Prinsjesdag: overige maatregelen

overige maatregelen belastingplan 2020

Dinsdag 18 september 2019 was een bijzondere dag: Prinsjesdag. Op deze derde dinsdag van september is het belastingplan 2020 van kabinet Rutte III gepresenteerd. Dit jaar bestaat het belastingpakket uit zes wetsvoorstellen. Hierbij zetten wij de overige maatregelen voor u onder elkaar.

Aanpassen belastingrente erfbelasting

Voorgesteld wordt geen belastingrente in rekening te brengen, indien het verzoek om een voorlopige aanslag erfbelasting of de aangifte is ontvangen binnen de aangiftetermijn die in de betreffende situatie geldt. Aanvullende voorwaarde is dat de (voorlopige of definitieve) aanslag erfbelasting wordt vastgesteld overeenkomstig dat verzoek of die aangifte. Het tijdvak waarover belastingrente wordt berekend vangt aan op het moment waarop de in die situatie geldende aangiftetermijn is verstreken.

Verdere beperking inkeerregeling

De inkeerregeling wordt verder beperkt. Boetevrije inkeer is niet langer mogelijk voor box 2-inkomen. Daarnaast kan de inkeerregeling niet meer worden toegepast op box 3-inkomen afkomstig uit Nederland. Hierdoor wordt het onderscheid weggenomen tussen inkomen dat is opgekomen in het buitenland en inkomen dat is opgekomen in het binnenland.

Aanpassing verhuurderheffing

Binnen de verhuurderheffing worden twee maatregelen voorgesteld die dienen om de bouw van (tijdelijke) woningen te stimuleren.

  • Een heffingsvermindering voor nieuwbouw van woningen met een huur onder de laagste aftippingsgrens van de huurtoeslag in specifieke regio’s waar de druk op de woningmarkt het grootst is (schaarstegebieden).
  • Een tijdelijke vrijstelling van maximaal 15 jaar voor tijdelijke woningen die worden gerealiseerd in de periode 2020-2024.

Belastingplan 2020

Lees hier alle maatregelen uit het belastingplan 2020 die door kabinet Rutte III op Prinsjesdag 2019 zijn gepresenteerd.

Vragen?

Neem gerust contact op met Patrick van den Heuvel, belastingadviseur, per e-mail of telefoon op +31 (0)40 240 9537, of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.