Nieuwe documentatieverplichting voor vennootschappen per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 wordt nieuwe wetgeving ingevoerd om internationale belastingontwijking tegen te gaan. Deze wetgeving is gebaseerd op een Europese richtlijn die ziet op het tegengaan van internationale belastingontwijking door zogeheten hybride mismatches (ATAD 2). Een belangrijk onderdeel van deze wetgeving is de nieuwe documentatieverplichting die gaat gelden voor vennootschappen. Hieronder leest u meer over deze wetgeving en de documentatieverplichting.

Wat zijn hybride mismatches?

Hybride mismatches zijn situaties waarin een belastingvoordeel wordt behaald door gebruik te maken van de verschillen tussen belastingstelsels van landen. Door de verschillen in belastingstelsels kunnen vennootschappen, vaste inrichtingen en/of betalingen fiscaal verschillend behandeld worden. Hierdoor kan een fiscaal voordeel worden gerealiseerd. Een voorbeeld van een hybride mismatch is een betaling die in het ene land aftrekbaar is, maar in het land van ontvangst niet wordt belast.

De nieuwe wetgeving

De nieuwe wetgeving is bedoeld om het belastingvoordeel van hybride mismatches weg te nemen. In de situatie dat een betaling wel aftrekbaar is maar de ontvangst niet belast wordt, zal de aftrek van de betaling niet meer toegestaan zijn.

Deze wetgeving ziet alleen op betalingen die gedaan worden aan een gelieerde partij. Van een gelieerde partij is kort gezegd sprake bij een direct of indirect belang van 25% of meer in de ontvangende vennootschap of in de betalende vennootschap. Er kan ook sprake zijn van een gelieerde partij bij een samenwerkende groep of een vennootschap die tot dezelfde geconsolideerde groep behoort in de jaarrekening.

Documentatieverplichting

In de nieuwe wetgeving is ook een verregaande documentatieverplichting opgenomen. Op basis hiervan moeten vennootschappen in hun administratie gegevens opnemen waaruit blijkt dat een vergoeding, (veronderstelde) betaling, last of verlies voldoet aan de nieuwe wetgeving. Een vennootschap moet dus in zijn administratie vastleggen of en waarom een betaling (of vergoeding, veronderstelde betaling, last of verlies) in aftrek mag komen in Nederland. Dit kan onderbouwd worden door documenten in de administratie op te nemen waaruit blijkt dat de betaling in het andere land belast wordt en bij geen andere groepsvennootschap in aftrek komt.

Let op: deze documentatieverplichting geldt voor elke vergoeding, betaling, last of verlies die een Nederlandse vennootschap in aftrek wil brengen, ongeacht of deze betaling aan een Nederlandse of aan een buitenlandse vennootschap gedaan wordt.

De nieuwe documentatieverplichting strekt erg ver en zorgt voor een uitgebreide onderzoeksplicht voor ondernemingen. Zodra de Belastingdienst het vermoeden heeft dat een bepaalde betaling niet in aftrek zou komen op basis van de hybride mismatchwetgeving, kan aan de belastingplichtige verzocht worden aan te tonen dat een bepaalde betaling wel aftrekbaar is. Normaliter zal deze informatie binnen zes weken aan de Belastingdienst verstrekt moeten worden.

Contact

Wilt u meer weten over de nieuwe wetgeving en de bijbehorende documentatieverplichting? Neem dan contact op met uw adviseur bij Joanknecht.