“Reorganiseren is niet altijd nodig”

Het is een bewogen jaar, zeker voor ondernemers. In deze tijd beslissingen nemen met het oog op de toekomst van het bedrijf is voor velen een uitdaging. Heb ik meer of minder medewerkers nodig? Hoe trek ik het juiste talent aan? Als ik voor een andere koers kies, passen mijn mensen daar dan allemaal bij? Het maken van keuzes wordt een stuk makkelijker als je weet welke opties je hebt. Dat klinkt heel logisch, maar dat is het niet altijd. Want wellicht zijn er meer opties dan waar je als ondernemer weet van hebt. Het team van HR-Services van Joanknecht helpt ondernemers een goede beslissing te nemen, door alle opties helder te krijgen. Lonney Geris en Pascale Wismans (voormalig hr-businesspartner) gaan in op het belang van strategische hr en hoe zij als hr-manager op maat naast de ondernemer gaan staan.

Veel ondernemers denken bij een financieel dienstverlener aan accountancy- en fiscale vraagstukken en niet direct aan zaken met betrekking tot het personeel.

Lonney: “Deze tijd vol veranderingen vraagt om een wendbare en flexibele onderneming. Om dit te kunnen bereiken heb je inzicht nodig in de huidige en toekomstige capaciteit en kwaliteit van je mensen. Hier komt het belang van een goed strategisch hr-beleid om de hoek kijken.”

Pascale: “Ons doel is het verder brengen van organisaties door voor hen een hr-manager op maat te zijn, ongeacht de omvang van bedrijf.”

Voor grote en kleine bedrijven

HR-Services ondersteunt ondernemers, financials met hr-taken en hr-professionals bij het structureel verbeteren van het resultaat dat de organisatie boekt. Van het oplossen van concrete problemen tot het vertalen van koers en beleid naar cultuur en gedrag.

Lonney: “De ondernemer stelt zijn of haar vragen direct aan ons. Er is dan geen hr-manager in dienst en dat is ook niet nodig. Wanneer er bij deze bedrijven situaties ontstaan die heftige gevolgen hebben, zoals een langdurig zieke medewerker, dan springen wij bij waar dat nodig is.”

Pascale: “Bij de middelgrote bedrijven zie je vaak dat de financieel manager ook hr in de portefeuille heeft. De basis is op orde, maar voor de meer specialistische vraagstukken, komen wij in beeld. En dan hebben we de mkb-bedrijven met een hr-professional die vaak wordt opgeslokt door operationeel werk. Zij hebben behoefte aan het verder professionaliseren van hr zoals het opstellen van een vaste procedure voor werving en selectie, het invoeren van een (nieuwe) hr-cyclus of een andere manier van werken en leiderschap. Wij coachen deze hr-professional, zodat er wel verder gebouwd kan worden.”

Een betere band met medewerkers

Volgens Lonney en Pascale zit hr in de organisatie en speelt die zich af tussen de mensen en niet alleen op de hr-afdeling. Die is er voor het organiseren en faciliteren van hr.

Lonney: “In onze visie gaat hr over hoe je met elkaar omgaat en welke afspraken je maakt. Wat je in de praktijk ziet, is dat leidinggevenden hr vaak gedoe vinden. Dat heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat ze het lastig vinden om een slechtnieuwsgesprek of verzuimgesprek aan te gaan. Wij helpen het minder gedoe te laten zijn, door de leidinggevenden te coachen en te leren om in de dagelijkse praktijk op een goede manier in gesprek te zijn met hun medewerkers. Zo wordt er met meer plezier aan hr gewerkt en ontstaat een betere band met de medewerkers.”

Pascale: “En gesprekken zijn natuurlijk niet altijd negatief, maar kunnen wel complex zijn. Zoals een gesprek met een van je talenten die het heel goed doet binnen de organisatie. Hoe zorg je ervoor dat je die behoudt?”

Niet meteen reorganiseren

Alle ontwikkelingen gedurende dit jaar zetten ondernemers aan het denken over hun bedrijf en de bijbehorende koers, merkt het team van HR-Services.

 

”We nemen de taken niet over, maar willen deze juist binnen de organisatie houden” ~ Pascale

 

Lonney: “Veel ondernemers lopen tegen dezelfde vragen aan. Bijvoorbeeld: het aanpassen van diensten en producten, wat doet dat voor mijn bedrijf en wat doet dat voor mijn personeel? Het echt daarop doorpakken bij grote veranderingen is supermoeilijk. Het hoeft niet meteen reorganiseren te zijn, maar wel organiseren.”

