Alle nieuwsberichten

 • In de vorige blog 'Fraude en ontslag op staande voet bij zerotolerancebeleid' is ingegaan op de mogelijkheden om bij elk licht vergrijp tot ontslag op staande voet te kunnen overga

 • Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) definitief in werking. Wat gaat er veranderen? Wij hebben de wijzigingen kort samengevat.

 • In de fiscale wetgeving is een regeling opgenomen om de continuïteit van ondernemingen te waarborgen bij een overgang door schenking en overlijden: de bedrijfsopvolgingsregeling (d

 • Het is in vrijwel iedere branche voelbaar: krapte op de arbeidsmarkt. Medewerkers vinden én behouden is een hot topic in deze oververhitte arbeidsmarkt. Hoe kunnen inzichten op het

 • Op 13 juni 2019 heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat een lid van de Raad van Commissarissen niet zelfstandig een economische activiteit verricht, waardoor de commissa

 • Wanneer een werknemer of directielid fraudeert, of iemand daartoe wil overhalen, vormt dit vaak een dringende reden voor ontslag op staande voet. Ontslag op staande voet is alleen

 • Een update vanuit onze salarisadviespraktijk over de cafetariaregeling en de vaste kostenvergoeding. Waar moet je opletten bij het toepassen van deze regelingen?

 • Proefprocedures box 3: de Hoge Raad heeft geoordeeld dat het rendement van 4% voor de jaren 2013 en 2014 niet meer haalbaar is zonder (veel) risico.

 • Afgelopen weekend heeft het ledenparlement van de FNV het pensioenakkoord bevestigd. Daarmee is het vrijwel zeker dat de afspraken definitief zijn. Wat betekent dit nu?

 • Vraag vijf waarderingsspecialisten een onderneming te waarderen en u ontvangt met zekerheid vijf verschillende uitkomsten. Hoe kan dit nou?

 • Cyberaanvallen zijn aan de orde van de dag. Kwetsbaarheden in systemen veroorzaken het succes van deze aanvallen. Wat kunt u doen om cyberaanvallen te voorkomen?

 • Joanknecht Forensics & Recovery organiseerde op 6 juni het seminar “Waarderingsvragen in insolventiesituaties en de WHOA”. Curatoren en advocaten insolventie- of ondernem

 • Inzicht in hoe je onderneming presteert: dat wil iedereen. Maar heeft u dat ook? Vandaag de dag slaan we veel gegevens op en hebben we een enorme hoeveelheid aan data beschikbaar.

 • Voor eenpersoonsvennootschappen bestaat een wettelijke verplichting om alle rechtshandelingen tussen de bv en diens enig aandeelhouder schriftelijk vast te leggen.

 • Als gevolg van de spoedreparatie fiscale eenheid kan een lening aan een verbonden vennootschap niet aftrekbaar zijn en leiden tot een hogere belastingheffing.

 • Doet u graag een schenking maar bestaat uw vermogen voornamelijk uit vermogen dat ‘vastzit,’ zoals onroerende zaken? Schenk alvast op papier!

 • Nieuws van ons salaristeam over diverse onderwerpen: vakantietoeslag, vaste kostenvergoeding vs. werkkostenregeling en jubileumuitkeringen.

 • Vanaf 1 juni 2019 kunt u zich aanmelden voor de vernieuwde kleine ondernemingsregeling (KOR). Deze geldt vanaf 1 januari 2020. Wilt u gebruik maken van de nieuwe KOR, dan kunt u zi

 • Wijnand Vergeest kiest voor begeleiding van Flow+. Door periodieke sessies worden relevante vraagstukken geïdentificeerd en opgepakt. “Ik heb alles weer in balans kunnen brengen: m

 • Per 1 januari 2020 zal de btw-regelgeving omtrent grensoverschrijdende handel binnen de EU geharmoniseerd en vereenvoudigd worden. Welke gevolgen heeft dit voor u als ondernemer?

 • Per 1 januari 2019 is een nieuwe algemene renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting opgenomen, ook wel de earningsstrippingmaatregel genoemd. Deze maatregel vloeit voort ui

 • Op 25 mei 2019 viert de AVG haar derde verjaardag. Sinds een jaar is iedere organisatie verplicht hieraan te voldoen. Maar weet u hoe veilig uw gegevens zijn?

 • Een goed doel wordt in de belastingwetgeving een algemeen nut beogende instelling (hierna: anbi) genoemd. Indien de instelling aan een reeks voorwaarden voldoet, geniet de anbi een

 •   Gastenlijst en flightindeling U heeft een persoonlijke bevestiging per e-mail ontvangen voor uw deelname aan de Joanknecht golfmiddag. Onderstaand vindt u de gastenlijst en

 • “Bestuurders en commissarissen overschatten hun kennis en kunde op het gebied van digitalisering”, is een van de uitkomsten in een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdr

 • Woningen en gebouwen worden steeds meer voorzien van zonnepanelen. En niet zonder reden. Ten eerste zorgt stroom opgewekt met zonnepanelen voor minder CO2-uitstoot. Ten tweede is h

 • De Belastingdienst heeft inmiddels de eerste definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018 opgelegd. Net als voorgaande jaren zijn er veel belastingplichtigen die het niet eens zij

 • Een korte update over enkele onderwerpen vanuit onze salarisadministratie in april 2019: transitievergoedingen voor langdurig zieken, heffingskortingen voor buitenlandse werknemers

 • Op 4 april 2019 is het wetsvoorstel inzake de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ingediend bij de Tweede Kamer. Dit we

 • Afgelopen maanden zijn de WOZ-beschikkingen weer op de deurmat gevallen. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat de prijzen van koopwoningen in het afgelopen jaar met gemiddeld 9

 • Een twintigtal informal investors kwam donderdag 18 april samen om kennis te maken met vier veelbelovende ondernemingen. In deze eerste bijeenkomst van de Informal Investors Club b

 • De Tweede Kamerleden Snels (GroenLinks), Leijten (SP) en Nijboer (PvdA) hebben een initiatiefwetsvoorstel opgesteld om de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vennootschaps

 • De Eerste Kamer heeft op 23 april 2019 het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangenomen. Op 12 februari was het al door de Tweede Kamer aangeno

 • Een evenementenbureau voor leukere en effectievere evenementen. Dat was het idee waarmee Robin Hensen en Rolf Rienks het bedrijf Live Impact oprichtten. Nu, zeven jaar later, is da

