Prinsjesdag: maatregelen auto & mobiliteit

maatregelen auto en mobiliteit belastingplan 2020

Dinsdag 18 september 2019 was een bijzondere dag: Prinsjesdag. Op deze derde dinsdag van september is het belastingplan 2020 van kabinet Rutte III gepresenteerd. Dit jaar bestaat het belastingpakket uit zes wetsvoorstellen. Hierbij zetten wij de belangrijkste maatregelen auto en mobiliteit voor u onder elkaar.

Verhoging bijtelling elektrische auto

De huidige korting op de bijtelling zal na 2020 voor nieuwe elektrische auto’s van de zaak worden gecontinueerd. Wel zal deze korting op de bijtelling in stappen worden afgebouwd tot uiteindelijk nul vanaf 1 januari 2026. In dat jaar gaat voor nieuwe elektrische auto’s van de zaak het algemene bijtellingspercentage van 22% gelden. Met ingang van 1 januari 2020 wordt de huidige korting van 18%-punt verlaagd tot 14%-punt, zodat het bijtellingspercentage 8% bedraagt.

De zogenoemde cap, het deel van de catalogusprijs waarop de korting van thans 18%-punt van toepassing is, wordt verlaagd van € 50.000 naar € 45.000 in 2020 en € 40.000 in 2021. Daarna wordt dit bedrag niet meer aangepast. De cap geldt niet voor auto’s met een motor die kan worden gevoed met waterstof.

De kortingen op de bijtelling en de daarin genoemde cap’s blijven van toepassing gedurende 60 maanden na de eerste dag van de maand volgend op die datum van eerste toelating.

Zie ook ons eerdere nieuwsbericht over de verhoging van de bijtelling op elektrische auto’s.

Aanpassing BPM aan WLTP-testmethode

De heffingsgrondslag van de BPM wordt per 1 juli 2020 aangepast van ‘CO2-uitstoot gemeten conform de NEDC-testmethode’ naar ‘CO2-uitstoot gemeten conform de WLTP-testmethode’. De BPM-tarieftabel zal hierbij budgettair neutraal worden aangepast om te voorkomen dat de BPM-opbrengst wijzigt.

BPM voor emissievrije auto’s

Het nihiltarief in de BPM voor nulemissieauto’s wordt verlengd tot en met 2024.

Motorrijtuigenbelasting (mrb) voor personenauto’s met lage CO2-uitstoot

Het nihiltarief in de mrb voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km wordt verlengd tot en met 2024. Vanaf 2025 gaat een kwarttarief gelden.

Het halftarief in de mrb voor personenauto’s met een CO2-uitstoot tussen de 0 en 50 gr/km wordt eveneens verlengd tot en met 2024. In 2025 wordt het halftarief omgezet in een driekwarttarief en per 2026 in een voltarief. De genoemde grens van 50 gr/km zal overigens niet worden aangepast als gevolg van voornoemde toepassing van de WLTP-methode.

Belastingplan 2020

Lees hier alle maatregelen uit het belastingplan 2020 die door kabinet Rutte III op Prinsjesdag 2019 zijn gepresenteerd.

Vragen?

Neem gerust contact op met Patrick van den Heuvel, belastingadviseur, per e-mail of telefoon op +31 (0)40 240 9537, of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.