Eindelijk duidelijkheid in België over pensioen in eigen beheer

pensioen in eigen beheer

Dit jaar is de laatste kans voor pensioen in eigen beheer. Voor inwoners van België die nog een pensioen in eigen beheer hebben bij een in Nederland gevestigde vennootschap (de Nederbelgen) zijn de gevolgen lang onduidelijk geweest. Vlak voor de kerst van 2017 heeft de Belgische Belastingdienst een circulaire gepubliceerd over de gevolgen van het afkopen voor Nederbelgen. Toen schreven ze dat ze op de gevolgen van het omzetten in een ODV nog terug zouden komen. Recent, dus (weer) op het allerlaatste moment, is daarover een tweede circulaire verschenen.

Omzetting in ODV

Net als in Nederland leidt het omzetten van een pensioen in een ODV ook in België niet tot heffing. Op het moment dat een ODV uitkeringen gaat doen aan de dga of diens erfgenamen worden deze uitkeringen in België belast, in de regel als normaal progressief belast inkomen.

Afstorten ODV als lijfrente

Op één punt neemt de Belgische Belastingdienst een radicaal ander standpunt in met een belangrijk gevolg. Overdragen van een ODV-verplichting naar een bank of beleggingsinstelling (dat in Nederland kan plaatsvinden zonder belastingheffing) wordt in België gezien als een beschikkingshandeling die leidt tot het direct in aanmerking nemen van de volledige waarde van de ODV als inkomen. Daarna wordt dan nog alleen roerende voorheffing gerekend over de oprenting; de uitkeringen zijn in België onbelast. Als de ODV-uitkering hoger is dan € 25.000 per jaar dan mag Nederland belasting over de uitkering heffen. Dit levert dubbele heffing op: eerst België bij de overdracht en daarna Nederland over de uitkering!

Afkoop pensioen

Bij afkoop van een pensioen of ODV (hetgeen nog gebeuren kan tot 31 december 2019) wordt nog eens uitdrukkelijk benadrukt dat de afkoopsom in België in principe progressief belast inkomen oplevert. België geeft daarbij alleen een vrijstelling wanneer dit in Nederland daadwerkelijk belast wordt. De korting van 19,5% die dit jaar nog van toepassing is bestaat daarom als het ware voor Nederbelgen niet. Dat wil overigens niet zeggen dat afkoop om andere reden niet wenselijk kan zijn.

Contact

Mocht u behoefte hebben aan advies of het in uw situatie nog wenselijk is uw pensioen om te zetten of af te kopen, neem dan contact op met Maarten Foppen op telefoonnummer +31 (0)40 240 9411 of per e-mail (mfoppen@joanknecht.nl).