 • Het wetsvoorstel Excessief lenen bij eigen vennootschap, ook bekend als “de rekening-courantmaatregel”, is in maart 2019 ter internetconsultatie aangeboden. Wij informeerden u hier

 • In het nieuwe Energieakkoord staat dat Nederland 100 petajoule gaat besparen aan energie. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft uitgerekend dat de huidige plannen in het Energi

 • De directie van een naamloze of besloten vennootschap moet de jaarrekening opstellen binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatscha

 • De gebruikelijk loon regeling geldt voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) die in dienst is bij zijn eigen BV en werkzaamheden voor deze BV verricht. Voor deze werkzaamheden di

 • De aangifteperiode is weer gestart. Jaarlijks verzorgen wij vele aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PVV). Inmiddels hebben wij de update van onze aangifteso

 • Uit het Belastingplan 2019 volgt vanaf 2020 een beperking van de giftenaftrek. Dit komt door een verlaging van het tarief waartegen aftrekposten in aanmerking worden genomen, waaro

 • In een vorige blog gingen we in op de vragen die start-ups zichzelf moeten stellen voordat ze in gesprek gaan met (durf)investeerders. Deze keer draaien we het om en gaan we zitten

 • Inmiddels is duidelijk dat zowel de deal als de no-deal Brexit zijn weggestemd door het UK parlement. Vandaag stemt men over een eventueel uitstel van de Brexit. Dat betekent nog n

 • Wat is de waarde van een onderneming? Stel deze vraag in een verkooptraject aan koper én verkoper en u krijgt waarschijnlijk zeer uiteenlopende antwoorden. Een earn-outregeling kan

 • Het kan u anno 2019 niet meer ontgaan dat er risico’s kleven aan onze digitale samenleving. Geen week gaat voorbij zonder de aankondiging van een nieuw datalek. Altijd zijn veel pe

 • Bij overlijden gaat het vermogen dat de erflater nalaat over op zijn of haar erfgenamen. Als erfgenaam krijg je de keuze om de nalatenschap te aanvaarden. Bij een zuivere aanvaardi

 • Op Prinsjesdag 2018 werd de zogenoemde rekening-courantmaatregel aangekondigd. Wij hebben u hierover eerder geïnformeerd in het bericht Hoge schulden bij eigen bv worden belast in

 • Digitaal weerbaarder maken van de bv Nederland, dat is het belangrijkste doel van cybersecuritybedrijf Motiv. Hun ICT-specialisten grijpen in wanneer de digitale veiligheid van bed

 • D.C. (Dennis) Sevenhoven is sinds begin 2018 verbonden aan Joanknecht als belastingadviseur. Per 1 januari 2019 is Dennis toegetreden tot het partnerteam. Wij wensen Dennis veel we

 • Joanknecht is trotse partner van TEDxEindhoven. Als event partner dragen wij bij aan dit innovatieve platform. We kijken terug op een inspirerende dag op 1 februari in Muziekgebouw

 • Wij informeren u regelmatig over de btw-gevolgen voor een harde Brexit. Tot op de dag van vandaag bestaat hierover nog veel onzekerheid. Wellicht komt er uitstel van de Brexit met

 • Indien u in 2018 gebruik heeft gemaakt van de WBSO en hiervoor één of meerdere S&O-verklaringen heeft ontvangen, dient u uiterlijk 31 maart 2019 de in dat jaar gerealiseerde S&

 • Als start-up droom je dat jouw disruptieve idee de wereld écht op z’n kop zal zetten. Om te zorgen dat die droom waarheid wordt, stort je je op het ondernemen. Maar plots komt dat

 • ‘De tas van…’ is een rubriek in ons magazine. Aan de hand van de inhoud van de tas maken we kennis met een van onze klanten. Een kijkje in de tas van Maria Aarts.

 • Herken jij een van de volgende vragen? Ik heb een superidee, maar waar vind ik de financiering om het maximaal te realiseren? Mijn onderneming zou nog veel harder kunnen groeien, m

 • Om het als ondernemer goed te doen, moet je het beter willen doen. Beter dan de concurrent maar vooral beter dan jezelf, je moet niet alleen openstaan voor groei, je moet er actief

 • Joanknecht is een van de grotere accountantskantoren in Nederland en beheert ruim 425 salarisadministraties, goed voor zo’n 2000 loonstroken per maand. Toen de verwerking ges

 • Op Prinsjesdag 2018 is aangekondigd dat met ingang van 2020 een bedrag van € 100 miljoen wordt gereserveerd voor verlaging van de arbeidslasten voor het mkb. De concrete invulling

 • De staatssecretaris heeft tijdelijk fiscaal overgangsrecht aangekondigd voor burgers en bedrijven. Dit overgangsrecht komt erop neer dat in het geval van een ‘no-deal’ Brexit voor

 • Zo’n twintig jaar geleden kruisten de paden van Bert Groeneveld en Stefan Suy elkaar voor het eerst. Bert richtte in die tijd zijn bedrijf G2 Speech op en koos voor Joanknecht als

 • Wanneer uw geliefde overlijdt komt er veel op u af en kan dit overlijden bovendien financiële gevolgen hebben. In de erfbelasting bestaat een vrijstelling voor partners van € 650.9

 • Het begrip viel de laatste weken weer regelmatig tijdens onderhandelingen: de terugverdientijd. Op het moment dat ik dat hoor, ga ik altijd wat rechter op mijn stoel zitten…

 • Iedereen kent het wel: taken waar je herhaaldelijk mee bezig bent en die onnodig veel tijd kosten. Dat hoeft niet langer! Door het introduceren van robotics is het mogelijk deze ta

 • Een tijdje geleden schreven we over de verwerking van cryptovaluta in de jaarrekening. Nu is dit onderwerp weer in het nieuws: in Europa wil men eenduidige boekhoudregels voor cryp

 • Het ziet er naar uit dat uiterlijk 29 maart het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de Europese Unie met een ‘deal’ of een ‘no-deal’ Brexit. Voor bedrijven die regelmatig goede

 • De wereld om ons heen verandert snel door digitalisering. Technologische ontwikkelingen zetten de financiële wereld op zijn kop. Denk aan blockchain, robotics en business intellige

 • Je hebt vast van augmented reality (AR) en virtual reality (VR) gehoord en misschien heb je er ooit al wat mee gedaan. Heb je er wel eens aan gedacht dat deze technologieën een toe

 • De 30%-vergoedingsregeling biedt de mogelijkheid aan Nederlandse werkgevers om, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitair bedrag van 30% van het fiscale loon onbelast aan werkneme

