Ondersteuning bij kredietaanvragen in coronatijd

Ondersteuning bij kredietaanvragen in coronatijd

8 april 2020

In de huidige crisis is beschikbaarheid van geld voor veel bedrijven geen vanzelfsprekendheid. Bedrijven gaan in overleg met hun bank. Die wil een onderbouwde kredietaanvraag met liquiditeitsprognoses zien. Daarom deze blog over ondersteuning bij kredietaanvragen in coronatijd.

Banken worden momenteel overspoeld met aanvragen. Om meer snelheid te maken, zoeken zij zekerheid over de kwaliteit van de aanvragen. Vaak wordt het bedrijf gevraagd de accountant bij de voorbereiding van de aanvraag te betrekken en een rapport uit te laten brengen. De analyse van de accountant zal zich dan richten op de realiteitswaarde van de prognoses, de beschikbare overheidssteun en de onderliggende bedrijfsanalyses.

 

Samenstellingsopdracht voor liquiditeitsprognose

De meeste betrokkenheid heeft de accountant als hij gevraagd wordt het management te ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de kredietaanvraag met liquiditeitsprognose. De verantwoordelijkheid voor de aannames en informatie ligt daarbij uiteraard bij de ondernemer. De toegevoegde waarde voor de bank is de interne kwaliteitsborging en de deskundigheid op het gebied van financiële rapportages van de accountant. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de accountant bij de liquiditeitsprognose ook een samenstellingsverklaring afgeven. De bank verwacht dat daarmee de ingediende kredietaanvraag en onderliggende prognoses aan de minimumeisen voldoen en zo de ondernemer sneller kan laten weten waar hij aan toe is.

 

Onderzoeksrapport

De bank kan de accountant ook vragen de liquiditeitsprognose te onderzoeken en daarover te rapporteren. In dat geval past de accountant een andere standaard toe en daarmee verkrijgt de bank wat meer zekerheid. De accountant stelt dan vast dat:

 

  • de door de onderneming gemaakte schattingen niet onredelijk zijn;
  • de prognose op een juiste wijze is gebaseerd op de veronderstellingen;
  • de informatie op een juiste wijze is gepresenteerd;
  • belangrijke veronderstellingen toereikend zijn toegelicht; en
  • de prognose is opgesteld op dezelfde basis als de jaarrekening.

 

 

Hoewel dit op het eerste gezicht logische eisen zijn, blijkt dit in praktijk toch weerbarstig. Voor een vlot proces bij de bank is het daarom raadzaam om eerst het licht op te steken bij de accountant. Deze weet waar de bank naar op zoek is en waar een kredietaanvraag in deze bijzondere tijd aan moet voldoen.

Geschreven door Georges de Méris.

Partner corporate finance en forensics & recovery bij Joanknecht.

Georges is bereikbaar per telefoon op +31 (0)40 240 9476 en per e-mail op gdmeris@joanknecht.nl.