Melding betalingsonmacht niet altijd meer nodig

Melding betalingsonmacht niet altijd meer nodig

Als uw onderneming de belastingen en premies (tijdelijk) niet kan betalen, is sprake van betalingsonmacht. Betalingsonmacht moet u schriftelijk melden bij de Belastingdienst. Het Ministerie van Financiën heeft gisterenavond besloten dat een melding betalingsonmacht in het kader van liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis niet in alle gevallen meer nodig is. 

De melding betalingsonmacht moet worden gedaan binnen twee weken na de dag waarop de belasting betaald had moeten zijn. Een tijdige melding betalingsonmacht is zeer belangrijk in het kader van (het voorkomen van) bestuurdersaansprakelijkheid.

Bericht van de Belatingdienst

Vandaag heeft de Belastingdienst het volgende bericht bekend gemaakt over de melding betalingsonmacht:

“Het Ministerie van Financiën heeft gisterenavond besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is. U hoeft deze melding niet meer afzonderlijk te doen als u om uitstel van betaling, in verband met corona, gaat vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt.

Dit geldt voor zowel de al verstreken tijdvakken als voor de toekomst.

Voorbeeld

Een bv draagt de loonheffing over de maand februari 2020 in verband met de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 ontvangt de vennootschap de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de bv een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt. Niet alleen voor de komende tijdvakken maar ook voor de maand februari is de melding tijdig.”

Van toepassing op omzetbelasting en/of loonheffingen

Uit dit bericht volgt dat ondernemingen die een verzoek tot bijzonder uitstel van betaling voor naheffingsaanslagen omzetbelasting en/of loonheffingen in verband met de coronacrisis indienen bij de Belastingdienst, niet langer een separate melding betalingsonmacht hoeven te doen voor de betreffende belastingschuld(en). Vooralsnog geldt het voorgaande niet voor de pensioenpremies, de kansspelbelasting, de accijns, bepaalde verbruiksbelastingen en bepaalde milieubelastingen. Ondernemingen die te maken hebben met deze belastingen, dienen dus nog steeds wel een separate melding betalingsonmacht te doen. Voor de volledigheid: ten aanzien van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting bestaat sowieso geen plicht tot melding van betalingsonmacht.

Bijzonder uitstel van betaling

Om van de versoepelde melding betalingsonmacht gebruik te maken, is het dus belangrijk dat een verzoek om bijzonder uitstel van betaling wordt ingediend. Een verzoek om bijzonder uitstel van betaling kan overigens pas worden ingediend, nadat een (naheffings)aanslag is ontvangen. Voor het krijgen van bijzonder uitstel van betaling geldt bovendien een versoepeling van het beleid.

Meer informatie

Voor vragen over uw specifieke situatie neem gerust contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of een van de adviseurs rechtsboven op deze pagina.