Omzetting van vooruitbetaling in een tegoedbon/voucher; teruggaaf van btw

Tijdens de huidige coronacrisis wordt van ondernemers het uiterste gevraagd om hun bedrijf gaande te houden. Zo worden om in de detailhandel de crisis door te komen – vaak op initiatief van lokale ondernemersverenigingen – tegen betaling tegoedbonnen/vouchers uitgereikt. Deze vouchers kunnen te zijner tijd worden gebruikt als betaling voor de aanschaf van goederen of diensten. Maar vouchers worden ook gebruikt om te voorkomen dat bedrijven  – die als gevolg van de coronamaatregelen – zijn gesloten en niet of niet tijdig kunnen voldoen aan hun verplichting jegens de koper een vooruitbetaling van de klant te moeten terugbetalen.

Is de koper welwillend dan kan de ontvangen vooruitbetaling door de ondernemer worden omgezet in een tegoedbon of een voucher. Deze omzetting van een vooruitbetaling in een voucher/tegoedbon kan voor de ondernemer gunstige gevolgen hebben voor de btw-heffing over de eerder ontvangen vooruitbetaling. De ondernemer kan bij het uitreiken van de voucher onder omstandigheden verzoeken om een teruggaaf van de eerder afgedragen btw op de vooruitbetaling. Om dit toe te lichten volgt eerst een korte uitleg over de heffing van btw bij de uitgifte van vouchers.

Vouchers en btw

Er is sprake van een voucher, wanneer deze kan dienen als (gedeeltelijke) betaling voor de levering van bepaalde goederen of diensten. Een voucher is vormvrij en kan zowel een fysieke als elektronische vorm aannemen. Voorbeelden hiervan zijn bioscoopbonnen, boekenbonnen, dinercheques, VVV-cadeaubonnen en fashioncheques. Kortingsbonnen kwalificeren niet als voucher.

Per 1 januari 2019 is de nieuwe wetgeving voor vouchers ingegaan. Op basis van de nieuwe wetgeving moet onderscheid worden gemaakt tussen ‘enkelvoudige vouchers’ en ‘meervoudige vouchers’. Onderstaand de kenmerken en btw-gevolgen op een rij:

Enkelvoudige vouchers

  • Op het moment van uitgifte/verkoop is bekend in welke lidstaat btw verschuldigd is. De voucher kan enkel in één land ingewisseld worden; en
  • Op het moment van uitgifte/verkoop is het btw-tarief bekend.

 

Gevolgen btw

De btw-afdracht vindt plaats op het moment van uitgifte/verkoop van de voucher.

Meervoudige vouchers

  • Op het moment van uitgifte/verkoop is niet bekend in welke lidstaat btw verschuldigd is. De voucher kan in meerdere landen ingewisseld worden; of
  • Op het moment van uitgifte/verkoop is niet duidelijk welk btw-tarief van toepassing zal zijn.

 

Gevolgen btw

De btw-afdracht vindt plaats op het moment van inwisseling van de voucher tegen goederen of diensten waarop de voucher betrekking heeft.

Stel nu dat als gevolg van de crisis de vooruitbetaling in overleg met een klant wordt omgezet in een meervoudige voucher en dat de ondernemer de vooruitbetaling niet hoeft terug te betalen. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de ondernemer als het de btw betreft? De ondernemer kan de afgedragen btw op de vooruitbetaling terugvragen van de Belastingdienst en de btw pas weer afdragen zodra de voucher door de klant wordt gebruikt voor de betaling van het af te nemen goed of de dienst.

Neem bijvoorbeeld een vakantiepark in Zeeland dat in de meivakantie is gesloten en dat ter compensatie van een reeds geboekte vakantie een voucher uitgeeft aan de klant voor het bedrag van de eerder ontvangen vooruitbetaling. Wanneer deze voucher voor meerdere goederen of diensten inwisselbaar is, betreft het een meervoudige voucher. Hierbij kan gedacht worden aan een voucher die inwisselbaar is voor het boeken van een huisje en die daarnaast inwisselbaar is in het restaurant op het vakantiepark. In dat geval is op het moment van uitgifte/verkoop van de voucher nog niet duidelijk welk btw-tarief van toepassing zal zijn. De btw-afdracht komt voor de ondernemer dan pas aan de orde op het moment van inwisseling van de meervoudige voucher bij het opnieuw boeken van de reis en niet op het eerdere tijdstip (ten tijde van de reservering) waarop de vooruitbetaling is ontvangen. Met andere woorden, het vakantiepark kan de btw, die bij de vooruitbetaling ten tijde van de reis is afgedragen, alsnog terugvragen van de Belastingdienst.

Meer informatie

Heeft een op de hierboven genoemde situaties betrekking op u? Dan adviseren wij u om bij twijfel over de juiste btw-behandeling van vouchers en de mogelijke gevolgen in uw situatie, contact op te nemen met een van onze btw-adviseurs via btw@joanknecht.nl.