voelt zich als een vis in het water bij innovatieve en duurzame ondernemingen. “Het aantrekkelijke van dit soort ondernemingen is dat ze voorop lopen en je bij wijze van spreken al en inkijkje in de toekomst geven”, stelt Rob enthousiast.

Spin in het web

De uitdaging bij dit soort vraagstukken raakt bovendien vaak meerdere fiscale expertisegebieden, zoals vennootschapsbelasting, transferpricing, omzetbelasting, bedrijfsopvolgingsproblematiek, enzovoort. Rob fungeert hier als de spin in het web, die voor de klant het aanspreekpunt is. Aan hem de taak om de input van al die specialisten samen te smeden tot een voor de klant begrijpelijk advies.

Voor Rob is het een sport om de belastingdruk voor klanten zo laag mogelijk te houden. En dat is topsport: vaak is de gemakkelijkste oplossing niet de beste oplossing. Dat vergt creativiteit en denkvermogen en daar krijgt Rob energie van.

Het geeft hem bijvoorbeeld veel voldoening dat het hem laatst toch gelukt is om voor een klant toegang te regelen tot de innovatiebox, terwijl dat niet direct voor de hand lag. Het traject was al voor 95% afgerond, toen de klant werd overgenomen door een buitenlandse partij. Daardoor leek het recht op de innovatiebox (gedeeltelijk) te vervallen, maar door gedegen voorbereiding en goede gesprekken met de belastinginspecteur, werd het voordeel toch gedeeltelijk gerealiseerd. Een combinatie van goed onderhandelen en gedegen vakkennis. Met als gevolg een aanzienlijke besparing van vennootschapsbelasting voor de klant.

Wilt u ook profiteren van de vakkennis en creativiteit van Rob van Doremaele? Neem dan contact met hem op!

Deze blog is geschreven door Edwin Vogel, partner.