Moet de assurantietussenpersoon zijn bedrijf verkopen?

Moet de assurantietussenpersoon zijn bedrijf verkopen?

1 mei 2019

Werkt u als assurantietussenpersoon? Dan is het wellicht verstandig de komende tijd goed na te denken over uw bedrijfsmodel. Als het een beetje tegenzit, hebben klanten namelijk straks ongevraagd en volledig inzicht in de provisies over schadeverzekeringen. Dat verandert de (uw) zaak behoorlijk. Is dit het moment om het bedrijf te verkopen? De vraag en de waarderingen zijn immers hoog. Dit biedt kansen…

Wetsvoorstel

Assurantietussenpersonen moeten klanten al langer (gevraagd) informeren over de provisies die zij ontvangen voor het bemiddelen of adviseren over de schadeverzekering. Het gaat nu alleen nog over afsluit- en doorlopende provisies; bonus- of omzetprovisies zijn intussen verboden. Vorige week werd een amendement ingediend dat adviseurs en bemiddelaars verplicht om klanten voortaan ook ongevraagd te informeren over de provisie die zij ontvangen voor een afgesloten schadeverzekering.

 

Klanten gaan minder provisie betalen

Mocht dit voorstel erdoor komen, dan worden hoge provisies op eenvoudige producten veel moeilijker. Linksom of rechtsom betaalt de klant immers de provisie die een bemiddelaar ontvangt. Op het moment dat je een ondernemer vertelt wat je aan hem verdient, lok je discussie uit. Zakelijke klanten zullen daarom zeker een deel van de provisie gaan opeisen. Daarnaast lokt de actieve provisietransparantie prijsconcurrentie uit. Voor kleinere assurantiekantoren is het dan moeilijker om met grote partijen en direct writers te concurreren.

 

Banden met verzekeraars worden doorgesneden

Tussenpersonen staan al langer onder druk. De regels rond zorgplicht en transparantie van kosten en provisies gaan steeds verder. Eigenlijk wil de overheid dat tussenpersonen alle banden met verzekeraars doorsnijden. Het inkomensverlies zal de tussenpersoon compenseren door een hogere rekening voor de klant. Dit kan dan alleen maar in de vorm van directe vergoedingen of abonnementen. Maar dan zal de tussenpersoon wel zeer duidelijk toegevoegde waarde moeten aantonen. En hij moet bewijzen dat de beloning in redelijke verhouding staat tot het verrichte werk.

 

Dat vraagt om een ander businessmodel

De genoemde ontwikkelingen vragen om een radicaal ander businessmodel. Om de inkomsten op peil te houden én om relevant te blijven, moet de tussenpersoon breder gaan adviseren of specifieke sectorexpertise inbrengen. Kunt u als tussenpersoon deze overgang niet maken? Dan is het wellicht aantrekkelijker om het bedrijf of de portefeuilles te verkopen.

 

Denk na over de houdbaarheid van uw bedrijfsmodel

De tijd voor verkoop is namelijk gunstig. Er is meer vraag dan aanbod en de prijzen voor kleinere assurantiebedrijven zijn relatief hoog. De waarde van assurantietussenpersonen wordt nu namelijk nog afgeleid van de portefeuilleomvang en de bijbehorende provisies. Dit waarderingsmodel verschuift in de toekomst. Tussenpersonen worden dan op dezelfde manier gewaardeerd als gewone adviseurs. Met een lagere waardering als gevolg. Mocht het wetsvoorstel worden aangenomen, denk dan tijdig na over de houdbaarheid van uw bedrijfsmodel. Nu de markt voor uw bedrijf gunstig is, loont een gesprek met een corporate finance adviseur meer dan ooit.

 

Corporate Finance

Joanknecht is jaarlijks betrokken bij tientallen transacties op het gebied van fusie- en overnamebegeleiding. We werken voor directies en toezichthouders van (middel)grote ondernemingen, voor participatiemaatschappijen en publieke instellingen. Daarbij treden we wisselend op als adviseur van kopende en verkopende partijen. Ook hebben wij ervaring met het opzetten van investeringsfondsen. We opereren op basis van specialistische kennis, ruime ervaring en een uitstekend netwerk.

Georges_de_Meris-90x90

Deze blog is geschreven door Georges de Méris.

Partner corporate finance en forensics & recovery bij Joanknecht.

Georges is bereikbaar per telefoon op +31 (0)40 240 9476 en per e-mail op gdmeris@joanknecht.nl.