Nieuwe functionaliteiten in Exact Online

Exact heeft met de Autumn release nieuwe functionaliteiten uitgerold binnen Exact Online die een waardevolle toevoeging kunnen zijn aan uw administratie.

Automatische bankkoppeling

Deze nieuwe functionaliteit betreft het automatisch importeren van bankafschriften. Indien sprake is van een automatische bankkoppeling binnen de administratie, kan nu ook de instelling “automatisch importeren van bankafschriften” worden geactiveerd. Hierdoor komt de extra handeling om op de importbutton te drukken te vervallen en worden dagelijks tussen 07.00 uur en 09.00 uur automatisch de transacties klaargezet voor verdere verwerking. Door deze automatische import ziet u iedere ochtend in uw financiële cockpit het actuele banksaldo. U kunt de automatische import als volgt instellen: ga naar uw administratienaam > instellingen en selecteer het tabblad financieel. Aan de rechterkant onder het kopje “algemeen” kunt u de automatische import inschakelen.

Aanpassing van het lage btw-tarief

Zoals u ongetwijfeld al heeft vernomen, verandert in Nederland per 1 januari het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Om het voor de gebruikers gemakkelijk te maken voegt Exact Online ruimschoots voor deze datum het nieuwe percentage toe aan alle Exact Online-administraties. In het “onderhoud btw-code” scherm verschijnt aan de rechterkant onder het kopje btw-percentages een nieuwe regel met het btw-percentage van 9% geldend vanaf 01-01-2019. De omschrijving van de btw-code past Exact Online niet aan. Indien uw factuurlay-out een verwijzing naar deze btw-codeomschrijving bevat, dient u dit zelf nog aan te passen. De nieuwe btw-code en het eventueel aanpassen van de omschrijving kunt u als volgt doen: ga naar administratienaam > stamgegevens > onder het kopje belasting ziet u btw-codes staan. Door op de omschrijving te klikken komt u in de betreffende btw-code.

Wanneer u hierover nog vragen heeft of een nadere toelichting wenst, dan horen wij dat graag van u! Kom naar ons gratis inloopspreekuur eens in de twee weken op dinsdag van 16.00 uur tot 18.00 uur. De eerstvolgende spreekuren vinden plaats op 6 november, 20 november en 4 december 2018.

Bent u op dinsdagmiddag niet in de gelegenheid langs te komen, dan kunt u ook contact opnemen met Patricia Janssen per mail via pjanssen@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9524.