Prinsjesdag: maatregelen auto & mobiliteit

maatregelen auto en mobiliteit belastingplan 2020

Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2021 van kabinet Rutte III gepresenteerd. Dit jaar bestaat het belastingpakket uit acht wetsvoorstellen. Benieuwd naar de gevolgen van het belastingpakket voor uw situatie? Wij hebben de belangrijkste maatregelen per thema voor u samengevat. Hierbij zetten wij de belangrijkste maatregelen auto & mobiliteit onder elkaar.

Vervroeging belastbaar feit Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)

Het belangrijkste belastbare feit voor de bpm is op dit moment de registratie van een motorrijtuig in het kentekenregister. Deze registratie omvat zowel de inschrijving als de tenaamstelling van een motorrijtuig in het kentekenregister. Tussen het moment van inschrijving en tenaamstelling kunnen enkele dagen, weken of (soms) maanden zitten. Dat leidt tot een onwenselijk en juridisch complicerend tijdsverloop met betrekking tot de heffing van bpm.

Voorgesteld wordt daarom het belastbaar feit te vervroegen van (de facto) de tenaamstelling in het kentekenregister naar de inschrijving van het motorrijtuig in het kentekenregister. De maatregel treedt op een nader bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking. Het streven is om dit onderdeel van het wetsvoorstel met ingang van 1 juli 2021 in werking te laten treden.

Aanscherping van CO2-schijfgrenzen en -tarieven in de bpm en van de CO2-grens en het tarief voor de dieseltoeslag

De CO2-schijfgrenzen in de Wet bpm worden verlaagd met 4,2%. De tarieven, de belastingbedragen per gram/km CO2-uitstoot, met uitzondering van de vaste voet worden eerst geïndexeerd en vervolgens verhoogd met 4,38% om de belastinggrondslag te laten aansluiten aan de (verwachte) technologische ontwikkelingen. Dit geldt eveneens voor de CO2-grens en het tarief voor de dieseltoeslag.

Verlenging verlaagd tarief openbare laadpalen

Tot het einde van 2020 geldt een verlaagd tarief in de energiebelasting voor elektriciteit geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen die beschikken over een zelfstandige aansluiting. Dit betreft in de praktijk de openbare laadpalen. Ook geldt dat voor elektriciteit die wordt geleverd aan een oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen die beschikt over een zelfstandige aansluiting geen tarief wordt vastgesteld voor de opslag duurzame energie- en klimaattransitie.

Omdat stimulering nog steeds nuttig is om tot een landelijk dekkend netwerk van laadpalen te komen, wordt voorgesteld deze maatregel tot en met 2022 te verlengen.

Lagere bijtelling elektrische auto met zonnepanelen

De huidige korting op de bijtelling voor nieuwe emissievrije auto’s van de zaak wordt na 2020 voortgezet. De korting wordt in stappen afgebouwd, van 14% voor 2020 naar 10% voor 2021, 6% voor 2022, 2023 en 2024, 5% voor 2025 tot uiteindelijk nul vanaf 1 januari 2026. Het deel van de catalogusprijs waarop de korting van toepassing is, de zogenoemde cap, wordt in 2021 verlaagd naar € 40.000 en daarna niet meer aangepast.

De cap is niet van toepassing op emissievrije auto’s met een motor die kan worden gevoed met waterstof. Voor die auto’s is de korting op de bijtelling derhalve niet gemaximeerd. Het kabinet stelt voor deze uitzondering uit te breiden tot zonnecelauto’s. Voor de definitie van een zonnecelauto wordt aangesloten bij de definitie die in 2020 geldt voor de milieu-investeringsaftrek.

Belastingplan 2021

Lees hier alle maatregelen uit het belastingplan 2021 die door kabinet Rutte III op Prinsjesdag 2020 zijn gepresenteerd.

Vragen?

Neem gerust contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.