Nieuwe btw-regels voor e-commerce

Nieuwe btw-regels voor e-commerce

 

Begin december heeft de Europese ministerraad ingestemd met nieuwe btw-regels voor grensoverschrijdende e-commerce. De nieuwe btw-regels moeten het Europese btw-systeem klaarmaken voor een digitale economie en hebben vooral betrekking op de afstandsverkopen. Dit zijn online verkopen van goederen aan particulieren in andere lidstaten. Hierbij zorgt de ondernemer voor het vervoer van de goederen. Door de nieuwe btw-regels zullen de administratieve lasten en de aangifte- en compliancekosten bij ondernemers die actief zijn in de e-commerce aanzienlijk verminderen.

De nieuwe btw-regels omvatten het volgende.

  1. One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling) ook voor afstandsverkopen

De MOSS-regeling zal in 2021 worden uitgebreid voor afstandsverkopen. Bij afstandsverkopen is de ondernemer btw verschuldigd in de landen waar de particulier is gevestigd en dient de ondernemer zich voor de btw in al deze landen te registreren. Door invoering van de MOSS-regeling voor afstandsverkopen hoeft de ondernemer zich echter nog maar in één lidstaat te registeren. De btw die verschuldigd is in de verschillende landen kan worden aangegeven via het land waar de ondernemer zich heeft geregistreerd voor de MOSS.

In 2015 is de MOSS-regeling reeds ingevoerd voor telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten aan particulieren. 

  1. Het invoeren van een drempel voor online grensoverschrijdende verkopen

Voor start-ups is er een drempel ingevoerd van € 10.000. Indien een ondernemer jaarlijks onder deze drempel blijft voor online grensoverschrijdende  verkopen, blijven de binnenlandse btw-regels van toepassing. De ondernemer is dan geen buitenlandse btw verschuldigd. Indien een ondernemer deze drempel overschrijdt, is de hiervoor genoemde MOSS-regeling van toepassing. 

  1. Het afschaffen van de vrijstelling voor de invoer van zendingen minder dan € 22

De vrijstelling voor invoer van zendingen kleiner dan € 22 wordt in 2021 afgeschaft. Door de vrijstelling kunnen kleine zendingen uit derde landen vrij van btw worden ingevoerd, terwijl kleine zendingen uit andere EU-landen belast zijn met btw. Omdat dit tot oneerlijke concurrentie leidt is besloten de vrijstelling af te schaffen.

De nieuwe btw-regels moeten voor 2021 worden geïmplementeerd door alle lidstaten. Het is daarom van belang tijdig in acht te nemen wat de gevolgen kunnen zijn voor uw onderneming en administratie. Neem hiervoor contact op met één van onze btw-adviseurs. Zij zijn bereikbaar via btw@joanknecht.nl.