Het nieuwe, ‘definitieve’, EU btw-systeem

Het nieuwe, ‘definitieve’, EU btw-systeem nieuws

De Europese Commissie wil dat in 2022 het bestaande btw-systeem, met name voor grensoverschrijdende goederentransacties binnen de EU, minder fraudegevoelig is. Hiertoe is voorgesteld om, waar ondernemers die goederen aan andere ondernemers leveren waarbij de goederen naar een andere EU lidstaat worden vervoerd, de leverancier aan zijn afnemer de (buitenlandse) btw van de lidstaat waar de afnemer de goederen afneemt, in rekening zal brengen (op grond van het zogenaamde ‘bestemmingslandbeginsel’).

Elektronisch systeem

Deze buitenlandse btw moet hij dan door een elektronisch systeem van aaneengesloten EU-belastingdiensten via de website van de Nederlandse Belastingdienst aan de buitenlands fiscus doen toekomen. mede op basis van onderling vertrouwen zullen Lidstaten elkaars btw innen en deze aan elkaar doorbetalen. De vraag is of er hiervoor voldoende onderling vertrouwen is tussen  de 28/27 Lidstaten.

Certified Taxable Persons (“CTP”)

Voordat het definitieve systeem ingaat, komt de Commissie met maatregelen voor zogenaamde Certified Taxable Persons (“CTP”).  Deze maatregelen moeten met name goederentransacties binnen de EU vereenvoudigen tussen EU-ondernemers die een dergelijke status hebben. Ondernemers met deze status hoeven geen btw te berekenen. De afnemer is in dat geval de btw verschuldigd.

Om deze status van CTP te verkrijgen moet een ondernemer aan een groot aantal voorwaarden voldoen. Zo moet hij aantonen dat hij ‘in controle’ is van zijn operationele activiteiten en goederenstromen zodanig dat voldoende belastingcontrole mogelijk is. Ook moet de ondernemer in voldoende mate financieel solvabel zijn.

In feite wordt voor toekenning van de status en de erkenning daarvan in andere lidstaten een robuust (tax) control framework geëist. De ondernemer moet de certificering aanvragen bij de eigen lokale belastingdienst. Als de status eenmaal is toegekend, moet die voorts door alle EU Lidstaten worden erkend. Dan pas kan gebruik worden gemaakt van de vereenvoudigingsmaatregelen.

Het lijkt erop dat de bonafide ondernemer met deze draconische maatregelen – als onbezoldigde ontvanger van de omzetbelasting – de rekening krijgt gepresenteerd ter bestrijding van malafide praktijken.

Wilt u meer weten over het nieuwe EU btw-systeem en de gevolgen ervan? Neem dan contact op met een van onze btw-adviseurs. Zij zijn bereikbaar via btw@joanknecht.nl.