Recente ontwikkelingen op het gebied van de schenk- en erfbelasting

Recente ontwikkelingen op het gebied van de schenk- en erfbelasting

Het begin van een nieuw jaar brengt automatisch nieuwe belastingschijven, tarieven, premies en vrijstellingen met zich mee. In dit bericht brengen wij u graag op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het gebied van de schenk- en erfbelasting.

1. Verhoging vrijstellingen

Het bedrag dat jaarlijks belastingvrij geschonken mag worden aan kinderen en derden is, naast de jaarlijkse indexatie, met ingang van 1 januari 2021 eenmalig met € 1.000 verhoogd. De Tweede Kamer heeft dit besluit genomen naar aanleiding van de huidige coronacrisis. Naar verwachting verdwijnt deze verhoging vanaf 2022 weer.

Dat betekent dat ouders in 2021 aan hun kinderen een bedrag van € 6.604 mogen geven, zonder dat de kinderen daarover schenkbelasting betalen. Aan anderen dan de kinderen, zogenoemde ‘overige verkrijgers’ waaronder ook de kleinkinderen worden begrepen, mag € 3.244 per persoon belastingvrij worden geschonken. De vrijstelling voor kinderen geldt ook voor pleegkinderen.

Overzicht vrijstellingen en tarieven schenkbelasting per 1 januari 2021

Schenking aan Vrijstelling
Kinderen € 6.604
Kinderen tussen de 18 tot 40 jaar:
–          eenmalig verhoogd algemeen € 26.881
–          eenmalig verhoogd voor de studie € 55.996
–          eenmalig verhoogd voor de eigen woning € 105.302
Overig (waaronder kleinkinderen) € 3.244
Overig (waaronder kleinkinderen) tussen de 18 tot 40 jaar:

Eenmalig verhoogd voor de eigen woning

 € 105.302
Overig € 3.244
Anbi’s en sbbi’s volledig vrijgesteld

 

Waarde schenking Partner en kinderen Kleinkinderen en verdere afstammelingen Overige personen
€ 0 – € 128.750 10% 18%  30%
€ 128.751 en meer 20% 36%  40%

 

2. Rente erfbelasting

In verband met enorme achterstanden bij de verwerking van aangiften erfbelasting werd tijdelijk geen belastingrente in rekening gebracht bij aangiften erfbelasting voor overlijdens die hebben plaatsgevonden na 1 januari 2017. Het ministerie van Financiën heeft onlangs aangegeven dat de verwerkingstijd van aangiften erfbelasting weer is teruggebracht naar het normale niveau. Hierdoor geldt dat voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 weer belastingrente in rekening kan worden gebracht. De belastingrente bedraagt 4%.

De regels voor het in rekening brengen van belastingrente zijn wel versoepeld. Indien binnen acht maanden na het overlijden aangifte wordt gedaan en niet van de aangifte wordt afgeweken, is géén belastingrente verschuldigd. Tevens is geen rente verschuldigd indien binnen acht maanden na het overlijden een voorlopige aanslag erfbelasting wordt aangevraagd.

Bij een overlijden komt veel op de nabestaanden af. Joanknecht helpt u graag bij de afwikkeling van de nalatenschap. Neem gerust vrijblijvend contact op, zodat we samen met u kunnen kijken naar een passende aanpak.

3. Evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Dit jaar staat de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) op de agenda van de Tweede Kamer. Dit heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat aangekondigd. De huidige vormgeving van de BOR staat al enige tijd ter discussie. Onder meer in het Bouwstenen-rapport, door de commissie Ter Haar gepubliceerd in mei 2020, wordt gepleit voor een versobering van de regeling.

Het begin van het nieuwe jaar is wellicht het juiste moment om na te denken over de toekomst van uw onderneming. Vanzelfsprekend staan wij voor u klaar om met u mee te denken over de mogelijkheden omtrent een overdracht naar de volgende generatie. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de eventuele ontwikkelingen.

4. Periodieke verrekening

In de huwelijkse voorwaarden of uw samenlevingsovereenkomst kan een periodiek verrekenbeding zijn opgenomen. Bij een dergelijk verrekenbeding dient kort gezegd het overgespaarde inkomen periodiek tussen partners te worden verrekend. Meestal is afgesproken om dit jaarlijks te doen. Wanneer partners een verrekenbeding niet uitvoeren, kan onduidelijkheid ontstaan over de vraag aan wie het opgebouwde vermogen toebehoort. Dit kan in geval van een beëindiging van het huwelijk of samenleving verregaande financiële gevolgen hebben. Het belang van het daadwerkelijk en correct uitvoeren van een verrekenbeding is dan ook groot.

Indien uw huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract een periodiek verrekenbeding bevatten, is het raadzaam om een start te maken met het verzamelen van de benodigde gegevens over het afgelopen jaar (2020). Hierbij valt onder meer te denken aan jaaropgaven van uw werkgever(s), banken en verzekeraars, maar ook uw bankafschriften. Wij helpen u vervolgens graag bij het opstellen van uw periodieke verrekening.

Heeft u vragen over de gevolgen van het verrekenbeding in uw huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract? Neem gerust contact op met onze estate plannerGavin Vree, per e-mail via gvree@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9440.