Na de lockdown: tijd om orde op zaken te stellen

Na de lockdown: tijd om orde op zaken te stellen

1 juli 2020

De meest uitgesproken zin van afgelopen tijd? Ik denk dat ‘we leven in onzekere tijden’ een goede kans maakt. En helaas is niets minder waar. Corona heeft de maatschappij hard geraakt. Na de intelligente lockdown starten maatschappij en economie langzaam weer op. We vragen ons af: hoe ziet het nieuwe normaal eruit? Hoe snel groeien we weer naar het oude activiteitenniveau? Groeien we überhaupt naar dat oude niveau? Hoog tijd om orde op zaken te stellen.

De balans opmaken

Nu de eerste fase van de crisis achter ons ligt, maken we de balans op. Ondernemingen maakten massaal gebruik van de overheidsmaatregelen. De voorlopige conclusie: de Tijdelijke Overbruggingsmaatregel Werkgelegenheid (NOW) is te opportunistisch aangevraagd, huren en aflossingen bij banken en leasemaatschappijen zijn opgeschort. Met overheidssteun zijn financieringen uitgebreid, betaling van belastingen is uitgesteld en voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting zijn verlaagd.

 

Structureel orde op zaken

Kortom, de schuldenlast is enorm en de crisis houdt nog steeds aan. Tijd om structureel orde op zaken te stellen. Hierbij zijn drie aandachtspunten van belang.

 

  1. Is de liquiditeit op orde? Ondernemingen gaan failliet door gebrek aan cash en niet direct door een gebrek aan rendement.
  2. Maken we nu rendement? Is de cash geborgd dan is het zaak rendement te maken. Er bestaat geen duurzaam businessmodel zonder rendement en positieve cashflow. Doen we de goede dingen? En doen we die dingen goed?
  3. Wat is de strategische richting? Hoe ziet het verdienmodel er in de toekomst uit en welke eisen stelt dit aan de onderneming in de toekomst?

 

Tijd om de vragen eens nader te beschouwen.

 

Is de liquiditeit op orde?

Een snelle inventarisatie: de schuldenlast steeg terwijl het einde van de crisis nog niet in zicht is. Het stuwmeer van schulden lijkt volgelopen. Tijd om af te lossen. Het standaarduitstel voor belastingen is drie maanden. De banken stelden aflossingen met drie tot zes maanden uit. De afrekening van NOW 1.0 is aanstaande en de kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten is nog niet op orde! Het is meer dan ooit essentieel om nu inzicht te hebben in uw actuele financiële positie en de toekomstige liquiditeitsbegroting. Niet voor de bank of de Belastingdienst maar vooral voor uzelf. Alleen zo kunt u bepalen welke maatregelen nodig zijn om het droog te houden. Ik verwacht dat massaal wordt ingezet op het verlengen van het standaarduitstel van drie maanden van de Belastingdienst.

 

Maken we nu rendement?

Veel ondernemingen zullen ‘nee’ antwoorden. Dit kan ook bijna niet anders. De activiteiten vielen door de coronamaatregelen fors terug en starten nu misschien weer langzaam op. Maar op welk niveau starten ze op? Hoe snel groeien de activiteiten? Het is belangrijk te weten of de kostenhuishouding in lijn is met het activiteitenniveau. Door de looncompensatiemaatregelen lieten veel ondernemingen de personele bezetting ongemoeid. De loonkosten werden immers gecompenseerd. Maar deze looncompensatie houdt een keer op. En wat doet u dan? Reden temeer om nu na te denken over de omvang van uw bedrijfsactiviteiten, het bijpassende personeelsbestand en de bijbehorende kosten.

 

Wat is de strategische richting

De huidige crisis zet bestaande verdienmodellen onder druk. Hoe robuust en toekomstbestendig is uw verdienmodel? Misschien vraagt deze crisis wel om een strategische herbezinning; een verdienmodel dat past bij het ‘nieuwe normaal’. Want er zijn nog vele vragen onbeantwoord. Heeft social distancing een blijvende impact? Is er sprake van deglobalisering? Hoe ontwikkelt de maakindustrie zich? Zetten we verder in op duurzaamheid en minderbelasting van onze aardbol?

 

Allemaal vragen die nu nóg meer spelen dan voor de crisis. En antwoorden die het verdienmodel behoorlijk kunnen beïnvloeden. In tijden van crises ligt de prioriteit bij liquiditeit. Dit maakt herstel van rendement mogelijk als basis voor het bepalen van de toekomstrichting. In economisch betere tijden spelen ook rendement en richting een rol. Aangezien geld en rendement dan minder zorg geven, kan de focus meer liggen op de strategische richting voor toekomstig(e) rendement en liquiditeit.

 

Samen maken we toekomst

Eigenlijk is de opdracht betrekkelijk eenvoudig: gebruik deze tijd goed en kritisch om u voor te bereiden op de toekomst. Stel orde op zaken om het hoofd boven water te houden. Dat klinkt allemaal eenvoudig, maar de uitvoering kan voor heel wat hoofdbrekens en slapeloze nachten zorgen. Weet dat we u ook in tijden van crisis recovery bij kunnen staan. ‘Samen maken we toekomst’ luidt onze slogan. Ook uw toekomst, in goede én slechte tijden.

Deze blog is geschreven door drs. Ronny Buiting.

Adviseur corporate finance bij Joanknecht.

Ronny is bereikbaar per telefoon op +31 (0)40 240 9415 en per e-mail op rbuiting@joanknecht.nl.