‘Radar-testament’ niet altijd passend

‘Radar-testament’ niet altijd passend

Onlangs verscheen in een landelijk dagblad een artikel waarin wederom werd ingegaan op de populariteit van het zogenoemde ‘Radar-testament’. Dit testament kan een gunstig effect hebben op de verschuldigde erfbelasting, maar is lang niet in alle situaties aan te bevelen. Met name bij de meer omvangrijke vermogens kan een andere testamentvorm wenselijker zijn.

‘Radar-testament’

Het ‘Radar-testament’ heeft zijn naam te danken aan het televisieprogramma Radar van de AVROTROS, waarin deze testamentvorm werd gepromoot. De betreffende uitzending dateert al uit 2010, maar sindsdien blijft het een veelbesproken onderwerp en is de populariteit van het testament aanzienlijk.
Uitgangspunt bij deze testamentvorm is dat bij het overlijden van een van de ouders de langstlevende ouder enig erfgenaam is onder de ontbindende voorwaarde dat hij of zij overlijdt. De kinderen zijn erfgenaam onder opschortende voorwaarde en verkrijgen dus pas iets bij het overlijden van de langstlevende ouder. Dit wordt ook wel een tweetrapstestament genoemd. Het idee hierachter is dat de langstlevende, bij de minder omvangrijke vermogens, over het eerste overlijden geen erfbelasting is verschuldigd door de hoge partnervrijstelling voor de erfbelasting (€ 671.910 in 2021). Dit kan wenselijk zijn, omdat niet altijd voldoende liquide middelen beschikbaar zijn om bij het eerste overlijden de erfbelasting te kunnen voldoen. Het vermogen waarover erfbelasting betaald dient te worden, bestaat bijvoorbeeld voor het grootste deel uit de woning waarin de langstlevende nog woont. De kinderen betalen pas erfbelasting bij het overlijden van de langstlevende ouder. De betaling van erfbelasting door de kinderen wordt door het ‘Radar- testament’ derhalve uitgesteld en er wordt bij het eerste overlijden optimaal gebruikgemaakt van de hoge partnervrijstelling voor de erfbelasting.

Andere testamentvormen

Het ‘Radar-testament’ is lang niet het enige testament dat tot belastingbesparing en uitstel van belastingheffing kan leiden. Integendeel zelfs, in sommige gevallen betaalt u met een ‘Radar- testament’ zelfs meer erfbelasting dan bij een andere testamentvorm. Bij de meer omvangrijke vermogens is een ‘Radar-testament’ fiscaal vaak niet wenselijk. Een andere testamentvorm kan dan veel passender zijn.

Maatwerk

Een testament is maatwerk. Buiten het fiscale aspect spelen ook uw persoonlijke wensen een belangrijke rol bij de inhoud van uw testament. Er is dan ook niet één testamentvorm die perfect passend is voor alle wensen en vermogens. Met name bij de meer omvangrijke vermogens raden wij u dan ook aan om bij het opstellen van uw testament een fiscalist in te schakelen.
Verder kunnen uw wensen en financiële situatie met de jaren veranderen en kunnen wetswijzigingen ervoor zorgen dat uw testament niet meer de uitwerking heeft die u destijds voor ogen had. Wij adviseren u periodiek te (laten) beoordelen of uw testament nog passend is.

Tot slot

Wilt u meer weten over de verschillende testamentvormen of wilt u weten of uw huidige testament nog passend is? Wij zijn u graag van dienst. Neem gerust contact op met onze estate planner Gavin Vree, per e-mail via gvree@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9440.