Nieuws

 • Vanaf 1 juni 2019 kunt u zich aanmelden voor de vernieuwde kleine ondernemingsregeling (KOR). Deze geldt vanaf 1 januari 2020. Wilt u gebruik maken van de nieuwe KOR, dan kunt u zi

 • Wijnand Vergeest kiest voor begeleiding van Flow+. Door periodieke sessies worden relevante vraagstukken geïdentificeerd en opgepakt. “Ik heb alles weer in balans kunnen brengen: m

 • Per 1 januari 2020 zal de btw-regelgeving omtrent grensoverschrijdende handel binnen de EU geharmoniseerd en vereenvoudigd worden. Welke gevolgen heeft dit voor u als ondernemer?

 • Per 1 januari 2019 is een nieuwe algemene renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting opgenomen, ook wel de earningsstrippingmaatregel genoemd. Deze maatregel vloeit voort ui

 • Op 25 mei 2019 viert de AVG haar derde verjaardag. Sinds een jaar is iedere organisatie verplicht hieraan te voldoen. Maar weet u hoe veilig uw gegevens zijn?

 • Een goed doel wordt in de belastingwetgeving een algemeen nut beogende instelling (hierna: anbi) genoemd. Indien de instelling aan een reeks voorwaarden voldoet, geniet de anbi een

 • “Bestuurders en commissarissen overschatten hun kennis en kunde op het gebied van digitalisering”, is een van de uitkomsten in een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdr

 • Woningen en gebouwen worden steeds meer voorzien van zonnepanelen. En niet zonder reden. Ten eerste zorgt stroom opgewekt met zonnepanelen voor minder CO2-uitstoot. Ten tweede is h

 • De Belastingdienst heeft inmiddels de eerste definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018 opgelegd. Net als voorgaande jaren zijn er veel belastingplichtigen die het niet eens zij

 • Een korte update over enkele onderwerpen vanuit onze salarisadministratie in april 2019: transitievergoedingen voor langdurig zieken, heffingskortingen voor buitenlandse werknemers

 • Op 4 april 2019 is het wetsvoorstel inzake de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ingediend bij de Tweede Kamer. Dit we

 • Afgelopen maanden zijn de WOZ-beschikkingen weer op de deurmat gevallen. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat de prijzen van koopwoningen in het afgelopen jaar met gemiddeld 9

 • Een twintigtal informal investors kwam donderdag 18 april samen om kennis te maken met vier veelbelovende ondernemingen. In deze eerste bijeenkomst van de Informal Investors Club b

 • De Tweede Kamerleden Snels (GroenLinks), Leijten (SP) en Nijboer (PvdA) hebben een initiatiefwetsvoorstel opgesteld om de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vennootschaps

 • De Eerste Kamer heeft op 23 april 2019 het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangenomen. Op 12 februari was het al door de Tweede Kamer aangeno

 • Een evenementenbureau voor leukere en effectievere evenementen. Dat was het idee waarmee Robin Hensen en Rolf Rienks het bedrijf Live Impact oprichtten. Nu, zeven jaar later, is da

 • Het wetsvoorstel Excessief lenen bij eigen vennootschap, ook bekend als “de rekening-courantmaatregel”, is in maart 2019 ter internetconsultatie aangeboden. Wij informeerden u hier

 • In het nieuwe Energieakkoord staat dat Nederland 100 petajoule gaat besparen aan energie. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft uitgerekend dat de huidige plannen in het Energi

 • De directie van een naamloze of besloten vennootschap moet de jaarrekening opstellen binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatscha

 • De gebruikelijk loon regeling geldt voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) die in dienst is bij zijn eigen BV en werkzaamheden voor deze BV verricht. Voor deze werkzaamheden di

 • De aangifteperiode is weer gestart. Jaarlijks verzorgen wij vele aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PVV). Inmiddels hebben wij de update van onze aangifteso

 • Uit het Belastingplan 2019 volgt vanaf 2020 een beperking van de giftenaftrek. Dit komt door een verlaging van het tarief waartegen aftrekposten in aanmerking worden genomen, waaro

 • In een vorige blog gingen we in op de vragen die start-ups zichzelf moeten stellen voordat ze in gesprek gaan met (durf)investeerders. Deze keer draaien we het om en gaan we zitten

 • Inmiddels is duidelijk dat zowel de deal als de no-deal Brexit zijn weggestemd door het UK parlement. Vandaag stemt men over een eventueel uitstel van de Brexit. Dat betekent nog n