Prinsjesdag: maatregelen werkgever

maatregelen werkgerver belastingplan 2020

Dinsdag 18 september 2019 was een bijzondere dag: Prinsjesdag. Op deze derde dinsdag van september is het belastingplan 2020 van kabinet Rutte III gepresenteerd. Dit jaar bestaat het belastingpakket uit zes wetsvoorstellen. Hierbij zetten wij de belangrijkste maatregelen voor werkgevers onder elkaar, ofwel Prinsjesdag maatregelen werkgever.

Versoepeling aanvraag afdrachtvermindering S&O (WBSO)

Het aantal momenten waarop een S&O-verklaring kan worden aangevraagd, wordt uitgebreid van drie naar vier keer per jaar. Daarnaast wordt het uiterste moment waarop de aanvraag kan worden ingediend gesteld op de dag voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft, in plaats van een maand voorafgaand aan die periode. Voor aanvragen die betrekking hebben op een periode die ingaat op 1 januari, wordt de uiterste indieningsdatum gesteld op 20 december.

Vier aanpassingen werkkostenregeling (WKR)

De WKR wordt op de volgende vier onderdelen aangepast.

I. Vergroten vrije ruimte (gericht op mkb)

Binnen de werkkostenregeling (wkr) mogen werkgevers 1,2% van de totale fiscale loonsom van de organisatie, de zogenoemde vrije ruimte, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemers. Het percentage wordt verhoogd naar 1,7% voor de eerste € 400.000 van het totale fiscale loon. Dit betekent bij een loonsom van € 400.000 dat werkgevers in de nieuwe situatie € 6.800 onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van € 4.800 nu. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden.

II. Vrijstelling vergoeding verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een werkgever is in bepaalde gevallen wettelijk verplicht om een VOG van zijn werknemer te eisen en voor sommige werkzaamheden eist de werkgever onverplicht een VOG. De kosten van de VOG worden door veel werkgevers vergoed aan hun werknemer. De vergoeding wordt meestal ten laste van de vrije ruimte gebracht, zodat de werknemer hierover geen belasting is verschuldigd. De vergoeding van de kosten voor een VOG wordt toegevoegd aan de lijst met vrijstellingen. Deze vergoeding komt dan niet meer ten laste van de vrije ruimte.

III. Verlenging uiterste moment aangifte eindheffing

De termijn voor het aangeven van de verschuldigde eindheffing in verband met overschrijding van de vrije ruimte wordt een maand verlengd. Het wordt mogelijk om deze eindheffing uiterlijk aan te geven met de aangifte over het tweede aangiftetijdvak van het volgende jaar.

IV. Producten uit eigen bedrijf 

Bij de berekening van de toegestane korting op producten eigen bedrijf moet voortaan worden uitgegaan van de waarde in het economisch verkeer in plaats van de verkoopprijs aan derden. Hierover wordt vervolgens de maximale korting berekend.

Indexering vrijwilligersvergoeding

De maximumbedragen van de vrijwilligersregeling van € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar worden voortaan jaarlijks geïndexeerd. Het geïndexeerde maximumbedrag per kalenderjaar wordt steeds rekenkundig afgerond op een veelvoud van € 100.

Lage Inkomensvoordeel (LIV)

De tegemoetkoming Lage Inkomensvoordeel wordt versoberd. De hoge tegemoetkoming (bij 100-110% minimumloon) verdwijnt per 2020. De jeugd LIV wordt per 2020 gehalveerd en verdwijnt geheel per 2024.

Wet DBA

De plannen voor nieuwe regelgeving rondom zelfstandigen (o.a. Wet DBA) worden verder uitgewerkt in de komende periode. Deze zullen naar verwachting niet voor 2021 ingevoerd worden. Wel wordt per 2020 het handhavingsbeleid strenger.

Belastingplan 2020

Lees hier alle maatregelen uit het belastingplan 2020 die door kabinet Rutte III op Prinsjesdag 2019 zijn gepresenteerd.

Vragen?

Neem gerust contact op met Patrick van den Heuvel, belastingadviseur, per e-mail of telefoon op +31 (0)40 240 9537, of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.