Machtiging vooraf ingevulde aangifte (VIA) inkomstenbelasting

Als Joanknecht uw aangifte(n) inkomstenbelasting verzorgt, hebben we voor u één of meerdere machtigingen voor de vooraf ingevulde aangifte (VIA) aangevraagd bij de Belastingdienst. U ontvangt hierover schriftelijk bericht van de Belastingdienst. Het is belangrijk dat wij de gegevens uit dit bericht van u ontvangen. In dit nieuwsbericht informeren wij u hier verder over.

Wat is de VIA?

De Belastingdienst ontvangt gegevens over inkomsten en vermogen van verschillende instanties. Door Joanknecht te machtigen voor de VIA kunnen wij deze gegevens van de Belastingdienst ontvangen en gebruiken om te controleren of wij alle gegevens in de aangifte hebben opgenomen. De VIA is dus een extra controlemiddel naast de door u aangeleverde informatie.

Hoe kunt u Joanknecht machtigen?

U ontvangt binnen een aantal weken een brief van de Belastingdienst. In het formulier bijgevoegd bij de brief wordt een activeringscode verstrekt waarmee Joanknecht kan worden gemachtigd tot de VIA gegevens.

Als u akkoord gaat

  1. Maak een duidelijke scan of foto van het ‘Formulier registratie machtiging intermediair goedkeuren’ dat bij de brief is gevoegd.
  2. Stuur de scan of foto ruim vóór de datum die in de registratiebrief staat door;
    1. naar het volgende e-mailadres: VIA@joanknecht.nl of;
    2. per post naar Beemdstraat 36, 5652 AB Eindhoven.

 

Als u niet akkoord gaat

U hoeft niets te doen. Joanknecht is niet gemachtigd tot de VIA gegevens.

Contact

Als u nog vragen heeft, horen wij het uiteraard graag. We zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer +31 40 844 70 00.

Met inhoudelijke vragen kunt u terecht bij:
Danny de Wildt via ddwildt@joanknecht.nl.

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:
Mark Nagtzaam via ict@joanknecht.nl.