 • Per 1 januari 2019 is het verlaagde btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. In de praktijk blijkt nu dat nog onduidelijkheid bestaat over de juiste toepassing van het verlaagde tarief

 • Het wetsvoorstel dat de stille voorbereiding van een faillissement achter de schermen (de “pre-pack”) moet regelen, ligt al bijna twee jaar ter goedkeuring in de Eerste Kamer. De r

 • Sinds 2016 doet Joanknecht onderzoek naar de klanttevredenheid van haar klanten. We interviewen daarvoor jaarlijks zo’n dertigtal ondernemers en stellen vragen als “Welke rol en be

 • De voorbereiding van een overname of een samenwerking wordt altijd minutieus voorbereid. Hoe kan het dan toch dat de meerderheid uiteindelijk mislukt? Bij voorbereiding van een ove

 • Ondernemers helpen groeien door kennis en gastvrijheid. Een accountant is zoveel meer dan iemand die de jaarrekening opmaakt. Dat is wat Nadine Rooijmans (35) heeft geleerd en voor

 • De kosten in verband met de aan- of verkoop van een deelneming zijn niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting, op basis van de deelnemingsvrijstelling. In de praktijk bestaat

 • De kans is groot dat je in het dagelijks leven bomen of planten ziet die zijn gekweekt en geleverd door Van den Berk Boomkwekerijen uit Sint-Oedenrode. Met ongeveer 500 hectare en

 • Omdat een no-dealscenario bij de Brexit steeds waarschijnlijker wordt, heeft de EU een lijst met noodmaatregelen gepubliceerd.  Deze tijdelijke maatregelen moeten er voor zorgen da

 • Onlangs stapten een tiental ondernemers en bestuurders in de rol van interim bestuurder bij “The Management Challenge”. De organisatie vond plaats door Flow+, kennispartner van het

 • Vorig jaar rond deze tijd schreef ik een blog over de deponeringseisen die de Nederlandse wet stelt aan rechtspersonen (besloten vennootschap, naamloze vennootschap, coöperatie of

 • De verkrijging van aandelen in een vastgoed-bv leidt in beginsel tot heffing van overdrachtsbelasting over de waarde van de onroerende zaken van die bv. Op 30 november 2018 heeft d

 • In oktober 2018 is de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (WBB) in werking getreden. De WBB biedt vooral mkb-ondernemers nieuwe mogelijkheden om tegen misbruik en diefstal van hun bed

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft, na bijna een halfjaar, duidelijkheid gegeven over de documentatieplicht vanuit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Als belang

 • Wijziging bijtelling elektrische auto van de zaak per 1 januari 2019 Voor auto’s met een emissie van 0 gram per kilometer is een bijtellingspercentage van 4% van toepassing.

 • Frankrijk is traditioneel de populairste vakantiebestemming voor Nederlanders. Het kopen van een tweede huis in Frankrijk is geen uitzondering. Daarbij moet rekening worden gehoude

 • De Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (WBNI) die op 9 november 2018 is ingegaan, geldt voor vitale aanbieders in sectoren als de energie-, de financiële en vervoerssect

 • De huidige EU-lidstaten zijn voor hun nationale btw-wetgeving gebonden aan de Europese btw-richtlijn. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft als gevolg

 • Drie jaar na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) blijkt het toch opnieuw noodzakelijk om hervormingen door te voeren op het gebied van flexibele arbeid, ontslagrecht en

 •   De Tweede Kamer heeft op 15 november ingestemd met het Belastingpakket 2019. Voor de maatregelen uit het belastingplan verwijzen wij naar onze eerdere nieuwsberichten: ‘Teks

 • Zondag 25 november hebben alle 27 EU-leiders formeel de overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk over de uittreding uit de EU goedgekeurd op een speciale brexitbijeenkomst in Bruss

 • Hoe vind ik hét bedrijf voor aan- of verkoop? Het is een te algemene vraag die ons als corporate finance adviseurs vaak wordt gesteld. Er gaat grondig zelfonderzoek aan vooraf; u m

 •   Met het einde van het jaar in zicht is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2019 en

 •   Vanaf 1 januari 2019 gelden voor alle EU-landen nieuwe regels voor de btw-behandeling van vouchers. Dit heeft als gevolg dat het tijdstip waarop de btw verschuldigd is voor

 •   Vandaag de dag zijn er eenvoudige softwareoplossingen om uw financiële cijfers goed te visualiseren. Deze oplossingen presenteren de cijfers uit uw financiële administratie

 •   Bij de zogenaamde cafetariaregeling kunnen werknemer en werkgever overeenkomen om belast loon, onder bepaalde voorwaarden, uit te ruilen voor onbelast loon. Interessant voor

 •   Binnen de werkkostenregeling (WKR) mogen werkgevers 1,2% van de totale fiscale loonsom van de organisatie, de zogenaamde forfaitaire (vrije) ruimte, besteden aan onbelaste v

 •   Exact heeft met de Autumn release nieuwe functionaliteiten uitgerold binnen Exact Online die een waardevolle toevoeging kunnen zijn aan uw administratie. Automatische bankko

 •   Tweefactorauthenticatie (2FA) is een techniek die het mogelijk maakt in te loggen door het gebruik van twee (of meer) manieren van inloggen: een wachtwoord in combinatie met

 •   Zoals al enige tijd bekend, zal het verlaagde btw-tarief van 6% met ingang van 1 januari 2019 worden verhoogd naar 9%. Te ondernemen actie Voor nu is het van belang dat u uw

 •   Als ondernemer bent u zich natuurlijk bewust van de digitalisering van onze samenleving. U ziet nieuwe kansen en uitdagingen, uw producten of diensten specificeert u voor de

 • Tien organisaties uit de financieringsmarkt voor mkb-bedrijven hebben zich verenigd in de Stichting MKB Financiering. Het doel van de stichting is de toegang tot alternatieve finan

 •   De laatste tijd is in de kranten veel geschreven over fraudegevallen en het gebrek aan betrokkenheid van de controlerend accountant. Dit roept de vraag op wat de directie ma

 •   Heeft u in de jaren 2015 of 2016 een schenking gedaan aan uw kind waarbij u heeft gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning? Het volgende ka

 •   Op maandag 15 oktober heeft premier Rutte bekend gemaakt dat de afschaffing van de dividendbelasting definitief niet doorgaat. De daarmee gemoeide budgettaire opbrengst van

