Nieuwe faillissementswetgeving “pre-pack” is hard nodig

Het wetsvoorstel dat de stille voorbereiding van een faillissement achter de schermen (de “pre-pack”) moet regelen, ligt al bijna twee jaar ter goedkeuring in de Eerste Kamer. De recente gebeurtenissen rondom het Slotervaartziekenhuis en geldtransporteur SecurCash tonen de noodzaak van een goede wettelijke regeling weer eens aan. Bij onduidelijkheid en verwarring is niemand gebaat, ook de werknemers niet die hun baan dreigen te verliezen.

Curator Van Zanten van het Slotervaartziekenhuis vertelde bij RTL Z dat de chaotische afbouw van het ziekenhuis te voorkomen was geweest door een voorgekookt faillis sement, een zogenoemde pre-pack. Daarbij kan een stille curator in alle rust een afbouw voorbereiden. “Dat is onder meer bij het faillissement van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in 2013 gebeurd. Zo had de maatschappelijke schade beperkt kunnen worden.”

Bij SecurCash werd de faillissementsaanvraag door het bedrijf afgewezen door de rechtbank, omdat er voldoende geld zou zijn om bestaande schulden te voldoen. Daarnaast schatte de rechter in dat het faillissement mogelijk aangevraagd was om redenen waarvoor dit niet bedoeld was, zoals het eenvoudig beëindigen van arbeidscontracten en huurovereenkomsten. De exploitatie van de onderneming was echter al jaren verlieslatend. Nu de moedervennootschap de gaten niet meer wenste te vullen, was een faillissement onafwendbaar wanneer de lasten gelijk zouden blijven.

Pre-pack in de praktijk

Voorafgaand aan de faillissementsaanvraag zijn twee ervaren curatoren “waarnemend bezig geweest” bij SecurCash, als waren zij stille curatoren. Na een korte surseanceperiode zijn de twee benoemd tot curator van SecurCash vanwege de kennis van het bedrijf die zij tijdens de “stille periode” voorafgaande aan de faillissementsaanvraag hadden opgedaan. De bij een faillissement betrokken partijen zijn gebaat bij een wettelijke en controleerbare regeling voor de voorbereiding van een faillissement; het zorgt voor rechtszekerheid en voorspelbaarheid. Hierbij kunnen op een maatschappelijk verantwoorde manier de belangen van werknemers geborgd worden, zonder de overlevingskansen van een bedrijf na herstructurering teniet te doen.

De pre-pack is een voorbereid faillissement. Een stille bewindvoerder of beoogd curator kijkt vóór het faillissement al mee met de onderneming om een doorstart voor te bereiden. Na deze korte voorbereidingsperiode gaat het bedrijf failliet om daarna direct te worden doorgestart, want de overnamekandidaat heeft al voor het faillissement overeenstemming bereikt met de onderneming en de uiteindelijke curator. De toekomstig curator wordt hiermee in de gelegenheid gesteld zich al voor de faillietverklaring op het faillissement voor te bereiden. Op die manier kan voorkomen worden dat na de faillietverklaring grote maatschappelijke onrust of bijvoorbeeld milieu- of veiligheidsrisico’s ontstaan en dat de uit het faillissement voortvloeiende schade onnodig oploopt.

Omstreden?

Na een procedure aangespannen door de FNV is de pre-pack omstreden geworden. Het Europees Hof van Justitie oordeelde in 2017 bij de pre-pack dat niet het faillissement maar juist een doorstart het doel is. Een faillissement via een pre-pack procedure zou daarmee een goedkope manier zijn om werknemers op straat te zetten, en daarvoor is de faillissementswet niet bedoeld.

Meer weten? Neem contact op met Frank Driessen, partner Forensics & Recovery, op telefoonnummer +31 (0)40 240 9438 of per e-mail op fdriessen@joanknecht.nl.