Gedurende het jaar overstappen naar andere auto kan duurder uitpakken dan gedacht

elektrische auto

De verkoop c.q. lease van elektrische auto’s is fors toegenomen de afgelopen periode. Voor veel rijders zijn niet alleen de milieuaspecten belangrijk bij het kiezen voor een elektrische auto, maar speelt ook de fiscale bijtelling een rol. Die fiscale bijtelling gaat per 1 januari 2020 weer veranderen.

Om nog gebruik te kunnen maken van het huidige lagere bijtellingspercentage proberen veel rijders de nieuwe elektrische auto alsnog in 2019 ter beschikking te krijgen. Bij dat laatste, overstappen gedurende het jaar, schuilt een addertje onder het gras. Overigens geldt datzelfde addertje onder het gras ook als gedurende het jaar naar een andere niet-elektrische auto wordt overgestapt.

Regels bijtelling

Indien de werkgever een auto ter beschikking stelt aan de werknemer, vormt dit een belastbaar voordeel. Dit voordeel is afhankelijk van de cataloguswaarde, de datum eerste tenaamstelling en de CO2 uitstoot. In 2019 varieert de bijtelling van 4% tot 25% (voor youngtimers geldt een andere regeling). Over het bedrag van de bijtelling is de werknemer het gewone belastingtarief verschuldigd.

Er is geen sprake van een bijtelling, als de werknemer op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé rijdt met de auto. Daarbij geldt dat een verklaring geen privégebruik moet zijn aangevraagd bij en gekregen van de Belastingdienst.

Gedurende het jaar van auto wisselen

Stel dat een werknemer…

  • in de periode januari 2019 tot en met september 2019 een auto van de zaak heeft
  • deze auto niet privé gebruikt
  • een verklaring geen privégebruik heeft
  • per 1 oktober 2019 een nieuwe auto van de zaak krijgt, een elektrische auto

 

De eerste auto zou ingeval van privégebruik een bijtelling hebben van 22%. De nieuwe auto is een elektrische auto met een cataloguswaarde van € 48.500 en met een bijtellingspercentage van 4%. Gezien het geringe bijtellingspercentage besluit de werknemer de elektrische auto ook privé te gaan gebruiken. Hij rijdt hiermee 1.000 km privé in de periode oktober tot en met december 2019. Over de maanden oktober tot en met december 2019 krijgt hij derhalve maandelijks een bijtelling van € 166,67 (= 4%*€ 48.500 / 12) bij zijn belastbaar salaris gerekend.

Dat is echter niet alles. Omdat hij nu op jaarbasis in 2019 meer dan 500 km privé heeft gereden, heeft dit met terugwerkende kracht ook effect op zijn vorige auto van de zaak, die hij effectief niet privé gereden heeft. Nu geldt voor hem voor de periode januari tot en met september 2019 alsnog de bijtelling van 22%, puur en alleen omdat hij op jaarbasis meer dan 500 km privé heeft gereden. Dat zou ingeval van een auto in die periode met een cataloguswaarde van € 35.000 betekenen dat hij alsnog een totale bijtelling van € 5.775 (=( 22%*€ 35.000)*9/12) ) bij zijn salaris krijgt waarover hij belasting moet betalen.

De Belastingdienst houdt strikt vast aan deze regelgeving. De werknemer heeft immers aan het begin van het jaar aangegeven dat hij de door de werkgever ter beschikking gestelde auto niet, dan wel minder dan 500 km, privé zal gebruiken in het jaar. De keuze staat derhalve vast voor het hele jaar. Daaraan doet volgens de Belastingdienst niet af dat er gedurende het jaar gewisseld wordt van auto en de situatie dus wijzigt.

Aanbeveling

Indien een werknemer tussen nu en 1 januari 2020 een nieuwe auto van de zaak krijgt, die hij in tegenstelling tot zijn vorige auto wel privé wil gaan gebruiken, is het de moeite waard om eerst uit te rekenen welk bedrag aan belasting alsnog verschuldigd zal zijn over de bijtelling van de vorige auto waarmee niet privé gereden is. De uitkomst van deze berekening is wellicht aanleiding om er voor te kiezen de nieuwe auto van de zaak in 2019 nog niet privé te gaan rijden. Althans, niet meer dan omgerekend 500 km op jaarbasis, daarbij ook rekening houdend met de eventuele privé kilometers gereden met de vorige auto van de zaak. Het is mogelijk beter pas vanaf 2020 deze auto ook privé te gaan rijden. De bijtelling start in dat geval pas per 1 januari 2020.

Vragen?

Heeft u vragen over de bijtelling van uw auto of een auto van een van u werknemers? Neem gerust contact op met Fabiënne Hol-van Goethem op telefoonnummer +31 (0)40 240 9464 of per e-mail (fhol@joanknecht.nl).