Pensioenakkoord: eindelijk (enige) duidelijkheid

Pensioenakkoord

Onlangs heeft het ledenparlement van de FNV het pensioenakkoord bevestigd. Daarmee is het vrijwel zeker dat de afspraken definitief zijn. Wat betekent dit nu? Is er nu eindelijk (enige) duidelijkheid? Onze pensioenspecialisten zetten voor u de belangrijkste conclusies uiteen.

AOW: enige duidelijkheid

Zeker is dat de AOW twee jaar bevroren blijft op 66 jaar en vier maanden. Daarna gaat de ingangsdatum omhoog tot uiteindelijk 67 jaar in 2024. In de toekomst gaat deze dan stijgen met acht maanden voor elk jaar dat de levensverwachting stijgt. Het wetsvoorstel om dit te regelen is door minister Koolmees op 18 juni al bij de Kamer ingediend. In de meeste pensioenregelingen is de richtleeftijd ondertussen 68. We blijven dus de komende jaren nog wel even geconfronteerd met een verschil tussen de pensioenrichtleeftijd en de AOW-leeftijd.

Pensioen: nog veel onduidelijk

Voor de pensioenen is een aantal afspraken gemaakt die nog verder uitgewerkt moeten worden. Deze houden onder andere in dat pensioenfondsen minder snel hoeven af te stempelen en eerder kunnen indexeren. Waar nu het vermogen van een pensioenfonds nog een gezamenlijke pot van alle deelnemers is, worden dit individueel toerekenbare potjes. Hetzelfde geldt voor de pensioenpremie, van een gezamenlijke premie (doorsneepremie) wordt dit een individuele premie. Er is wel nog een gat van (mogelijk) € 60 miljard. Hoe dit op te lossen, is nog niet duidelijk. Als het pensioen geregeld is bij een verzekeringsmaatschappij en niet bij een pensioenfonds speelt dit probleem niet.

Fiscaal moeten de regels op de nieuwe systematiek worden aangepast. Dit wordt nog nader uitgewerkt. Nu zijn er verschillen in de maximale aftrek tussen pensioen en lijfrente. Deze verschillen gaan in de toekomst verdwijnen.

Samengevat is er nog veel onduidelijk. Op de korte termijn is vooral belangrijk dat de kans op kortingen van pensioenen kleiner is geworden. De verwachte invoeringsdatum voor de overige maatregelen is 2022.

Vervroegd uittreden

Aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt het gemakkelijker gemaakt om eerder te stoppen met werken. De boete voor regelingen voor vervroegde uittreding wordt voor vijf jaar afgeschaft (vanaf 2021) voor vergoedingen tot € 19.000 per jaar. Ook worden regelingen voor verlofsparen uitgebreid. Er komt geen regeling voor zware beroepen.

Pensioen voor zelfstandigen

Tot slot zijn de eerste stappen gezet om zelfstandigen in het collectieve kader in te brengen. Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering maar hoe precies, moet nog nader worden uitgewerkt. Ook wordt het voor zelfstandigen gemakkelijker om deel te gaan nemen aan pensioenregelingen in hun sector of het bedrijf waarin ze werkzaam zijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het pensioenakkoord of uw huidige pensioenregeling? Neem gerust contact op met onze pensioenspecialist Maarten Foppen via e-mail of telefoon op +31 (0)40 240 9411.