Prinsjesdag: maatregelen internationaal

maatregelen internationaal belastingplan 2020

Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2021 van kabinet Rutte III gepresenteerd. Dit jaar bestaat het belastingpakket uit acht wetsvoorstellen. Benieuwd naar de gevolgen van het belastingpakket voor uw situatie? Wij hebben de belangrijkste maatregelen per thema voor u samengevat. Hierbij zetten wij de belangrijkste maatregelen internationaal onder elkaar.

Verduidelijking samenloop ATAD2 en earningsstrippingmaatregel

De afgelopen jaren zijn op Europees niveau diverse afspraken gemaakt om grensoverschrijdende belastingontwijking te verminderen. Onderdeel daarvan is de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) waarin maatregelen zijn opgenomen tegen hybride mismatches.

Tijdens de parlementaire behandeling van ATAD2 is aandacht gevraagd voor mogelijke samenloop tussen hybridemismatchmaatregelen en de earningsstrippingmaatregel. Met de voorgestelde wetswijziging wordt invulling gegeven aan de toezegging om mogelijke onduidelijkheid over de uitwerking van de samenloop tussen de aftrekbeperking als gevolg van hybridemismatches en de earningsstrippingmaatregel weg te nemen.

Bij samenloop tussen de hybridemismatchmaatregelen en de earningsstrippingsmaatregel dient de volgorde van de wettelijke bepalingen aangehouden te worden. Dit betekent dat bij een mogelijke samenloop tussen de bepalingen eerst de hybridemismatchmaatregelen worden toegepast en vervolgens de earningsstrippingmaatregel.

Wijziging in methode voorkoming van dubbele belasting in diverse belastingverdragen voor bestuurders en commissarissen

Beloningen van in Nederland woonachtige bestuurders en commissarissen van buitenlandse vennootschappen zijn belastbaar in het land waar de vennootschap is gevestigd. Nederland verleent hiervoor een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. In de meeste verdragen wordt hiervoor de verrekeningsmethode gebruikt (verrekening van de buitenlandse belasting met de hierover normaal verschuldigde Nederlandse belasting).

Op basis van een besluit uit 2008 kan de bestuurder/commissaris onder voorwaarden een beroep doen op de vrijstellingsmethode. Deze methode is voordeliger, zeker als het buitenlandse belastingtarief lager is dan het Nederlandse belastingtarief. Dit besluit wordt per 1 januari 2021 ingetrokken. Het gevolg is dat Nederland in de meeste situaties belasting zal gaan bijheffen over de buitenlandse bestuurders/commissarisbeloning en de algehele belastingdruk derhalve hoger wordt.

Belastingplan 2021

Lees hier alle maatregelen uit het belastingplan 2021 die door kabinet Rutte III op Prinsjesdag 2020 zijn gepresenteerd.

Vragen?

Neem gerust contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.