Passen de huwelijkse voorwaarden nog bij uw huwelijk?

huwelijkse voorwaarden periodiek verrekenbeding

Regelmatig zien wij een periodiek verrekenbeding (ook wel Amsterdams verrekenbeding) terug in de huwelijkse voorwaarden dat niet is uitgevoerd. Veel mensen zijn zich niet bewust van de risico’s bij einde huwelijk van het niet uitvoeren van een periodiek verrekenbeding of zijn zich er überhaupt niet (meer) van bewust dat ze een periodiek verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden hebben opgenomen. 

Gevolgen niet uitvoeren periodiek verrekenbeding

Eerder dit jaar heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een uitspraak gedaan inzake de gevolgen voor de aandelen in een vennootschap en het te verdelen vermogen indien een periodiek verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden niet is uitgevoerd. In deze uitspraak werd duidelijk welke risico’s gepaard gaan met het niet uitvoeren van een periodiek verrekenbeding.

In voornoemde uitspraak waren man en vrouw gehuwd onder huwelijkse voorwaarden op grond waarvan er geen gemeenschappelijk vermogen was. Wel was er een periodiek verrekenbeding opgenomen in de huwelijkse voorwaarden, waarbij echtgenoten zich verplichtten om jaarlijks hun inkomsten met elkaar te verrekenen. De aandelen van de man stegen behoorlijk in waarde. Bij echtscheiding bleek dat het periodieke verrekenbeding nooit is uitgevoerd. Gevolg voor de aandelen in de vennootschap is dat de waarde 50/50 verdeeld moet worden. Dit komt op hetzelfde neer als gehuwd zijn in gemeenschap van goederen, De vrouw kreeg bij echtscheiding dus recht op de helft van de waarde van de aandelen van de man.

Ondanks dat er huwelijkse voorwaarden waren opgesteld, had deze echtscheiding vergaande financiële consequenties doordat het periodiek verrekenbeding niet was uitgevoerd. Bovenstaande casus is zeker geen uitzondering. Eerder hebben wij u ook bericht dat het niet of niet juist uitvoeren van een periodiek verrekenbeding dat is opgenomen in de huwelijkse voorwaarden, grote financiële risico’s met zich kan meebrengen bij een echtscheiding. Zie hier ons eerdere bericht.

Meer informatie

Zorg ervoor dat uw huwelijkse voorwaarden continu passen bij uw huwelijk. Mogelijk zijn er kinderen geboren of is de samenstelling van uw vermogen gewijzigd. Ook wetswijzigingen kunnen van invloed zijn. Wilt u weten of uw huwelijkse voorwaarden nog passend zijn? Neem dan contact met ons op.

Ook als u vragen heeft over het (niet) uitvoeren van een periodiek verrekenbeding, laat het ons dan weten. Wij kunnen uw huwelijkse voorwaarden nader bekijken en u voorzien van advies. Desgewenst kunnen wij ook (jaarlijks) uw periodieke verrekening opstellen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze estate planner, Gavin Vree, per e-mail via gvree@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9440.