Nieuw en verplicht: SBR-jaarrekeningen voor middelgrote rechtspersonen

Directies en aandeelhouders van micro en kleine rechtspersonen* weten al jaren hoe het werkt: het digitaal deponeren van de jaarrekening. Nu moeten ook middelgrote rechtspersonen* er aan geloven: voor boekjaren die zijn begonnen op of na 1 januari 2017 accepteert de Kamer van Koophandel alleen nog zogenaamde SBR-rapportages.

Standard Business Reporting

SBR staat voor Standard Business Reporting. Dit is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van bedrijfsgegevens in het zogenaamde XBRL-formaat. Steeds meer instanties, zoals banken, de Belastingdienst, het CBS en dus ook de Kamer van Koophandel stellen bedrijven verplicht om gegevens via deze standaard aan te leveren.

De jaarrekening 2017, die voor veel middelgrote ondernemingen op dit moment wordt opgemaakt, moet dus als SBR-rapportage worden gedeponeerd. De systemen bij Joanknecht zijn daarvoor ingericht: de eerste SBR-rapportages voor middelgrote ondernemingen zijn inmiddels succesvol gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Ten opzichte van micro en kleine rechtspersonen* is er nog wel een belangrijk verschil: middelgrote rechtspersonen zijn verplicht om de jaarrekening te laten controleren door een accountant. De controleverklaring van de accountant moet eveneens als SBR-rapportage bij de publicatiejaarrekening worden gevoegd.

Als uw jaarrekening door ons wordt opgemaakt, zorgen wij er uiteraard voor dat u met de spreekwoordelijke “druk-op-de-knop” uw publicatiejaarrekening snel en foutloos kunt indienen bij de Kamer van Koophandel.

Maakt u de jaarrekening zelf?

Wanneer u de jaarrekening zelf opmaakt met een moderne rapportgenerator, dan kunt u ons een SBR-rapportage in XBRL-formaat aanleveren. Wij voegen daaraan vervolgens de digitale controleverklaring toe. Het gecombineerde SBR-document wordt door ons digitaal gewaarmerkt en ondertekend. Deze kunt u indienen bij de Kamer van Koophandel. Als u dat via de portal van Joanknecht doet, weet u zeker dat de Kamer van Koophandel de jaarrekening accepteert, want voordat wij de SBR-rapportage indienen, vindt er een zeer uitgebreide validering plaats.

Als uw rapportgenerator niet beschikt over de mogelijkheid om een SBR-rapportage aan te maken (of wanneer u de jaarrekening opstelt in Word of Excel), dan kunt u via de website van de Kamer van Koophandel een SBR-rapportage in XBRL-formaat aanmaken. Vanzelfsprekend kunnen wij dat ook voor u doen met behulp van onze rapportgenerator. Neem gerust contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht om de mogelijkheden te bespreken.

Uitzonderingen voor middelgrote rechtspersonen

Overigens zijn nog niet alle middelgrote rechtspersonen verplicht hun publicatiejaarrekening aan te leveren in SBR; er zijn nog een paar uitzonderingen:

  • Middelgrote rechtspersonen die onderdeel zijn van een groep met een moeder die kwalificeert als een grote rechtspersoon;
  • Middelgrote rechtspersonen die (vrijwillig) hun jaarrekening inrichten als een grote rechtspersoon;
  • Middelgrote rechtspersonen die hun jaarrekening opstellen volgens andere dan de Nederlandse verslaggevingsregels (Boek 2, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek).

 

Deze middelgrote rechtspersonen mogen hun jaarrekening 2017 nog als pdf-document per e-mail (jaarrekening.middelgroot@kvk.nl) of op papier via de traditionele post naar de Kamer van Koophandel sturen.

Vanaf boekjaar 2019 moeten ook grote rechtspersonen* hun jaarrekening via SBR deponeren. Tot die tijd kunnen zij hun jaarrekening als pdf-document per mail (jaarrekening.groot@kvk.nl) of op papier per traditionele post aanleveren bij de Kamer van Koophandel.

Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding hiervan nog vragen heeft. Schroom dan niet om contact op te nemen met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht.