Geen minimumtarief of zelfstandigenverklaring voor zzp’ers

Geen minimumtarief of zelfstandigenverklaring voor zzp’ers

Er komt toch geen minimumtarief of zelfstandigenverklaring voor zzp’ers. Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken bekendgemaakt. Het kabinet trekt het wetsvoorstel om zzp’ers een minimumuurtarief te laten verdienen in. Er waren veel bezwaren tegen het voorstel en het kabinet gaat zoeken naar een andere manier om lage tarieven tegen te gaan. Daarnaast is ook de zelfstandigenverklaring (voor zelfstandigen die minimaal 75 euro per uur vragen) van de baan.

Het kabinet is al geruime tijd bezig met het vormgeven van nieuwe wetgeving voor zzp’ers en maatregelen om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren. Hieruit is het wetsvoorstel Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring voortgevloeid. Na een internetconsultatie van dit wetsvoorstel rezen er te veel bezwaren tegen de voorgestelde regelingen en is besloten het wetsvoorstel in te trekken.

Wel wordt verder onderzoek gedaan naar de invoering van een webmodule. Deze webmodule is een onlinevragenlijst waarmee opdrachtgevers duidelijkheid kunnen krijgen of een opdracht buiten dienstbetrekking mag worden uitgevoerd. Is dat het geval, dan wordt een opdrachtgeversverklaring afgegeven. Deze opdrachtgeversverklaring zorgt voor zekerheid over het niet hoeven afdragen van loonbelasting en premies volksverzekeringen door de opdrachtgever.

In het najaar wordt met de ontwikkelde webmodule een pilot gestart. Opdrachtgevers kunnen de vragenlijst vrijwillig invullen en inzien of terecht sprake is van het werken buiten dienstbetrekking. De uitkomst heeft dan nog geen juridische status.

Aangezien het kabinet nog steeds werkt aan het vormgeven van nieuwe wetgeving voor zzp’ers, wordt tot en met 1 januari 2021 niet gehandhaafd door de Belastingdienst. Er zal dus geen boete opgelegd worden als blijkt dat toch sprake is van een dienstbetrekking. De Belastingdienst zal alleen handhaven als sprake is van kwaadwillendheid of als opdrachtgevers na instructie van de Belastingdienst hun werkwijze niet binnen een redelijke termijn aanpassen.

Vragen?

Wilt u meer weten of heeft u vragen over de wetgeving voor zzp’ers? Neem dan contact op met een van onze belastingadviseurs rechtsboven aan deze pagina.