Partnervrijstelling in de erfbelasting

Partnervrijstelling in de erfbelasting

Wanneer uw geliefde overlijdt komt er veel op u af en kan dit overlijden bovendien financiële gevolgen hebben. In de erfbelasting bestaat een vrijstelling voor partners van € 650.913 (2019). Deze vrijstelling is aan voorwaarden gebonden en afhankelijk van hoe u uw relatie juridisch heeft vormgegeven. Partnervrijstelling in de erfbelasting: let op de voorwaarden voor ongehuwd samenwonenden.

Ongehuwd samenwonenden

Tegenwoordig wordt er steeds vaker voor gekozen eerst een tijd samen te wonen en is het huwelijk niet of pas later onderwerp van gesprek. Ook na een echtscheiding wordt bij het vinden van een nieuwe relatie niet altijd gekozen voor een tweede huwelijk. Waar u wellicht niet direct bij stilstaat is dat in deze situatie mogelijk de partnervrijstelling voor de erfbelasting wordt misgelopen. De langstlevende heeft dan enkel recht op de basisvrijstelling van € 2.173 (2019). Bovendien wordt de verkrijging belast tegen een hoger belastingtarief (30-40% ten opzichte van 10-20%).

Partnervrijstelling in de erfbelasting

De partnervrijstelling geldt in beginsel voor gehuwden en geregistreerde partners. Onder voorwaarden geldt deze vrijstelling ook voor ongehuwde samenlevers. Ook zonder in het huwelijk te treden is het dus mogelijk van de partnervrijstelling te profiteren door een aantal zaken goed te laten regelen. Onze adviseurs helpen u graag bij het beoordelen van uw situatie. Zodoende kunnen passende maatregelen worden genomen.

Meer informatie

Twijfelt u eraan of u en uw partner kwalificeren voor de partnervrijstelling en de gunstige tarieven bij overlijden of wilt u meer informatie over hoe u uw relatie (fiscaal) het beste regelt? Neem dan gerust contact op met onze estate planner Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +(0)40 240 9440.