 • Op 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Een belangrijke verandering betreft de uitbreiding van de ondernemingen die o

 •   Financiële wensen en verplichtingen variëren flink gedurende het leven. Dat is niet erg zolang u er maar goed op voorbereid bent. U wordt immers steeds meer geacht om zelf t

 •   Recentelijk zijn de Belgische adviseurs Griet vanden Abeele en Alain van Geel van het fiscale advocatenkantoor Tiberghien bij ons op bezoek geweest om ons bij te praten over

 •   SaaS, oftewel Software as a Service, is inmiddels een algemeen ingeburgerd bedrijfsmodel. Door alsmaar snellere internetverbindingen beginnen ook andersoortige cloud computi

 •   In de huidige tijd kunnen we bij meer van onze klanten het dak repareren als de zon schijnt. Als er toch financiële moeilijkheden zijn, benutten wij de overlevingskansen. We

 •   Btw op deelnemingskosten is in beginsel niet aftrekbaar. Deelnemingskosten zijn bijvoorbeeld kosten voor de aan- of verkoop van een deelneming. Het belang kan dus groot zijn

 •   Mensen specialiseren zich. Deze maatschappelijke trend zien we in de manier waarop ondernemers zich organiseren. Zaken buiten je specialisatie besteed je uit. Het kennen van

 • De meest verrassende maatregel van Prinsjesdag was ongetwijfeld de aankondiging van de zogenoemde ‘rekening-courantmaatregel’ voor aanmerkelijkbelanghouders (ab-houders). Helemaal

 •   Wij hebben voor u de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2019 en aanvullende wetsvoorstellen op een rij gezet. De meest relevante punten hebben we voor u uitgezo

 •   Verlaging tarief vennootschapsbelasting Het tarief in de vennootschapsbelasting gaat omlaag. Dit gebeurt in drie jaarlijkse stappen : Tarief winst ≤ € 200.000   winst &

 •   Verkorten maximale looptijd 30%-regeling De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om aan werknemers die tijdelijk buiten het land van herkomst werken onder voorwaard

 •   Afschaffing dividendbelasting Het kabinet stelt voor om met ingang van 1 januari 2020 de dividendbelasting af te schaffen. Tegelijkertijd wordt een bronbelasting ingevoerd o

 •   Voorgesteld wordt om het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 25.000 en € 1.060.000 te verlagen. Deze verwachtingen zijn weergegeven in het onderstaa

 •   Verhogen verlaagde btw-tarief Het verlaagde btw-tarief wordt per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. De verhoging hangt samen met de voorstellen die zien op de structure

 •   Fiets van de zaak Vanaf 1 januari 2020 wordt de fiscale regeling voor de fiets van de zaak aanzienlijk vereenvoudigd door het invoeren van een forfaitaire regeling. Als een

 •   Nieuwe tarieven inkomstenbelasting Voor belastingplichtigen die zijn geboren op 1 januari 1946 of later gelden per 1 januari 2019 de volgende box 1-tarieven: Box 1-tarief 20

 •   Aanpassing regeling belastingrente Uitgangspunt bij belastingrente is dat deze in rekening wordt gebracht als het opleggen van een belastingaanslag door toedoen van de belas

 •   Bij de verkoop van een onderneming zijn de prijs en de financiering belangrijke onderwerpen van onderhandeling. Hoe hoger het verkoopbedrag, hoe lastiger het voor de koper i

 •   Bent u in het bezit van een monumentenpand? Dan kunt u momenteel 80% van de gemaakte onderhoudskosten aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Met ingang van 1 januari 2

 •   Het ophalen van financiering is vaak een struikelblok voor startende bedrijven. Start-ups mislukken namelijk in de meeste gevallen. De risico’s zijn hierdoor enorm voor fina

 •   Wij spelen actief in op de beweging dat ondernemers kiezen voor outsourcing van de financiële functie. We stellen de mensen en de tools daarvoor instant beschikbaar met het

 •   Edwin Vogel, audit partner bij Joanknecht, is op 12 juni jl. officieel toegetreden tot de World Board van PrimeGlobal, een van de grootste samenwerkingsverbanden van onafhan

 •   Per 1 augustus zijn de UWV Uitvoeringsregels op onderdelen gewijzigd. Deze regels zijn van toepassing, wanneer u het UWV om een ontslagvergunning vraagt. Belangrijk is om de

 •   Vanaf 1 januari 2019 zal het verlaagde btw-tarief van 6% worden verhoogd naar 9%. De Staatssecretaris heeft de indruk gewekt dat door vooruit te factureren in 2018 voor pres

 •   Ongeveer 85% van de medewerkers in Nederland valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De kans is dus groot dat u met uw onderneming onder een cao valt.  Soms is

 •   De vraag naar uw product of dienst neemt toe en u wilt hierop inspelen. Uitbreiden vraagt om investeren. U wilt nieuwe bedrijfsmiddelen (machines, apparatuur, etc.) aanschaf

 •   De overdracht van een familiebedrijf aan de volgende generatie vergt een goede planning. Fiscaliteit speelt vaak een belangrijke rol. Net als de wens om alle kinderen gelijk

 •   Gevestigd in de Brainport-regio is het voor ons vanzelfsprekend om in een internationale context te opereren. Wij helpen onze klanten en zich vestigende bedrijven om daarin

 •   Het is niet makkelijk voor jonge bedrijven om financiers te vinden voor veelbelovende creatieve ondernemersplannen. Banken, vrienden en familie schrikken toch vaak terug voo

 •   Iedereen die zaken met u wil doen, kan de kredietwaardigheid van uw bedrijf navragen bij een kredietinformatiebureau. Bijvoorbeeld bij Gaydon en D&B die in Nederland een

 •   Dat je als ondernemer geen geld hoeft te lenen van de bank (of een willekeurige andere financier) is natuurlijk fantastisch en een teken van een financieel gezond bedrijf. V

 •   Stelt u zitplaatsen in een stadion ter beschikking aan uw personeel of zakenrelaties? Dan kunt u de btw die u hierover betaalt niet altijd als voorbelasting in aftrek brengen als

 •   Families willen het beste voor hun bedrijf en durven keuzes te maken die dat onderstrepen. Wij staan families bij in het nemen van die beslissingen, in alle levensfasen van

 •   Lucas Vousten, partner IT audit bij Joanknecht, is onlangs geïnterviewd door Accountant; het platform voor Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Onderwerp va

