Nieuw voorstel box 3-heffing

Nieuw voorstel box 3-heffing

Recent heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aangekondigd dat op Prinsjesdag 2020 een nieuw voorstel voor de aanpassing van de box 3-heffing zal worden gepresenteerd. De in september 2019 voorgestelde hervorming van het box 3-stelsel per 2022 is hiermee definitief van de baan. Aanleiding hiervoor is de kritiek die op het oorspronkelijke voorstel werd geuit. Hoewel dit voorstel weliswaar tegemoetkwam aan spaarders, werden andere belastingplichtigen zoals kleine beleggers te veel benadeeld. Op dit moment wordt daarom gewerkt aan een nieuw voorstel voor de hervorming van het box 3 -stelsel. Om een groot deel van de spaarders en (relatief kleine) beleggers op korte termijn tegemoet te komen, wordt daarnaast gekeken naar aanpassingen binnen het huidige box 3-stelsel.

Kritiek voorstel

Op grond van het huidige box 3-stelsel betalen belastingplichtigen met een vermogen van meer dan
€ 30.846 (of in geval van fiscaal partners: € 61.692) hierover belasting in box 3. Hierbij wordt geabstraheerd van het werkelijk behaalde rendement op dit vermogen. Vorig jaar september zijn de contouren voor een hervorming van het box 3-stelsel gepresenteerd waarin meer rekening zou moeten worden gehouden met het werkelijk behaalde rendement en de samenstelling van het vermogen. Het voorstel ging uit van de werkelijke verhouding van spaargeld, beleggingen en schulden per belastingplichtige. Aan iedere categorie werd vervolgens een eigen (forfaitair) rendement of debetrente toegerekend. Met name spaarders zouden met dit voorstel worden ontzien. Voor andere belastingplichtigen, zoals kleine beleggers, zou de belastingdruk juist stijgen.

Wij schreven al eerder een artikel over de aankondiging wijziging belastingheffing box 3.

Vanuit diverse hoeken is hierop veel kritiek gekomen. Zowel individuele burgers als brancheorganisaties en zelfs de AFM hebben gewezen op het risico dat kleine beleggers zich gedwongen kunnen gaan voelen over te stappen op zeer risicovolle beleggingen. Omdat dit een onwenselijke situatie is, heeft de staatssecretaris ervoor gekozen de ideeën zoals vorig jaar gepresenteerd niet nader uit te werken in een wetsvoorstel.

Nieuw voorstel

Op dit moment wordt binnen het huidige box 3-stelsel gewerkt aan een voorstel waarbij aan een groot deel van de spaarders en kleine beleggers op korte termijn tegemoet wordt gekomen. Op Prinsjesdag 2020 zal hierover naar verwachting meer duidelijk worden. Daarnaast wordt onderzocht welke mogelijkheden er op de langere termijn zijn om het huidige box 3-stelsel te hervormen. Hiervoor zal echter meer tijd nodig zijn.

Tot slot

Heeft u vragen met betrekking tot uw box 3-vermogen, neem dan contact op met uw adviseur bij Joanknecht of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan.