Privacy statement nieuwsbrief

 

1     Naam en contactgegevens verantwoordelijke

 

Naam: Marco Verhagen
Functie: Bestuursvoorzitter
Emailadres: info@joanknecht.nl
Adres: Beemdstraat 36, 5652 AB Eindhoven
Telefoonnummer: +31 40 844 70 00

 

2     Doel en rechtsgrond verwerking

Het doel voor het verwerken van uw gegevens is het kunnen versturen van informatie. De rechtsgrond van deze verwerking komt voort uit uw toestemming.

 

3     Ontvangers van de gegevens

De verzamelde gegevens zullen niet worden gedeeld met andere bedrijven of instanties.

 

4     Bewaartermijnen gegevens

Indien de toestemming verleend blijft, worden uw verstrekte gegevens niet verwijderd. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en/of op een van uw rechten beroept zoals beschreven in paragraaf vijf, zal dit zo snel mogelijk worden verwerkt.

 

5     Uw rechten

U kunt zich beroepen op de volgende rechten:

  • Recht op het inzien van uw gegevens;
  • Recht op het verwijderen van uw gegevens;
  • Recht op het aanpassen van uw gegevens;
  • Recht op het bezwaar maken op de verwerking van uw gegevens;
  • Recht om uw gegevens over te dragen;
  • Recht op het intrekken van de verleende toestemming;
  • Recht om klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u zich wil beroepen op een of meerdere rechten, kan er contact worden opgenomen met de verantwoordelijke zoals beschreven in paragraaf één.

 

6     Wijzigingen van de privacy statement

Joanknecht behoudt het recht om de privacy statement te wijzigen. Indien de privacy statement wijzigt, zal dertig dagen voor de activatie een notificatie worden opgenomen op de website van Joanknecht.

 

De privacy statement is voor het laatst aangepast op: 12 januari 2018