 •   Levert u goederen over de grens? In beginsel is deze goederenlevering belast met btw in Nederland. Onder voorwaarden kunt u echter het nultarief toepassen voor deze grensove

 •   In de hitte van de afgelopen dagen is de vraag naar ijs voor ijshandelaren amper bij te benen. Naast de gefactureerde omzet, nemen de variabele kosten, zoals verpakkingskost

 •   Tromgeroffel…. Een beetje trots zijn we wel dat we een steentje mogen bijdragen aan de talentontwikkeling van jonge internationale slagwerkers. Gasten van ons jubileumfeest

 •   Met ingang van 1 januari 2018 is de wetgeving omtrent de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting bij dividenduitkeringen aan buitenlandse aandeelhouders gewijzigd. Ov

 •   Uit onderzoek blijkt dat kleine ondernemers snel al meer dan 25 uur kwijt zijn met het invullen van papierwerk wanneer zij op zoek zijn naar nieuwe financiering. Door standa

 •   Jaarlijks brengt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) het Cybersecuritybeeld N

 •   Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil door middel van het in april 2018 gepresenteerde wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) het aantrekkelijker

 •   De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangegeven dat de Belastingdienst de privacywet overtreedt. Het burgerservicenummer (BSN) wordt namelijk gebruikt in het btw-nummer

 •   In een brief aan het kabinet hebben belangenorganisaties van belastingplichtigen en ondernemers een gezamenlijke oproep gedaan om de vermogensrendementsheffing aan te passen

 •   Het is bekend dat in de medische sector de declaratiesystematiek complex en foutgevoelig is. Daardoor kunnen al snel verkeerde declaraties worden uitgestuurd. Dat zulke fout

 •   Wij zetten de talenten van onze mensen in om onze klanten op een hoogwaardig niveau te kunnen bedienen. Talent is meer dan kennis alleen. De vaardigheden en karakters van on

 •   Joanknecht 70 jaar! Een mooi moment om vooruit te kijken naar de komende jaren. Naast algemene mondiale trends zien we dichter bij huis vanuit onze business ontwikkelingen o

 •   Een gezellig feest, met lekkere hapjes, goede muziek en waar van alles te beleven valt. Het zeventigjarig jubileum hebben we uitbundig gevierd met mensen die ons dierbaar zi

 •   Technologische ontwikkelingen zetten de financiële wereld op zijn kop. Denk aan blockchain, robotics en business intelligence; je kunt er niet om heen. Digitalisering zorgt

 •   Voor een goed plan is er altijd financiering. Maar waar moet u op letten als u de bank (of andere financiers) van dit plan wilt overtuigen? In dit blog geeft Rens Adam u de

 •   Rijd je als werknemer meer dan 500 privé-kilometers met je auto van de zaak? Dan beschouwt de Belastingdienst dit als inkomen in natura. Bovenop het inkomen wordt een bedrag

 •   Op 14 juni heeft het kabinet een reactie gepubliceerd op het evaluatierapport van de energie-investeringsaftrek (EIA). In de kabinetsreactie wordt aangegeven dat het aftrekp

 •   Op 6 juni diende de staatssecretaris van Financiën zijn wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid in bij de Tweede Kamer. De verwachtingen voor het voorstel waren hooggesp

 •   Zeven jaar na uitgifte van de eerste publieke managementletter over commercieel vastgoed is nu de opvolger gepubliceerd. De omgeving is totaal anders; toen zwaar getroffen d

 • Ondernemingen doen er verstandig aan om al te gaan nadenken over de gevolgen die de Brexit voor hen heeft. De Brexit zal voor bedrijven die zaken doen met de UK gevolgen hebben op

 •   Technologische ontwikkelingen zetten de financiële wereld op zijn kop. Denk aan blockchain, robotics en business intelligence; je kunt er niet om heen. Hoe kijken wij als ac

 •   Deze maanden worden uw werknemers over het algemeen het meest enthousiast van hun salarisstrook: uitkering van de vakantietoeslag vindt weer plaats. Werknemers kijken hier e

 •   De Belastingdienst heeft inmiddels een aantal definitieve aanslagen voor de inkomstenbelasting over het jaar 2017 opgelegd. Net als vorig jaar zijn er veel belastingplichtig

 • Joanknecht stimuleert innovatie. Als event partner van TEDxEindhoven steunen wij dit platform waar Ideas Worth Spreading gedeeld worden. In november vorig jaar bracht TEDxEindhoven

 •   In 2019 zal het verlaagde btw-tarief van 6% worden verhoogd tot 9%. Met de extra opbrengst die dit met zich meebrengt, wordt door de overheid (onder andere) een verlaging va

 •   Onze collega Edwin Vogel (partner in onze assurancepraktijk) is sinds 2016 lid van het regionale PrimeGlobal EMEA-bestuur (waarbij EMEA staat voor Europe, Middle East en Afr

 •   Een aantal jaar geleden is het bijtellingspercentage voor zuinige auto’s van de zaak verlaagd, waarmee de overheid het gebruik van zuinige auto’s wilde stimuleren. Voor auto

 •   In een wereld waarin partijen steeds vaker in ketens samenwerken, neemt de onderlinge afhankelijkheid sterk toe. In hoeverre kan een organisatie duurzaam steunen op de inter

 •   De Brainport regio versterkt het imago en de economie van Nederland. Wij als Joanknecht bevinden ons in deze succesvolle, innovatieve regio en we realiseren hoe bijzonder di

 •   Zoals u niet zal zijn ontgaan, treedt vrijdag 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze verordening vervangt de Privacyrichtlijn die in Neder

 •   De Werkkostenregeling (WKR) is geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie heeft het kabinet aangegeven een (beperkt) aantal aanpassingen te overwegen. We delen in dit nieuwsar

 •   Regelmatig verstrekken ouders een lening aan hun kinderen ten behoeve van een eigen woning. In beginsel zijn de rentelasten op deze lening aftrekbaar, maar hiervoor moet de

 •   Steeds meer ondernemers maken gebruik van het digitaal verwerken van inkoop- en verkoopfacturen. Daarmee wordt het aantal handmatige invoeracties verminderd. Het gebruik van

 •   Recent is de nieuwe omschrijving gepubliceerd van het begrip Uiteindelijk Belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (“UBO”). Bij het no

 •   De 30%-vergoedingsregeling is een fiscale tegemoetkoming voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werkzaam zijn. Op basis van deze regeling kan de werkgever a

