Regeling ‘NL leert door’ in augustus van start

NL leert door: ontwikkeladviezen aanvragen - ontwikkeladviestrajecten

Door de crisis veranderen werkzaamheden en dreigen banen verloren te gaan. We werken nu al anders en meer op afstand. U herkent dit vast in uw onderneming. Om uw medewerkers op veranderingen voor te bereiden en te stimuleren om na te denken wat dit voor hun eigen toekomst en persoonlijke ontwikkeling betekent, heeft de overheid de regeling ‘NL leert door’ in het leven geroepen. Werknemers en werkzoekenden kunnen ontwikkeladviezen aanvragen. Dat kan ook bij Joanknecht waar gecertificeerde loopbaanadviseurs werken. Werkgevers die de NOW 2.0-regeling aanvragen zijn bovendien verplicht hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Update 20 oktober: per 1 december a.s. worden weer kosteloos 50.000 ontwikkeladviezen via de regeling ‘Nl leert door’ beschikbaar gesteld. Update 2 december: inmiddels is de inschrijving weer gesloten.

‘NL leert door’: voor wie?

De overheid stelt 20.000 ontwikkeladviezen (incl. arbeidsmarktscan) beschikbaar, ter waarde van € 700,- per traject. Voor wie is dit bedoeld? Voor werknemers, met- ontslag- bedreigden, zzp’ers, flexkrachten, ofwel feitelijk iedereen tot de pensioengerechtigde leeftijd die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Inzicht in ambities en talenten

Een ontwikkeladvies geeft werknemers inzicht in ambities en talenten, waardoor zij betere en duurzame keuzes kunnen maken. Daarbij vergroten ze hun kansen om aan het werk te blijven of sneller aan nieuwe, kansrijke banen te komen. Het resultaat van een adviestraject voor uw werknemer is een persoonlijk ontwikkelplan waarin een aantal acties opgenomen zijn die de werknemer kan inzetten om fit aan het werk te blijven of passend werk te kunnen vinden.

Ook voor u als ondernemer is het relevant om inzicht te hebben in de talenten en ambities van uw werknemers en daardoor de kansen voor scholing. Dit inzicht helpt bij een betere afstemming of inzet van talenten in een mogelijk veranderende werkomgeving. Het stimuleert uw werknemers om in beweging te komen, alsmede het nemen van hun verantwoordelijkheid en het vergroot tevens het eigenaarschap.

Meer informatie

Wilt u meer weten over ‘NL leert door’? Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij onze hr-businesspartner en voor meer informatie kunt u onze HR-Services pagina bekijken.