Nieuw huwelijksvermogensrecht: zijn uw huwelijkse voorwaarden nog up-to-date?

nieuw huwelijksvermogensrecht

Het per 1 januari 2018 ingevoerde huwelijksvermogensrecht kan ertoe leiden dat de uitwerking van uw huwelijkse voorwaarden is gewijzigd! Heeft u al gecheckt of uw huwelijke voorwaarden nog up-to-date zijn?

Met ingang van 1 januari 2018 is het Nederlandse huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Hierover hebben wij u in onze nieuwsbrief thema estate planning geïnformeerd. Lees hier het nieuwsartikel terug over de gevolgen voor bestaande huwelijken. De wetswijziging kan namelijk van invloed zijn op de reeds bestaande huwelijkse voorwaarden. Op grond van het overgangsrecht blijft de oude wettekst van toepassing, maar het nieuwe recht heeft toch invloed waardoor de uitwerking anders kan uitpakken dan oorspronkelijk bedoeld.

Joanknecht biedt een quick scan aan van uw huwelijkse voorwaarden, zodat in één oogopslag duidelijk wordt of de recente wetswijziging (onbedoeld) invloed heeft op uw huwelijkse voorwaarden. Tevens wordt duidelijk of uw huwelijkse voorwaarden nog passen bij uw huidige wensen.

Bij een quick-scan worden uw huwelijkse voorwaarden kort beoordeeld door onze estate planners. Hierbij worden de belangrijkste aandachtspunten uitgelicht en helder aan u voorgelegd. Dit kan de aanleiding zijn om de gemaakte afspraken te heroverwegen of beter te formuleren. De uitgangspunten ten tijde van het huwelijk kunnen bovendien anders zijn geweest dan nu, waardoor een update sowieso wenselijk kan zijn. Wilt u meer weten over onze quick scan? Neem dan contact op met onze estate planner Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +(0)40 240 9440.