Overbruggingskrediet startups en scale-ups vanaf 29 april beschikbaar

overbruggingskrediet startups en scale-ups

Er is een speciaal overbruggingskrediet in het leven geroepen gericht op startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, de Corona-Overbruggingslening (hierna: COL). De COL is vanaf 29 april 2020 aan te vragen.

Omvang en voorwaarden krediet

De COL kan worden aangevraagd bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen die de uitvoering van deze regeling verzorgen. Leningen kunnen variëren van € 50.000 tot € 2.000.000. Bij bedragen boven € 250.000 wordt cofinanciering (25%) van de aandeelhouders of overige investeerders verwacht. De rente zal 3% bedragen met een looptijd van drie jaar, waarbij boetevrij eerder mag worden afgelost bij leningen tot € 500.000. Er wordt gestreefd naar een korte beoordelingsperiode van de aanvragen (max. negen werkdagen bij aanvragen tot € 500.000). Voor hogere aanvragen gelden specifieke maatregelen.

Doel COL-regeling

De regeling is opgezet omdat startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers van groot belang zijn voor toekomstige ontwikkelingen in de economie en zij vaak nog niet voor de overige overheidsmaatregelen en traditionele (bank)financiering in aanmerking komen. Uitgezonderd zijn: retail, horeca, kleine zakelijke dienstverlening en zelfstandig ondernemers. Er mag tevens nog geen bankfinanciering zijn!

Definitie startup, scale-up en innovatief mkb

Definitie startup (ROM): “Een startup is een niet-beursgenoteerde onderneming die op het moment van aanvraag van de COL maximaal vijf jaar ondernemingsactiviteiten in stand houdt en die niet is ontstaan uit een fusie. Verzelfstandigde respectievelijk nieuwe eenheden van bestaande bedrijven, mits ondergebracht in een nieuwe rechtspersoon die aan genoemd uitgangspunt voldoet, worden eveneens als starter aangemerkt. In de meeste gevallen beschikt een startup over een WBSO-verklaring.”

Definitie scale-up (ROM): “Scale-up is een bedrijf met 10-250 werknemers, waarbij de werkgelegenheid of omzet in de afgelopen vijf jaar met tenminste 60% is toegenomen dan wel dat (op grond van het aan de ROM’s ter beoordeling voorgelegde businessplan) in de komende vijf jaar een toename van de werkgelegenheid en/of omzet van minimaal 60% verwacht.”

Definitie innovatief mkb (ROM): “Een innovatief mkb-er is een bedrijf met 1 tot 250 werknemers die product-, proces- en/of marktinnovaties waar in het kader van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling dan wel een combinatie van beiden plaatsvinden met als doel realisatie van financieel en maatschappelijk rendement. In de regel kan dit het beste worden aangetoond door het overleggen van een zogenaamde WBSO-verklaring.”

Specifieke benodigdheden aanvraag

Voor het aanvragen van de COL zijn de volgende specifieke zaken benodigd:

  • Liquiditeitsbegroting van één jaar en toelichting aanwending financiering;
  • Geen bancaire financiering;
  • Jaarrekening 2018, 2019 (draft) en evt. budget 2020;
  • Onderbouwing impact Covid-19;
  • Bestaande leningsovereenkomsten.

Aanvragen lopen via dit portaal.

Vragen?

Voor nadere informatie of vragen over uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met Osvaldo Gomes, per e-mail via ogomes@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9523, of met Georges de Méris, per e-mail via gdmeris@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9476.