Nieuwe subsidieregeling voor monumentenpanden per 1 januari 2019

Bent u in het bezit van een monumentenpand? Dan kunt u momenteel 80% van de gemaakte onderhoudskosten aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Met ingang van 1 januari 2019 zal deze fiscale regeling worden vervangen door een subsidieregeling. Onlangs zijn meer details bekend geworden over de nieuwe subsidieregeling voor monumentenpanden.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 35% van de gemaakte onderhoudskosten. De onderhoudskosten moeten minimaal 1.000 euro bedragen. Voor de subsidie is een budget van 40 miljoen euro beschikbaar. Wordt dit budget overschreden, dan wordt het subsidiepercentage verlaagd.

Onderhoudskosten

Niet alle onderhoudskosten komen in aanmerking voor de subsidie. Aangesloten wordt bij de Subsidieregeling instandhouding monumenten. Dit betekent onder meer dat de onderhoudswerkzaamheden sober, doelmatig en technisch noodzakelijk moeten zijn.

Alleen voor eigenaar-bewoners

De subsidieregeling staat alleen open voor particuliere eigenaren-bewoners. Het gaat dus om particulieren die in een monumentenpand wonen en daarvan ook eigenaar zijn. Dit is een belangrijke inperking ten opzichte van de huidige regeling. Momenteel is fiscale aftrek namelijk ook mogelijk voor eigenaren van monumentenpanden die daar niet zelf wonen.

Aanvraag subsidie

De subsidie kan worden aangevraagd van 1 maart tot en met 30 april na het jaar waarin de onderhoudskosten zijn gemaakt. Ter ondersteuning van deze aanvraag zal de eigenaar-bewoner met gespecificeerde stukken moeten komen waaruit de onderhoudskosten blijken.

Meer informatie

De nieuwe subsidieregeling is in voorkomende gevallen financieel minder aantrekkelijk dan de huidige fiscale regeling. In die gevallen kan het interessant zijn om onderhoudswerkzaamheden nog in 2018 te laten uitvoeren. Dan kan nog gebruik worden gemaakt van de huidige regeling.

Wilt u meer informatie over de fiscale aftrek van monumentenpanden of mocht u vragen hebben over de mogelijke gevolgen voor u, neem dan gerust contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9429, of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.