Ook in 2021 verlaging gebruikelijk loon dga vanwege coronacrisis

Verlaging gebruikelijk loon DGA vanwege coronacrisis

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, mogen de bv en aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) gedurende 2021 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar stelt de bv het gebruikelijk jaarloon voor 2021 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen.

Voor een aanmerkelijkbelanghouder mag het gebruikelijk loon voor 2021 achteraf worden bepaald. Dan is duidelijker wat de impact is van de coronacrisis op de bv. U hebt op dat moment meer inzicht in het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk jaarloon.

Goedkeuring 2021

Eerder informeerden wij u over de goedkeuring voor de verlaging van het gebruikelijk loon voor 2020. Ook voor 2021 geldt een goedkeuring voor het verlagen van het gebruikelijk loon indien ab-houders te maken krijgen met een omzetdaling vanwege de coronacrisis. Bij omzetdalingen mag het gebruikelijk loon in 2021 evenredig lager zijn. De omzetdaling wordt berekend door de omzet over heel het jaar 2021 te vergelijken met de omzet over heel het jaar 2019. Hiermee beweegt de maatregel mee met de omzetontwikkeling gedurende heel 2021. Om van de goedkeuring gebruik te mogen maken dient wel sprake te zijn van een omzetdaling van minimaal 30%.

Geen toename rekening-courantschuld of dividend en niet met terugwerkende kracht verlagen

Aan de goedkeuring zijn een aantal aanvullende voorwaarden verbonden, die vergelijkbaar zijn met de voorwaarden voor de goedkeuring 2020. Zo mag de rekening-courantschuld of het dividend als gevolg van het lagere gebruikelijk loon niet toenemen. Verder kan loon dat de ab-houder al genoten heeft over verstreken perioden in 2021, niet teruggedraaid worden. De bv en ab-houder kunnen dus alleen over toekomstige maanden in 2021 het loon verlagen.

Verzoek om vooroverleg hoeft niet

Voor verlaging van het gebruikelijk loon op basis van de goedkeuring voor 2020 heeft de staatssecretaris expliciet aangegeven dat geen vooroverleg met de Belastingdienst nodig was. De verwachting is dat dit voor 2021 ook niet nodig zal zijn.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden in uw situatie of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs, zoals vermeld rechtsboven (mobile devices: onderaan) op deze pagina. Wij staan u graag bij.