 •   Recentelijk heeft de Hoge Raad beslist dat de verhuur van opslagruimtes niet is belast met btw maar dat deze prestatie kwalificeert als verhuur van een onroerende zaak die v

 •   De overgang naar SBR heeft een aantal verbeteringen met zich meegebracht. Zo zijn de SBR-rapportages minder foutgevoelig, veiliger, efficiënter, duurzamer en gekoppeld aan f

 •   Door het huwelijk kunnen vermogens van (aanstaande) echtgenoten met elkaar vermengd raken. De mate waarin dit gebeurt kan vastgelegd worden in huwelijkse voorwaarden. Bij de

 •   Eind februari heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat het Nederlandse fiscale eenheidsregime voor de vennootschapsbelasting in strijd is met het Europees Recht. D

 •   Op 19 april jl. heeft het Europese Hof van Justitie een arrest gewezen in een zaak over de btw-heffing bij de levering van goederen die worden vervoerd naar een andere lidst

 •   Ingeval de hoogte van uw inkomen de afgelopen jaren sterk wisselde, bijvoorbeeld als gevolg van de afkoop van uw pensioen in eigen beheer of omdat u ondernemer bent, kan het

 •   Per 1 mei 2018 start mr. drs. G.H.C. (Georges) de Méris RA als accountant bij Joanknecht. Georges versterkt de disciplines Corporate Finance en Forensics & Recovery, waa

 •   Vorige maand heeft de staatssecretaris van Financiën interne stukken van de Belastingdienst openbaar gemaakt. Het gaat hierbij om de behandeling van leningen die door een bv

 •   Tot 1 januari 2014 kon een ontslagvergoeding op een fiscaal gunstige manier in een stamrecht-bv worden ondergebracht. In plaats van een onmiddellijke belastingheffing op het

 •   Directies en aandeelhouders van micro en kleine rechtspersonen* weten al jaren hoe het werkt: het digitaal deponeren van de jaarrekening. Nu moeten ook middelgrote rechtsper

 •   Door tegenslagen bij het nieuwe automatiseringssysteem van de Belastingdienst zijn de definitieve aanslagen voor schenkingen in 2017 vertraagd. Heeft u een schenking gedaan

 •   LinkedIn, Dropbox, Twitter: allemaal vragen ze wachtwoorden. Wijzig deze tijdig om te voorkomen dat uw wachtwoorden bekend worden. Check in onderstaand artikel of ook uw wac

 •   Innoveren is investeren. Investeren in betere producten. Investeren in een betere toekomst. Via verschillende financiële en fiscale stimuleringsmaatregelen wil de overheid i

 •   Door een leemte in de wet kan de Belastingdienst geen boetes aan een fiscale eenheid omzetbelasting opleggen. Heeft u een naheffingsaanslag ontvangen ten name van de fiscale

 •   Op dit moment maken ruim 700.000 mensen privé gebruik van een auto van de zaak. Het milieuvriendelijke alternatief, de fiets van de zaak, is echter nog een stuk minder popul

 •   Vanaf 2020 moeten belastingadviseurs en andere intermediairs elk kwartaal informatie over bepaalde fiscale adviezen delen met de Belastingdienst. Het gaat hierbij om advieze

 •   Onlangs hebben wij bij een aantal klanten bij wijze van experiment op een ándere manier het gesprek ingestoken. We initieerde namelijk een ‘benen-op-tafel-gesprek’, om los t

 •   Op 22 maart 2018 organiseerden wij de workshop Online Business Coaching. Nieuwsgierige ondernemers en enkele andere geïnteresseerden kregen uitleg over deze werkwijze. De ba

 •   Het Lage Inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon, een loon van minimaal 100% en maxim

 •   Bij de overdracht van een onderneming of zelfs het overdragen van een bestuursfunctie is het oppassen geblazen. Ook zo’n laatste bestuurshandeling dient zorgvuldig voorberei

 •   Innovatie en samenwerken zijn voor Joanknecht belangrijk, nu en in de toekomst. De rol van een accountantskantoor verandert, en daarmee ook de samenwerking met onze klanten.

 •   In beginsel bent u als bestuurder van een rechtspersoon niet aansprakelijk tegenover schuldeisers en andere belanghebbenden. Er is immers bij een rechtspersoon sprake van ee

 •   Overal is te lezen dat het economisch beter gaat. Het ondernemersvertrouwen stijgt, er is werk genoeg, de verwachtingen zijn positief. In de praktijk zien wij dat omzetten e

 •   Internationaal zakendoen klinkt interessant en aanlokkelijk vanuit diverse perspectieven: nieuwe markt, nieuwe kansen, avontuur, groei, etc. Daarnaast kan het fiscaal voor d

 •   Netwerken, applicaties, apps en webportalen: allemaal vragen ze om wachtwoorden. De grote kunst is om telkens weer complexe wachtwoorden te verzinnen, periodiek te wijzigen

 •   De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met nieuwe regels inzake de behandeling van vouchers en waardebonnen. Met dit voorstel wordt de Europese voucherrichtlijn per 1 janua

 •   De crisis is al weer een aardig tijdje voorbij en het gaat ons inmiddels economisch voor de wind. “Mooi, alle problemen opgelost”, hoor ik je denken. “Nou, niet helemaal” is

 •   De crowdfund-campagne van DOET Finance stond afgelopen week op #1 in de Crowdfunding Top 40 met een opgehaald bedrag van € 340 duizend. Een geweldig resultaat, zeker als je

 •   Op 22 februari heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat het Nederlandse fiscale eenheidsregime voor de vennootschapsbelasting niet voldoet aan de voorwaarden van h

 •   “27 januari 2003, mijn eerste werkdag bij Joanknecht. Helemaal nieuw was dit niet voor mij. Tijdens mijn duale accountancy opleiding had ik namelijk al drie werkperiod

 •   Het per 1 januari 2018 ingevoerde huwelijksvermogensrecht kan ertoe leiden dat de uitwerking van uw huwelijkse voorwaarden is gewijzigd! Heeft u al gecheckt of uw huwelijke

 •   Begin van de maand zijn onze nieuwe collega’s gestart aan hun carrière bij Joanknecht. Wij verwelkomen (v.l.n.r. achterste rij) Sander Jonker, Luc Elbers, Dennis Sevenhoven,

 •   Het komt regelmatig voor dat ondernemingen brieven ontvangen van “European Business Number” (EBN). Dit is echter geen onderdeel van de Europese Unie of de Europese Commissie

