NL leert door: ontwikkeladviezen aanvragen

NL leert door: ontwikkeladviezen aanvragen - ontwikkeladviestrajecten

Door de crisis veranderen werkzaamheden en dreigen banen verloren te  gaan. Het kabinet wil werknemers en werkzoekenden ondersteunen en stimuleren om na te denken over hun toekomstmogelijkheden. Hiertoe introduceert het kabinet de regeling ‘NL leert door’. Vanaf begin augustus konden werknemers en werkzoekenden ontwikkeladviezen aanvragen. Inmiddels is het maximum aantal ontwikkeladviezen dat de overheid bekostigd bereikt. Werkgevers die de NOW 2.0-regeling aanvragen zijn bovendien verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen.

Update 20 oktober: per 1 december a.s. worden weer kosteloos 50.000 ontwikkeladviezen via de regeling ‘Nl leert door’ beschikbaar gesteld.

Update 2 december: inmiddels is de inschrijving gesloten.

Door inzicht in ambities en talenten kunnen werknemers en werkzoekenden betere en duurzame keuzes maken. Daarbij vergroten ze hun kansen om aan het werk te blijven of sneller aan nieuwe, kansrijke banen te komen. De NL leert door regeling is vanaf begin augustus beschikbaar. In het vierde kwartaal komt ook scholingsgeld beschikbaar. De uitvoering van de regeling volgt later deze maand. Bij deze zetten we de hoofdlijnen alvast voor u uiteen.

NL leert door: voor wie?

De overheid stelt 20.000 ontwikkeladviezen (incl. arbeidsmarktscan) beschikbaar. De kosten hiervoor zijn € 700,- per traject. Voor wie is dit bedoeld? Voor werknemers, met ontslag bedreigden, zzp’ers, flexkrachten, ofwel feitelijk iedereen tot de pensioengerechtigde leeftijd die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Doel voor u als ondernemer

NL leert door gaat over eigenaarschap en het nemen van verantwoordelijkheid door werknemers. Het biedt iedereen de kans om toekomstbestendig te worden en te blijven voor de arbeidsmarkt: niet alleen individuen maar ook uw organisatie. Daarbij is het voor u als ondernemer relevant om inzicht te hebben in de talenten en ambities van uw werknemers en de kansen voor scholing. Dit inzicht helpt bij een betere afstemming of inzet van talenten in een mogelijk veranderende werkomgeving. Talentmanagement en persoonlijke ontwikkeling zijn dan ook belangrijke onderdelen van de wereld van hr die continu aandacht behoeven. Als banen bij uw onderneming toch verdwijnen, kunnen werknemers beter en sterker de arbeidsmarkt op na het volgen van een ontwikkeladvies.

Medewerkers stimuleren tot deelname

Vanuit de NOW 2.0 heeft u als werkgever een inspanningsverplichting om uw medewerkers te stimuleren tot ontwikkeling en opleiding. De NL leert door regeling is een hulpmiddel om dit te realiseren. Werknemers vragen zelf de ontwikkeladviezen aan. Het is voor werknemers aantrekkelijk om inzicht te krijgen in hun talenten en ambities en niet alleen goed gekwalificeerd te zijn maar zich ook zo te voelen. Het belangrijkste is dat medewerkers toekomstbestendig worden en blijven voor de arbeidsmarkt.

Bron: website Rijksoverheid. Kijk ook eens op het platform Slim Werkgeven, het online platform dat werkgevers informeert, inspireert en vooruit helpt.

Meer informatie

Wilt u samen nadenken over de ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers in uw onderneming of wilt u meer weten over NL leert door? Neem gerust contact op met onze hr-businesspartner of bekijk onze HR-Services pagina.

Lonney Geris | lgeris@joanknecht.nl | +31 (0)40 240 9465