Prinsjesdag: maatregelen ondernemingen

prinsjesdag maatregelen belastingplan ondernemingen

Dinsdag 18 september 2019 was een bijzondere dag: Prinsjesdag. Op deze derde dinsdag van september is het belastingplan 2020 van kabinet Rutte III gepresenteerd. Dit jaar bestaat het belastingpakket uit zes wetsvoorstellen. Hierbij zetten wij de belangrijkste maatregelen voor ondernemingen onder elkaar.

Beperking verlaging hoge vpb-tarief

De eerder aangenomen verlaging van het hoge vpb-tarief voor winsten vanaf € 200.000 wordt een jaar uitgesteld naar 2021. Bovendien wordt het hoge vpb-tarief structureel met 1,2%-punt minder verlaagd. Hierdoor bedraagt het hoge vpb-tarief 25% in 2020 en 21,7% in 2021.

De eerder aangenomen verlaging van het lage Vpb-tarief voor winsten tot en met € 200.000 wordt niet aangepast. Het lage vpb-tarief bedraagt 16,5% in 2020 en 15% in 2021.

Geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting wordt vanaf 2020 tot en met 2027 jaarlijks verlaagd met € 250. In 2028 bedraagt de verlaging € 280, waardoor de zelfstandigenaftrek uiteindelijk uitkomt op € 5.000 in 2028.

Tabel: maximumbedrag zelfstandigenaftrek

Verhoging effectieve tarief innovatiebox

Het voornemen is om het effectieve tarief van de innovatiebox te verhogen van 7% naar 9% per 2021. In het belastingpakket is nog geen wetsvoorstel opgenomen; uitsluitend het voornemen is bekend gemaakt.

Beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Het voornemen is om de liquidatie- en stakingsverliesregeling per 2021 te beperken. In het belastingpakket is nog geen wetsvoorstel opgenomen. Eerder dit jaar heeft wel een internetconsultatie van een conceptwetsvoorstel plaatsgevonden. Dit conceptwetsvoorstel zal bij de verdere uitwerking van deze maatregel zoveel mogelijk als uitgangspunt worden gehanteerd.

Wij verwijzen naar ons eerdere nieuwsbericht over dit onderwerp.

Versoepeling belastingrente vennootschapsbelasting

Er wordt niet langer belastingrente in rekening gebracht, als de aangifte vennootschapsbelasting wordt ingediend voor de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (bij een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar is dit dus 1 juni na afloop van het boekjaar) en de belastingaanslag wordt vastgesteld overeenkomstig de ingediende aangifte.

Vervallen betalingskorting vennootschapsbelasting

Vennootschappen die een aanslag, die in termijnen mag worden betaald, in één keer vooruitbetalen, krijgen een betalingskorting. Het voornemen bestaat om deze betalingskorting voor de vennootschapsbelasting per 2021 af te schaffen. Een wetsvoorstel is niet opgenomen in het belastingpakket. Nadere details zijn dus nog niet bekend.

Belastingplan 2020

Lees hier alle maatregelen uit het belastingplan 2020 die door kabinet Rutte III op Prinsjesdag 2019 zijn gepresenteerd.

Vragen?

Neem gerust contact op met Patrick van den Heuvel, belastingadviseur, per e-mail of telefoon op +31 (0)40 240 9537, of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.