 •   Een combinatie van aansluitingsverschillen en onduidelijkheden kan je als bestuurder duur komen staan wanneer je B.V. failliet gaat. Dit blijkt weer eens uit een recent arre

 •   Medio januari zijn we met 45 collega’s van Joanknecht een aantal dagen naar Sestrière (Italië) geweest om te skiën en après-skiën. Deze skitrip is georganiseerd door onze pe

 •   Nu het rendement op spaargeld al jaren afneemt, zoekt men naar andere manieren om vermogen te laten stijgen in waarde. Met name investeren in zogenaamde cryptovaluta wordt s

 •   Onze collega drs. M.P.J. (Danny) Martens RA is per 1 januari 2018 toegetreden tot het partnerteam van Joanknecht. Als accountant bij de discipline Assurance is Danny een bek

 •   Joanknecht is trotse partner van Health Innovation Campus omdat wij innovatieve ideeën omarmen en graag bereid zijn om startende ondernemingen te ondersteunen bij hun verder

 •   Jaarcijfers aanleveren bij de bank door middel van het opsturen van de jaarrekening in hard-copy of pdf is verleden tijd. Waar in 2016 de aanlevering in SBR nog werd aanbevo

 •   Al enige tijd voeren we bij klanten op aanvraag een quick scan uit om te bepalen of zij klaar zijn voor de komst van de nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensb

 •   Het is een kletsnatte woensdagochtend begin november, bijna 10 uur. Nog een paar minuten dan begint mijn afspraak en natuurlijk is er net nu nergens een parkeerplek in de bu

 •   De loonkosten zijn normaliter de grootste kostenpost in een onderneming. Hier wordt niet altijd evenveel aandacht aan besteed, terwijl daar wel nog veel winst is te behalen.

 •   Zoals u wellicht weet, is Joanknecht al heel lang lid van PrimeGlobal, een internationaal samenwerkingsverband van onafhankelijke accoutants- en belastingadvieskantoren. Dat

 •   Collega Aron Crum schreef een blog over cybersecurity. In het tweede deel van 2017 zijn er honderden cyberaanvallen geweest op Nederlandse overheidsinstellingen en

 •   Op 1 september 2012 zijn op het dak van de woning van een man zonnepanelen geïnstalleerd. Vanaf dat moment werd ook energie geleverd aan het net. Bij aankoop van de zonnepan

 •   Het onderwerp rentederivaten is al lange tijd een hot item voor banken en voor klanten voor wie de in het verleden afgesloten rentederivatencontracten niet positief hebben u

 •   Een nieuw jaar, een goed moment om eens met een frisse blik naar uw administratie te kijken. Aan de ene kant om 2017 goed af te sluiten, aan de andere kant om de administrat

 •   De afgelopen tijd is de Bitcoin veelvuldig in het nieuws. Qua koers wordt record na record gebroken, veelal gevolgd door scherpe koersdalingen. De media en experts vallen ov

 •   Begin december heeft de Europese ministerraad ingestemd met nieuwe btw-regels voor grensoverschrijdende e-commerce. De nieuwe btw-regels moeten het Europese btw-systeem klaa

 •   Bij Forensics & Recovery volgen we jurisprudentie om onze klanten beter te begeleiden bij herstructureringen. Uit een recent arrest van de Hoge Raad volgt het volgende. 

 •   Blog van Edwin Vogel. In de praktijk zie ik dat er regelmatig fouten worden gemaakt bij de waardering van deelnemingen met een negatief eigen vermogen. En tijdens de college

 •   Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2018,

 •   “Joanknecht is een deskundige, energieke en nieuwsgierige coach voor ondernemers en helpt hen op een persoonlijke en motiverende manier met hun business. Techniek en innovat

 •   In het regeerakkoord Rutte III heeft het kabinet aangekondigd de dividendbelasting in 2019 af te schaffen. Dit nieuws leidt regelmatig, ten onrechte, tot de veronderstelling

 •   De zoektocht naar de ideale overnamekandidaat is vaak een belangrijk deel van het overnameproces, zowel bij een aan- als bij een verkoop van een onderneming. Vanuit verkoper

 •   Nu het boekjaar 2017 bijna ten einde loopt en de voorbereidingen worden getroffen om over dat boekjaar een financieel verslag op te stellen, is het een goed moment om even s

 •   Er bestaat een scala aan mogelijkheden voor een Nederlandse ondernemer om zijn of haar export vorm te geven. Dit varieert van meerdere vormen van indirecte export tot de mee

 •   Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort: AVG) in werking. De AVG is de Nederlandse vertaling van de General Data Protection Regulation (G

 •   Vanaf 1 januari 2018 kunnen correcties op aangiften btw alleen nog digitaal worden ingediend. Tot nu toe kunnen suppleties zowel digitaal als ook op papier worden ingediend

 •   Steeds meer huwelijken in Nederland hebben een internationaal karakter, bijvoorbeeld doordat mensen voor langere tijd in het buitenland wonen of een niet-Nederlandse partner

 •   Het nieuwe huwelijksvermogensrecht is niet alleen van belang voor (aanstaande) echtgenoten, maar kan ook gevolgen hebben voor samenwoners. Onder de nieuwe wetgeving bezitten

 •   De wijziging van het huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 heeft invloed op bestaande huwelijken. Op grond van het overgangsrecht blijft de oude wettekst weliswaar van

 •   Vanaf 1 januari 2018 verandert het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. Dit kan voor veel mensen gevolgen hebben. Momenteel is het zo dat indien aanstaande echtgenoten gaan

 •   Op 5 oktober hebben wij een nieuwsbericht gepubliceerd over de invoering van de btw-herziening op kostbare diensten per 1 januari 2018. Als gevolg daarvan zal de btw-aftrek

 •   Energiek, gedreven en de ondernemer willen helpen met het verbeteren van zijn business. Niet bepaald het beeld wat je van een typische accountant zou hebben. Joris van Dijk,

 •   In de media is de laatste tijd veel aandacht besteed aan de belastingvoordelen van een zogenoemde youngtimer van de zaak. Die berichtgeving was niet altijd volledig. Daarom

 •   Verwerking en waardering van vastgoed in de jaarrekening is een complex vraagstuk. Het is daarom raadzaam om tijdig specialisten op het gebied van waardering en verslaggevin

 •   Vorige maand is de internetconsulatie geopend voor de concept wettekst. Doel van de Wet WHOA is om het voor bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren eenvoudiger te

 • Elke Nederlandse rechtspersoon (besloten vennootschap, naamloze vennootschap, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij) moet op grond van de wet jaarlijks een jaarrekening dep

 •   Het is niet de technologie die onze wereld verandert maar wel de manier waarop wij die gebruiken in ons dagelijkse leven. In zijn blog over innovatie geeft Marco Verhagen aa

 •   In eerdere nieuwsberichten en in onze Prinsjesdagnieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2018 en aanvullende wetsvoorstellen.

