Reorganiseren: als het moet, doe het dan zorgvuldig en goed

reorganiseren als het moet doe het zorgvuldig en goed

In deze tijden van coronacrisis bent u wellicht genoodzaakt uw onderneming te reorganiseren. De economische impact van het coronavirus is immers groot. Maar hoe doe je dat, reorganiseren? Veel belangrijker nog, wat gaat eraan vooraf? En hoe kunt u dit het beste communiceren aan uw medewerkers? Reorganiseren is nooit fijn maar tegelijkertijd is dit ook een kans. Om opnieuw naar uw producten- en/of dienstenaanbod te kijken en naar de manier waarop uw bedrijf georganiseerd is. Zo kunt u aan een toekomstbestendige onderneming bouwen.

We leven in een bijzondere tijd met alle gevolgen van dien, voor uw onderneming en u als ondernemer. Moeilijke beslissingen moeten worden genomen, zoals bijvoorbeeld een reorganisatie. Het afspiegelingsbeginsel biedt bij ontslag op bedrijfseconomische gronden concrete houvast. Maar daaraan voorafgaand dient u zichzelf cruciale vragen te stellen waarmee u juist het verschil gaat maken richting de toekomst. Voordat u een advocaat inschakelt, is het belangrijk na te denken over de volgende vragen:

  1. Richt uw onderneming zich op producten en/of diensten passend bij de nieuwe samenleving en bij u als ondernemer? Waarom doet u wat u doet?
  2. Hoe dient u uw organisatie daarbij in te richten en wat is daarvoor nodig? Hoe kan uw onderneming effectiever worden (niet efficiënter)?
  3. Hoe up-to-date is uw functiehuis? Weet u wat uw medewerkers in de praktijk doen? Zijn ze écht uitwisselbaar met elkaar? Moeten afdelingen anders ingericht worden of wellicht opgeheven?
  4. Hoe, wat en wanneer communiceert u aan uw medewerkers?
  5. Hoe gaat u zorgvuldig om met de vertrekkende medewerkers maar ook met degene die achterblijven?

 

Reorganiseren met als doel een toekomstbestendige organisatie

Dan pas kunt u bepalen wie u met wie moet afspiegelen en kunt u scenario’s opstellen voor een mogelijke reorganisatie. Deze lastige tijden bieden dus ook kansen: om opnieuw naar uw producten- en/of dienstenaanbod te kijken en naar de manier waarop uw onderneming georganiseerd is. Duik niet meteen in de maatregelen en beginselen, maar kijk eerst vanaf een afstand naar uw onderneming en uzelf: waar wilt u naartoe op de langere termijn?

Samen maken we toekomst

Graag denken we mee met de vragen zoals hierboven geschetst en de verschillende scenario’s. Wij kunnen de schakel zijn tussen u als ondernemer en uw advocaat. Samen met u, of uw hr-verantwoordelijke, pakken we dit organisatorische vraagstuk aan (m.b.v. De Wereld van hr). Het is echt maatwerk. We nemen het niet over, maar we dragen onze kennis over en doen het samen. Want samen maken we toekomst.

Wij komen graag naar u toe, de afstandsmaatregelen in acht nemend. Een eerste adviesgesprek is gratis. Neem gerust contact met ons op of bekijk onze HR-Services pagina.