Periodiek verrekenen: een nauwkeurige bezigheid!

Periodiek verrekenen

In veel huwelijkse voorwaarden vind je een periodiek verrekenbeding (ook wel Amsterdams verrekenbeding). Dit verrekenbeding wordt regelmatig niet of niet juist uitgevoerd. Het niet of niet juist periodiek verrekenen kan enorme financiële risico’s met zich meebrengen bij een echtscheiding.

Periodiek verrekenbeding

Een periodiek verrekenbeding houdt in dat het overgespaarde inkomen periodiek (meestal jaarlijks) tussen de echtgenoten wordt verrekend. Afwijken van een periodiek verrekenbeding kan enkel door nieuwe notarieel opgemaakte huwelijkse voorwaarden.

Risico’s

In de praktijk vindt de periodieke verrekening bewust of onbewust veelal niet plaats. Wanneer bij een echtscheiding blijkt dat deze periodieke verrekening niet heeft plaatsgevonden, kan dit enorme financiële gevolgen hebben. De rechter oordeelt veelal dat het aanwezige vermogen in dat geval verdeeld moet worden als waren partijen gehuwd in gemeenschap van goederen en dus 50/50.

Wanneer wel een periodieke verrekening wordt opgesteld, betekent dit niet automatisch dat deze verrekening bij een echtscheiding ook in stand blijft. Het periodiek verrekenen luistert heel nauw. Het inkomensbegrip kent vele varianten. Wanneer bij een echtscheiding wordt aangevoerd dat het inkomensbegrip verkeerd is geïnterpreteerd en de berekening dus niet juist is, bestaat het risico dat de jaarlijks opgestelde verrekeningen nietig worden bevonden. Ook een nietige verrekening heeft meestal een 50/50-verdeling van het aanwezige vermogen tot gevolg.

Tot slot

Mocht u vragen hebben over het (niet) uitvoeren van een periodiek verrekenbeding, laat het ons dan weten. Wij kunnen uw huwelijkse voorwaarden voor u checken en u voorzien van advies. Daarnaast kunnen wij ook (jaarlijks) uw periodieke verrekening opstellen. Neem gerust contact op voor nader advies met onze estate planner Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +(0)40 240 9440.