 •   Onlangs waren Lonneke van Loon-van Bavel (junior hr-adviseur) en Tim Kees (assistent assurance) aanwezig bij een panelsessie op Tilburg University. Studenten van de Master A

 •   De Europese Commissie wil dat in 2022 het bestaande btw-systeem, met name voor grensoverschrijdende goederentransacties binnen de EU, minder fraudegevoelig is. Hiertoe is vo

 • De huidige EU-lidstaten zijn voor hun nationale btw-wetgeving gebonden aan de Europese btw-richtlijn. Door de Brexit hoeft het Verenigd Koninkrijk zich niet langer te conformeren a

 •   Het ministerie van Financiën heeft eerder voorgesteld de herzieningsregeling die nu geldt voor investeringsgoederen ook toe te passen op zogenoemde ‘kostbare diensten’. Op b

 •   De landbouwregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Deze beleidswijziging was vorig jaar al aangekondigd in de Miljoenennota 2017. Afschaffing van de landbouwregeling h

 •   Als een ondernemer het aan zijn afnemer gefactureerde bedrag niet of niet geheel ontvangt, kan hij de btw die hij reeds over dit bedrag heeft afgedragen aan de Belastingdien

 •   Om btw-fraude te voorkomen heeft de staatssecretaris van Financiën eerder dit jaar goedgekeurd dat een verleggingsregeling kan worden toegepast op het verrichten van telecom

 •   De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel aangeboden inzake de behandeling van vouchers. Met dit voorstel wordt de Europese voucherrichtlijn per 1 januari 201

 •   Een ondernemer wil ondernemen, bezig zijn met zijn vak. Misschien wel zijn passie. En gedoe? Dat wil hij liever niet. Volgens het oude cliché houdt die accountant juist wel

 •   Wij hebben de meest relevante overige maatregelen voor u op een rij gezet. Gisteren is de miljoenennota gepresenteerd. Onderstaande maatregelen komen uit het Belastingplan 2

 •   Wij hebben de meest relevante voorstellen betreffende particulieren voor u op een rij gezet. Gisteren is de miljoenennota gepresenteerd. Onderstaande maatregelen komen uit h

 •   Wij hebben de meest relevante voorstellen betreffende auto en mobiliteit voor u op een rij gezet. Gisteren is de miljoenennota gepresenteerd. Onderstaande maatregelen komen

 •   Wij hebben de meest relevante voorstellen betreffende btw en accijns voor u op een rij gezet. Gisteren is de miljoenennota gepresenteerd. Onderstaande maatregelen komen uit

 •   Wij hebben de meest relevante voorstellen betreffende internationale situaties voor u op een rij gezet. Gisteren is de miljoenennota gepresenteerd. Onderstaande ma

 •   Wij hebben de meest relevante voorstellen betreffende werkgevers voor u op een rij gezet. Gisteren is de miljoenennota gepresenteerd. Onderstaande maatregelen komen uit het 

 •   Wij hebben de meest relevante voorstellen betreffende ondernemingen voor u op een rij gezet. Gisteren is de miljoenennota gepresenteerd. Onderstaande maatregelen komen uit h

 •   Vers van de pers. De redactie van Joanknecht zet de meest relevante voorstellen uit het Belastingplan 2018 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op een rij. Lees h

 • Er is nog geen kabinet, maar dat heeft geen gevolgen voor Prinsjesdag. De Troonrede heeft zojuist plaatsgevonden en de redactie van Joanknecht is inmiddels begonnen met het schrijv

 •   Begin van de maand zijn onze nieuwe collega’s gestart aan hun carrière bij Joanknecht. Wij verwelkomen (v.l.n.r. achterste rij) Willem Ristenpatt, Peter-Paul Derks, Charlott

 •   De recent aangestelde controller van je bedrijf loopt bij je binnen. Hij is tegen iets raars aangelopen in de boekhouding. Een aantal balansposten blijkt al jaren niet aan t

 •   Bijna iedereen heeft er een; een klein pensioen uit een tijdelijke baan of een vakantiebaantje. Voor pensioenuitvoerders (pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij) is het adm

 •   Werkt u binnen uw organisatie met stagiairs? Wanneer de stagiair een niet-marktconforme beloning ontvangt, is sprake van een ‘fictieve dienstbetrekking’. Er gelden dan afwij

 •   In juni is een Europese richtlijn aangenomen over de btw-behandeling van waardebonnen. Waardebonnen zijn bonnen die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Deze richtlijn moe

 •   De Amerikaanse kredietbeoordelaar Equifax heeft in de afgelopen week een storm van kritiek gekregen naar aanleiding van de (gebrekkige) communicatie over een datalek waarbij

 •   De boulevard van Scheveningen, met de pier als vooruitgeschoven post, is wereldberoemd. Raar dat een stuk van die befaamde boulevard eigenlijk niet meer met zijn tijd mee ka

 •   Afgelopen week sprak ik een cliënt uit België. Jarenlang pensioen opgebouwd tijdens zijn werkzame leven in Nederland. Een substantieel pensioen dat deels door derden wordt b

 •   Op 6 september organiseert Exact Online een Branchesessie Handel voor accountants. Wij werken al lange tijd samen met Exact Online. Tijdens deze sessie vertelt onze collega

 •   Innovatie bij Joanknecht begint met onze motivatie om actief te vernieuwen zodat we onze cliënten telkens betere diensten kunnen bieden. Het is evident dat belangrijke innov

 •   Joanknecht stond met een fotoreportage in de thema-editie ‘anders’ van vakblad Accountant. We doen het anders dan anders en dat blijkt ook maar weer in de manier waarop wij

 •   Indien uw bedrijf in 2016 btw heeft betaald  in een ander EU-land, dan kunt u deze btw terugvragen. Dit kan via een portal van de Belastingdienst, vóór 1 oktober 2017.&

 •   Naar aanleiding van een Wob-verzoek is onlangs het interne beleid van de Belastingdienst gepubliceerd met betrekking tot de handhaving van de Wet DBA tijdens de im