Maatregelen voor ondernemers en ondernemingen: TOZO en TOGS

Corona maatregelen ondernemers en ondernemingen TOGS en TOZO

De economische impact van het coronavirus is groot. De overheid heeft maatregelen ingesteld voor het behouden van de werkgelegenheid en de continuïteit van ondernemingen. Inmiddels is er meer duidelijk over de maatregelen voor ondernemers en ondernemingen. Wij gaan nader in op twee regelingen: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS). 

Vandaag heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over de nadere invulling van de Noodmaatregel voor behoud van werkgelegenheid (NOW). We zetten de details hiervan op een rij en zullen u op korte termijn hierover berichten.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Zzp’ers met financiële problemen kunnen een beroep doen op een tijdelijke voorziening gedurende maximaal 3 maanden in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal, de TOZO. Ook een directeur-groot aandeelhouder van een besloten vennootschap (bv) kan in aanmerking komen voor de TOZO wanneer hij meer dan 51% van de aandelen houdt in de bv waar hij in dienst is.

Het betreft inkomensondersteuning voor levensonderhoud gedurende maximaal 3 maanden, eventueel via voorschotten. De hoogte is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en zal maximaal circa € 1.500 netto per maand zijn. Er wordt geen vermogens- en/of partnertoets gehanteerd. De inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald. Er kan aanvullend gevraagd worden om een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Deze lening kent de mogelijkheid voor uitstel van de aflossingsverplichting en kent een lager rentepercentage dan gebruikelijk is in het huidige Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor de TOZO verwijzen wij u naar de website van het Ministerie van SZW. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen. Zie onderaan dit bericht of rechts naast dit bericht contactgegevens van onze recovery adviseurs.

Voor de voorwaarden en details van de TOZO-regeling verwijzen wij naar bijlage 1 in onze whitepaper.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is een van de negen noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Voor de voorwaarden en details van de TOGS-regeling verwijzen wij tevens naar bijlage 2 in onze whitepaper.

Wij staan u graag bij

Laat u bijstaan door onze adviseurs van Joanknecht Forensics & Recovery. Neem contact op met uw contactpersoon bij Joanknecht of bel direct met Ronny Buiting of Frank Driessen:
Ronny Buiting | +31 (0)40 240 9415 | rbuiting@joanknecht.nl
Frank Driessen | +31 (0)40 240 9438 | fdriessen@joanknecht.nl