Nieuws

 • Inmiddels is duidelijk dat zowel de deal als de no-deal Brexit zijn weggestemd door het UK parlement. Vandaag stemt men over een eventueel uitstel van de Brexit. Dat betekent nog n

 • Wat is de waarde van een onderneming? Stel deze vraag in een verkooptraject aan koper én verkoper en u krijgt waarschijnlijk zeer uiteenlopende antwoorden. Een earn-outregeling kan

 • Het kan u anno 2019 niet meer ontgaan dat er risico’s kleven aan onze digitale samenleving. Geen week gaat voorbij zonder de aankondiging van een nieuw datalek. Altijd zijn veel pe

 • De Tweede Kamer heeft op 12 februari 2019 het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangenomen. De Eerste Kamer zou het wetsvoorstel vervolgens op

 • Bij overlijden gaat het vermogen dat de erflater nalaat over op zijn of haar erfgenamen. Als erfgenaam krijg je de keuze om de nalatenschap te aanvaarden. Bij een zuivere aanvaardi

 • Op Prinsjesdag 2018 werd de zogenoemde rekening-courantmaatregel aangekondigd. Wij hebben u hierover eerder geïnformeerd in het bericht Hoge schulden bij eigen bv worden belast in

 • Digitaal weerbaarder maken van de bv Nederland, dat is het belangrijkste doel van cybersecuritybedrijf Motiv. Hun ICT-specialisten grijpen in wanneer de digitale veiligheid van bed

 • D.C. (Dennis) Sevenhoven is sinds begin 2018 verbonden aan Joanknecht als belastingadviseur. Per 1 januari 2019 is Dennis toegetreden tot het partnerteam. Wij wensen Dennis veel we

 • Joanknecht is trotse partner van TEDxEindhoven. Als event partner dragen wij bij aan dit innovatieve platform. We kijken terug op een inspirerende dag op 1 februari in Muziekgebouw

 • Wij informeren u regelmatig over de btw-gevolgen voor een harde Brexit. Tot op de dag van vandaag bestaat hierover nog veel onzekerheid. Wellicht komt er uitstel van de Brexit met

 • Indien u in 2018 gebruik heeft gemaakt van de WBSO en hiervoor één of meerdere S&O-verklaringen heeft ontvangen, dient u uiterlijk 31 maart 2019 de in dat jaar gerealiseerde S&

 • Als start-up droom je dat jouw disruptieve idee de wereld écht op z’n kop zal zetten. Om te zorgen dat die droom waarheid wordt, stort je je op het ondernemen. Maar plots komt dat

 • ‘De tas van…’ is een rubriek in ons magazine. Aan de hand van de inhoud van de tas maken we kennis met een van onze klanten. Een kijkje in de tas van Maria Aarts.

 • Herken jij een van de volgende vragen? Ik heb een superidee, maar waar vind ik de financiering om het maximaal te realiseren? Mijn onderneming zou nog veel harder kunnen groeien, m

 • Om het als ondernemer goed te doen, moet je het beter willen doen. Beter dan de concurrent maar vooral beter dan jezelf, je moet niet alleen openstaan voor groei, je moet er actief

 • Joanknecht is een van de grotere accountantskantoren in Nederland en beheert ruim 425 salarisadministraties, goed voor zo’n 2000 loonstroken per maand. Toen de verwerking ges

 • Op Prinsjesdag 2018 is aangekondigd dat met ingang van 2020 een bedrag van € 100 miljoen wordt gereserveerd voor verlaging van de arbeidslasten voor het mkb. De concrete invulling

 • De staatssecretaris heeft tijdelijk fiscaal overgangsrecht aangekondigd voor burgers en bedrijven. Dit overgangsrecht komt erop neer dat in het geval van een ‘no-deal’ Brexit voor

 • Zo’n twintig jaar geleden kruisten de paden van Bert Groeneveld en Stefan Suy elkaar voor het eerst. Bert richtte in die tijd zijn bedrijf G2 Speech op en koos voor Joanknecht als

 • Wanneer uw geliefde overlijdt komt er veel op u af en kan dit overlijden bovendien financiële gevolgen hebben. In de erfbelasting bestaat een vrijstelling voor partners van € 650.9

 • Het begrip viel de laatste weken weer regelmatig tijdens onderhandelingen: de terugverdientijd. Op het moment dat ik dat hoor, ga ik altijd wat rechter op mijn stoel zitten…

 • Iedereen kent het wel: taken waar je herhaaldelijk mee bezig bent en die onnodig veel tijd kosten. Dat hoeft niet langer! Door het introduceren van robotics is het mogelijk deze ta

 • Een tijdje geleden schreven we over de verwerking van cryptovaluta in de jaarrekening. Nu is dit onderwerp weer in het nieuws: in Europa wil men eenduidige boekhoudregels voor cryp

 • Het ziet er naar uit dat uiterlijk 29 maart het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de Europese Unie met een ‘deal’ of een ‘no-deal’ Brexit. Voor bedrijven die regelmatig goede