Maximale looptijd 30%-regeling verkort naar 5 jaar vanaf 2019

 

De 30%-vergoedingsregeling is een fiscale tegemoetkoming voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werkzaam zijn. Op basis van deze regeling kan de werkgever aan deze werknemer een deel van het salaris (maximaal 30%) belastingvrij vergoeden. Deze belastingvrije vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de extra kosten, de zogenaamde extraterritoriale kosten, die de buitenlandse werknemer heeft als gevolg van zijn tijdelijk verblijf in Nederland.

Extraterritoriale kosten

Voorbeelden van extraterritoriale kosten zijn huisvestingkosten en kosten voor levensonderhoud. Uiteraard is er een aantal voorwaarden waaraan werknemer en werkgever dienen te voldoen om de 30%-vergoedingsregeling te mogen toepassen. In plaats van de forfaitaire 30%-vergoedingsregeling kan ook gekozen worden voor de vergoeding van de daadwerkelijke extraterritoriale kosten.

Maximale looptijd

Het kabinet heeft nu, naar aanleiding van de evaluatie van de 30%-vergoedingsregeling, aangekondigd om de huidige maximale looptijd van de 30%-vergoedingsregeling van 8 jaar te verkorten naar 5 jaar. Deze verkorting zal ingaan per 1 januari 2019 en zal gelden voor alle nieuwe gevallen, maar ook voor alle bestaande gevallen. Dus ook voor de werknemers die al een 30%- vergoedingsregeling hebben op 1 januari 2019. Ook de maximale looptijd van de regeling voor de vergoeding van de daadwerkelijke extraterritoriale kosten zal verkort worden van 8 naar 5 jaar. Tevens zal de aan de 30%-vergoedingsregeling verbonden keuzemogelijkheid voor de partiële buitenlandse belastingplicht verkort worden van 8 naar 5 jaar.

Negatief inkomenseffect

Het kabinetsvoornemen om de looptijd te verkorten naar 5 jaar bevat momenteel geen overgangsrecht. Dat betekent dat voor expats met een 30%-regeling/ET-kostenvergoeding, die op 1 januari 2019 al 5 jaar of meer geldt, de regeling/vergoeding per 1 januari 2019 zal eindigen. Voor hen zal er per 1 januari 2019 direct een negatief inkomenseffect zijn. Het is derhalve verstandig om de gevolgen van dit kabinetsvoornemen voor uw diverse expats in kaart te brengen. Daarbij assisteren wij u uiteraard graag.

Mocht u vragen hebben, neem gerust contact op met Fabiënne Hol-van Goethem via +31 (0)40 240 9464 of mail naar fhol@joanknecht.nl.