NOW deadlines aanvragen en vaststelling

NOW deadlines aanvragen en vaststelling

Ondernemers krijgen meer tijd om een aanvraag in te dienen voor de definitieve berekening van de NOW 1 (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid). Ook de termijnen voor het indienen van afrekeningen voor de andere NOW periodes wijzigen. Het loket voor afrekening van NOW 2 opent daarnaast een maand eerder. Voor de details van deze regelingen verwijzen wij u naar onze whitepaper.

Aangepaste deadline voor eindverantwoordingen NOW 1

Aanvragen voor definitieve vaststelling van de NOW 1 kunnen langer worden ingediend dan oorspronkelijk gepland. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft namelijk om uitstel gevraagd vanwege o.a. meer inhoudelijke vragen over de regeling. Het loket zou sluiten op 23 maart 2021, maar dat wordt nu 31 oktober 2021.

Deze verruiming geldt voor zowel werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben als voor werkgevers die een derdenverklaring of geen verklaring nodig hebben.

Opening van het loket voor de NOW 2 eindverantwoording vanaf 15 maart

Het loket voor de tweede tranche zou eigenlijk half april worden geopend, maar op dat moment voert het UWV technische werkzaamheden uit en kunnen de applicaties geen mutaties verwerken. Dat zou risico’s met zich meebrengen en daarom is de opening een maand vervroegd, naar 15 maart 2021.

De overige aanvraagtermijnen zijn ook aangepast. Alle deadlines leest u hier:

 

NOW-tranche Opening vaststellingsloket Sluiting vaststellingsloket
1 7 oktober 2020 31 oktober 2021
2 15 maart 2021 5 januari 2022
3 4 oktober 2021 26 juni 2022
4 31 januari 2022 23 oktober 2022
5 31 januari 2022 23 oktober 2022

 

Deadline NOW 3.2 tot en met 14 maart

De aanvraagperiode voor de huidige NOW-loonsubsidie 3.2 loopt tot en met 14 maart 2021. Voor de periode op basis waarvan de omzetdaling wordt berekend, kunt u kiezen uit de volgende tijdvakken van steeds drie maanden:

  • januari/februari/maart
  • februari/maart/april
  • maart/april/mei

 

Wanneer u ook NOW-loonsubsidie 3.1 heeft aangevraagd dan moet de omzetperiode van NOW 3.2 direct aansluiten op de gehanteerde omzetperiode van NOW 3.1.

NOW-loonsubsidie aanvragen kan hier.

Vragen?

Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of een van onze specialisten rechtsboven aan deze pagina (mobile devices: onderaan).