Frank Driessen

A1.4 fja  en corporate finance - banner small - onze mensen

Drs. F.P.A.M. (Frank) Driessen RA (1970) studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en volgde de postdoctorale opleidingen accountancy, forensic auditing en family business advisory (TiasNimbas).

Werkzaam bij Joanknecht & Van Zelst sinds 1996. Frank is partner en bestuurslid en als registeraccountant werkzaam op het gebied van financieel-juridisch advies: faillissementsonderzoek, begeleiding van bestuurders van gefailleerde vennootschappen, fraudeonderzoek, schadeberekeningen, bindend advies, arbitrage, deskundigenonderzoek voor rechtbanken en gerechtshoven, ondersteuning van advocaten in juridische procedures. Ruim ervaren als adviseur van dga’s en hun families in het midden- en kleinbedrijf, onder andere op het gebied van vermogensstructurering en -overdracht.

 

“Betrokkenheid van advocaat èn accountant leidt bij juridische procedures tot een beter resultaat voor de cliënt.”


A2.2 omzetbelasting - banner normal