Partner fiks meer erfbelasting verschuldigd door het niet voldoen aan de voorwaarden

meer erfbelasting verschuldigd

Medio juni heeft het ministerie een beroep op de hardheidsclausule voor toepassing van het partnertarief in de erfbelasting ongegrond verklaard. Gevolg is een hoge erfbelastingclaim in het vooruitzicht.

In deze casus waren man en vrouw al 10 jaar samen maar stonden zij niet op hetzelfde woonadres ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Hierdoor kon de vrouw bij het overlijden van de man geen beroep doen op de hoge partnervrijstelling in de erfbelasting en werd zij als ‘overige verkrijger’ belast tegen een hoger tarief.

Eerder hebben wij u ook bericht dat de voorwaarden voor toepassing van de partnervrijstelling en het partnertarief in de erfbelasting zeer nauw komen. Zie hier ons eerdere bericht.

Meer informatie

Twijfelt u of u en uw partner kwalificeren voor de partnervrijstelling en de gunstige tarieven bij overlijden of wilt u meer informatie over hoe u uw relatie (fiscaal) het beste regelt? Neem dan gerust contact op met onze estate planner, Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +(0)40 240 9440.