Maatregelingen internationaal – Belastingplan 2019

 

Afschaffing dividendbelasting

Het kabinet stelt voor om met ingang van 1 januari 2020 de dividendbelasting af te schaffen. Tegelijkertijd wordt een bronbelasting ingevoerd op dividenduitkeringen aan gelieerde vennootschappen. Vanaf 2021 gaat dit ook gelden voor intrest- of royaltybetalingen tussen gelieerde vennootschappen. Het tarief van de bronbelasting zal gelijk zijn aan dat van de tweede schijf in de vennootschapsbelasting: 23,9% in 2020 en 22,25% in 2021. De bronbelasting wordt alleen geheven als de ontvangende vennootschap in een laag belast land is gevestigd of er sprake is van misbruik. Het Ministerie van Financiën zal jaarlijks een uitputtende lijst publiceren welke landen als laag belast kwalificeren.

De nieuwe bronbelasting gaat niet alleen gelden bij directe betalingen tussen vennootschappen, maar ook bij (gekunstelde) constructies met tussengeschoven vennootschappen en in situaties met hybride entiteiten.

Controlled foreign companies

Het kabinet wil een maatregel invoeren om misbruik met zogeheten ‘controlled foreign companies’ (CFC’s) te bestrijden. Er kan sprake zijn van een CFC als een vennootschap een (in)direct belang van meer dan 50% in een ander lichaam of een vaste inrichting heeft. Eventueel kan het lichaam dit belang samen met een gelieerde partij houden. Het andere lichaam of de vaste inrichting kwalificeert pas als een CFC als het is gevestigd in een staat die de winst van lichamen niet belast of tegen een tarief van minder dan 7% of is opgenomen op een lijst van niet-meewerkende rechtsgebieden. Bovendien geldt deze antimisbruikbepaling niet in situaties waarin de CFC een wezenlijke economische activiteit uitoefent.  De antimisbruikmaatregel houdt grofweg gezegd in dat renten, dividenden en royalty’s van de CFC’s aan de vennootschap als besmette voordelen worden aangemerkt. Als de CFC deze besmette voordelen niet (tijdig) uitkeert, rekent de Belastingdienst ze na aftrek van de bijbehorende kosten tot de winst van de Nederlandse houdstervennootschap.

Wilt u meer informatie over deze maatregelen uit het Belastingplan of heeft u vragen over de mogelijke gevolgen voor u, neem dan gerust contact op met Mark-Jan van der Weerden, tax partner, per telefoon op +31 (0)40 240 9473 of per mail op mvdweerden@joanknecht.nl.