Pascale: “Wanneer een organisatie aan het veranderen is, is het van belang te weten of de medewerkers daarin meekunnen. Reorganiseren en groeien hebben impact op de mensen die er al zitten, die erbij komen én die weggaan. We geven de ondernemers handvatten zodat ze zelf de gewenste verandering teweeg kunnen brengen.”

Helpen met oplossen

Het is een misvatting dat hr veel extra tijd kost.

Lonney: “Wij zetten in op dat wat je al aan het doen bent en maken dat effectiever. Wij kunnen inspringen bij een incident, gaan naast de ondernemer staan en helpen met oplossen. Als ondernemers denken aan hr, denken ze vaak dat het dan een heel groot ding wordt. Onze quickscan genaamd de hr-foto kan dan helpen om inzicht te krijgen. Die laat zien: dit gaat allemaal goed, dit kan verbeteren, dit moet verbeteren en dit is de volgorde waarop je dit het beste met ons aan je zijde kunt doen. We gaan met de keypersons in gesprek aan de hand van een gestructureerd interview waarbij we alle thema’s die bij hr spelen, bevragen. Daarmee zetten we voor het bedrijf een hr-adviesagenda neer met daarin de thema’s waarmee het bedrijf in de komende tijd aan de slag zou moeten. We kijken naar de business van de ondernemer, die leidend is voor de hr-aanpak.”

Pascale: “Wij nemen het dus niet over van de ondernemer of leidinggevende. We willen het juist binnen de organisatie houden.”

Verschillende disciplines

Het hr-servicesteam werkt intensief samen met andere disciplines binnen Joanknecht zoals de accountants en fiscalisten.

Lonney: “Veel ondernemers denken dat ze bij een reorganisatie direct een arbeidsadvocaat nodig hebben vanwege de juridische procedure. Wij vinden het belangrijk dat ondernemers inzicht hebben in hun eigen (financiële) situatie en deze in eigen woorden kunnen toelichten. Samen met de accountant helpen wij hen om hiertoe te komen, met oog voor de wettelijke kaders. Als het nodig is, schakelen wij een jurist of advocaat in. Deze kunnen we dan gericht inzetten zodat het kostenplaatje te overzien blijft.”

Pascale: “Het is van belang om in een dergelijke situatie niet te kijken naar het functioneren van je mensen, maar om te kijken naar welke functies, en hoeveel arbeidsplaatsen, de onderneming nodig heeft om gezond te worden en/of te blijven. Het is belangrijk om tot een goed besluit te komen en daarna verder te kunnen.”

 


Ervaring van een ondernemer

“Aan het begin van de coronacrisis viel bij ons een deel van onze omzet weg. Een ontzettend nare situatie, waarbij we ons afvroegen hoe we die het beste konden aanpakken. Kunnen we al onze medewerkers behouden? Focussen we op de goede strategie? Hebben we de juiste mensen aan boord voor onze toekomst? Onze accountant Stefan heeft samen met mijn collega Jaap de financiën doorgenomen en onderzocht welke maatregelen noodzakelijk waren. Lonney heeft het hele hr-proces begeleid en daarin vooral met mij samengewerkt. Zowel Stefan als Lonney heeft ons veel vragen gesteld. Dat waren geregeld moeilijke vragen, maar daar moet je doorheen om tot een goed overzicht te komen. Pas als je alles weet, kun je een weloverwogen besluit nemen. Je wilt als ondernemer koste wat kost voorkomen dat je iemand moet laten gaan en toch was dat bij ons nodig. We hebben afscheid moeten nemen van een collega voor wie geen werk meer was. We wilden hem niet met een kluitje in het riet sturen. Daarom hebben we transparantie geboden door met het hele team de cijfers te bekijken, zodat het team ook weet hoe het zit. En zijn we als werkgever en werknemer op een goede manier uit elkaar gegaan. We zijn echt verrast door de manier waarop Lonney en Stefan ons hierbij geholpen hebben. Het heeft erin geresulteerd dat we nu positief naar de toekomst kunnen kijken.”

 

Brigit Hulsman, directeur Graficonnect


 

Dit artikel verscheen in het magazine ‘samen maken we toekomst’, editie winter 2020/2021, gedrukt in november 2020. Twee keer per jaar brengt Joanknecht dit magazine uit voor haar relaties. Magazine ontvangen? Laat het ons weten: Tel. +31 40 844 70 00 of via info@joanknecht.nl. Wil je reageren, heb je een vraag of feedback voor ons? Neem dan gerust contact op met Marlies Vervoordeldonk, hr- en communicatiemedewerker bij Joanknecht via tel. +31 40 240 9493 of via mvervoordeldonk@joanknecht.nl.