Maatregelen overheid voor banen en bedrijven in corona-crisis

coronavirus maatregelen overheid

Op 17 maart maakte het kabinet een pakket aan economische maatregelen bekend om in te spelen op de economische impact van het coronavirus. Het doel van deze maatregelen is om banen en werkgelegenheid te behouden en continuïteit van ondernemingen, groot en klein, te waarborgen.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK), minister Hoekstra van Financiën en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben financiële steun van tientallen miljarden euro’s toegezegd, zolang het nodig is. Deze steun komt tot uiting in de volgende maatregelen die wij hieronder kort aanstippen. Voor een uitgebreidere toelichting wijzen wij u graag op onze whitepaper.

  1. Tijdelijke tegemoetkoming loonkosten

Voor ondernemers die een omzetverlies verwachten van minimaal 20% geldt dat ze in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Er is een tijdelijke regeling ontworpen: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling vervangt voor nu de werktijdverkorting (wtv). De tegemoetkoming in de loonkosten is maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies.

Als u al een aanvraag voor de werktijdverkorting heeft ingediend, maar nog geen vergunning heeft gekregen, dan wordt uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling beschouwd als een aanvraag voor de tijdelijke NOW. Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden. Dit betekent dat u nu niets hoeft te doen.

  1. Ondersteuning zelfstandig ondernemers

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden ondersteuning krijgen in hun levensonderhoud. Dit betekent dat het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Het hoeft niet te worden terugbetaald.

  1. Versoepeling uitstel van betaling belastingen

Ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten- (ib), vennootschaps- (vpb), loon- en omzetbelastingen (btw). De invorderingsrente gaat tijdelijk van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%.

  1. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

De Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO) biedt ondernemers hulp bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. Het kabinet verhoogt het garantieplafond van de GO van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro, waarbij het maximum per onderneming wordt verhoogd naar 150 miljoen euro.

  1. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten

Qredits verleent kleine ondernemers uitstel van aflossing voor de duur van zes maanden en verlaagt de rente gedurende deze periode automatisch naar 2%.

  1. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

  1. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om toeristenbelasting tijdelijk stop te zetten. Ook gaat het kabinet in overleg met de cultuursector over de benodigde maatregelen.

  1. Compensatieregeling getroffen sectoren

Het kabinet komt met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in sectoren waar de corona-crisis enorme impact op heeft, zoals de horeca en de reisbranche.

Bron: website Rijksoverheid

Wij staan u graag bij

Lees de complete white paper hier en laat u bijstaan door onze adviseurs van Joanknecht Forensics & Recovery. Neem contact op met uw contactpersoon bij Joanknecht of bel direct met Ronny Buiting of Frank Driessen:

Ronny Buiting | +31 (0)40 240 9415 | rbuiting@joanknecht.nl

Frank Driessen | +31 (0)40 240 9438 | fdriessen@joanknecht.nl